Dopravní úřad: Akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci odborné způsobilosti řidičů a školení bezpečné jízdy

Popis služby

Chcete školit profesionální řidiče? Plánujete provozovat středisko bezpečné jízdy. Pro obě činnosti musíte nejprve získat akreditaci.

Pro koho je služba určena?

Žádost můžou podat fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost o akreditaci a připojte k ní všechny požadované dokumenty.

Co potřebuji mít?

Žádost o akreditaci k provozování výuky a výcviku, ke které doložte:

 • živnostenské oprávnění pro „provozování autoškoly“ nebo „mimoškolní výchovu a vzdělání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“
 • písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém se vymezí organizace a rozsah výuky a výcviku, včetně nejvyššího počtu účastníků v jednotlivých kurzech, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění výuky a výcviku, včetně odpovídajících učebních materiálů
 • seznam lektorů (jméno, příjmení a odborné předpoklady, které jsou definované v bodech níže) pro:
  • předměty spadající do zdravotních rizik a jejich předcházení: dosažené vzdělání v některém z těchto oborů: lékař, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná porodní asistentka, zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, sestra pro intenzívní péči, učitel odborných předmětů v oborech ošetřovatelství na středních a vyšších zdravotnických školách
  • ostatní předměty: dosažené vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících se silniční dopravou a 5 let praxe v oblasti silniční dopravy nebo vyšší odborné vzdělání v oborech souvisejících se silniční dopravou a 4 roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti silniční dopravy
  • provádění výcviku: držitel profesního osvědčení pro výcvik v řízení vozidla požadovaných skupin vozidel
 • právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování výuky
 • právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku
 • kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem podle písmene b)

Žádost o akreditaci k provozování střediska bezpečné jízdy, ke které doložte:

 • rozhodnutí o udělení akreditace pro poskytování výuky a výcviku
 • písemný plán pro zajištění školení bezpečné jízdy, ve kterém se vymezí organizace a rozsah školení, včetně nejvyššího počtu účastníků školení, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění školení
 • seznam lektorů (jméno, příjmení a odborné předpoklady, které jsou definované v bodech