Žádost o přezkum výsledku maturitní zkoušky

Popis služby

Každý žák konající maturitní zkoušku, a rovněž tak i žák z konání zkoušky vyloučený, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení, a to v souladu s § 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (Uvedené se netýká konání zkoušky společné části maturitní zkoušky. V případě konání zkoušky společné části se o přezkoumání žádá písemně MŠMT).

Pro koho je služba určena?

Služba je určena žákům středních škol a jejich rodičům, popřípadě jiným osobám zastupujícím žáka.

Jaký je postup vyřízení?

Žák, popřípadě jeho rodič nebo jiná osoba, která žáka zastupuje, podá písemnou žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky prostřednictvím elektronického formuláře krajského úřadu.

Krajský úřad o žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že během konání zkoušky byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky řízení. Pokud krajský úřad žádná taková pochybení nezjistí, výsledek zkoušky potvrdí.

  • Podání žádosti
  • Vyřízení žádosti
  • Případné opakování zkoušky

Co potřebuji mít?

Pro řádné podání žádosti je třeba vyplnit přiložený formulář (žádost je možno podat rovněž i jiným způsobem, vždy však písemně – poštou, prostřednictvím DS, osobní doručení na krajský úřad.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Lhůta k vyřízení činí 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Žádost není zpoplatněna.

Kdo mi pomůže?

Veškeré informace z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy najdete školském portálu Jihočeského kraje, www.jihoskop.cz