Výběrové řízení před uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou

POPIS SLUŽBY

Podmínky konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb upravuje následující legislativa:

 • 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Výběrové řízení se koná před uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou o poskytování hrazených zdravotních služeb.
Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec.

FORMULÁŘE

Vzory návrhů na konání výběrového řízení

 • Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo mu byla vydána registrace nestátního zdravotnického zařízení) (Návrh ke stažení)
 • Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče) (Návrh ke stažení)
 • Návrh zdravotní pojišťovny na konání výběrového řízení (Návrh ke stažení)
 • Návrh obce na konání výběrového řízení (Návrh ke stažení)

Vzory přihlášek do výběrového řízení

 • Přihláška do výběrového řízení (uchazeče, kterým je poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru). (Přihláška ke stažení)
 • Přihláška do výběrového řízení (uchazeč, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče).( Přihláška ke stažení)

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Uchazečem výběrového řízení může být:

 • poskytovatel zdravotních služeb v příslušném oboru
 • fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby

JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Seznam vyhlášených výběrových řízení naleznete na úřední desce.

Aktuálně vyhlášená výběrová řízení

Pokud se chcete do nějakého konkrétního přihlásit, vyplníte formulář přihlášky. Pokud aktuálně není vyhlášeno výběrové řízení pro vámi požadovaný obor a území, vyplňte formulář návrhu na jeho vypsání.

Návrh nebo přihlášku lze doručit:

 • datovou schránkou
 • poštou
 • na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje

Všichni uchazeči obdrží pozvánku k výběrovému řízení. Jednání výběrové komise probíhá na Krajském úřadě Jihočeského kraje. 

V případě doporučujícího stanoviska je zdravotní pojišťovna oprávněna uzavřít s uchazečem smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá povinnost zdravotní pojišťovny takovou smlouvu s uchazečem uzavřít.

CO POTŘEBUJI MÍT?

K přihlášce je vhodné přiložit záměr o poskytování zdravotních služeb se stručným popisem jak a v jakém rozsahu hodláte zdravotní služby poskytovat.

JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Lhůty pro podání přihlášek naleznete u konkrétního vyhlášení výběrového řízení. Lhůta pro vyhlášení výběrového řízení nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. Jednání výběrové komise probíhá až po sejmutí vyhlášení výběrového řízení z úřední desky Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce zpravidla do cca 5 dnů od konání výběrového řízení.

JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Konání výběrového řízení není zpoplatněno.

KONTAKTNÍ OSOBA  

Mgr. Linda Opolcerová, tel. 386 720 612, e-mail: opolcerova@kraj-jihocesky.cz
 

Pracoviště: 
B. Němcové 49/3, České Budějovice
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy 
kancelář č. dveří 2.216

Korespondenci zasílejte na adresu:
Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy 
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

EVIDENCE NEKONANÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Evidence nekonaných výběrových řízení (excel)

 

VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ – ZDRAVOTNÍ PÉČE

Rok 2024

Výsledky VŘ ze dne 12. 6. 2024 - zubní lékařství (014), úvazek 1,0, okres České Budějovice (1)
Výsledky VŘ ze dne 12. 6. 2024 - fyzioterapeut, ambulantní péče, město Rudolfov
Výsledky VŘ ze dne 12. 6. 2024 - fyzioterapeut, ambulantní péče, městys Ševětín, okres České Budějovice, Jihočeský kraj
Výsledky VŘ ze dne 12. 6. 2024 - ergoterapeut, ambulantní péče, Jihočeský kraj (okres České Budějovice, Tábor, Prachatice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice)

Výsledky VŘ ze dne 15. 5. 2024 - ortodoncie, ambulantní péče, město Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Výsledky VŘ ze dne 15. 5. 2024 - zubní lékařství, ambulantní péče, okres České Budějovice

Výsledky VŘ ze dne 2. 5. 2024 - všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče, ORP Kaplice

Výsledky VŘ ze dne 24. 4. 2024 - gynekologie a porodnictví, jednodenní péče, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj
Výsledky VŘ ze dne 24. 4. 2024 - gynekologie a porodnictví, jednodenní péče, okres Tábor
Výsledky VŘ ze dne 24. 4. 2024 - chirurgie, jednodenní péče, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj
Výsledky VŘ ze dne 24. 4. 2024 - chirurgie, jednodenní péče, okres Tábor
Výsledky VŘ ze dne 24. 4. 2024 - logoped ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru klinická logopedie, amb. péče, okres JH, Jčk
Výsledky VŘ ze dne 24. 4. 2024 - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, jednodenní péče, okres Tábor
Výsledky VŘ ze dne 24. 4. 2024 - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, město Kaplice, okres Český Krumlov
Výsledky VŘ ze dne 24. 4. 2024 - urologie, jednodenní péče, okres Tábor
Výsledky VŘ ze dne 24. 4. 2024 - zubní lékařství, ambulantní péče, město Strakonice, Jihočeský kraj

Výsledky VŘ ze dne 10. 4. 2024 - hygiena a epidemiologie, ambulantní péče, město České Budějovice
Výsledky VŘ ze dne 10. 4. 2024 - psychiatrie, ambulantní péče, okres Tábor
Výsledky VŘ ze dne 10. 4. 2024 - všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče, město Jindřichův Hradec
Výsledky VŘ ze dne 10. 4. 2024 - všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče, město Větřní
Výsledky VŘ ze dne 10. 4. 2024 - všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče, město Vimperk, okres Prachatice

Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - endokrinologie a diabetologie, pouze endokrinologie, odb. 104, úvazek 1,0, město Strakonice, okres Strakonice
Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - klinická farmacie, úvazek 1,0, Nebahovská 1015, Prachatice
Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - nutriční terapeut, úvazek 1,0 - 30 hodin týdně (odb. 916), město České Budějovice
Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru klinická psychologie, okres JH, Jčk
Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - radiologie a zobrazovací metody (odbornost 809), město Milevsko
Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - všeobecná sestra, odb. 925, městys Lhenice, město Prachtice, město Netolice, město České Budějovice, město Vodňany
Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - všeobecná sestra, odb. 925, okres České Budějovice
Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - všeobecná sestra, odb. 925, okres Jindřichův Hradec
Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - všeobecná sestra, odb. 925, okres Prachatice, Jihočeský kraj
Výsledky VŘ ze dne 6. 3. 2024 - všeobecná sestra, odb. 925, okres Tábor

Výsledky VŘ ze dne 14. 2. 2024 - dětská a dorostová psychiatrie, ambulantní péče, okres České Budějovice, Jihočeský kraj
Výsledky VŘ ze dne 14. 2. 2024 - ergoterapeut, úvazek 1,0, město Strakonice, okres Strakonice
Výsledky VŘ ze dne 14. 2. 2024 - gynekologie a porodnictví, ambulantní péče, město Vyšší Brod
Výsledky VŘ ze dne 14. 2. 2024 - psychiatrie, ambulantní péče, okres České Budějovice, Jihočeský kraj
Výsledky VŘ ze dne 14. 2. 2024 - zubní lékařství, ambulantní péče, ORP České Budějovice, okres České Budějovice

Výsledky VŘ ze dne 17. 1. 2024 - nutriční terapeut, ambulantní péče, okres České Budějovice
Výsledky VŘ ze dne 17. 1. 2024 - pediatrie, ambulantní péče, městys Sepekov
Výsledky VŘ ze dne 17. 1. 2024 - pneumologie a ftizeologie, ambulantní péče, Jihočeský kraj
Výsledky VŘ ze dne 17. 1. 2024 - zubní lékařství, ambulantní péče, město Třeboň

Výsledky výběrových řízení na poskytování a úhradu ambulantních hrazených služeb - rok 2023 (6.6 MB)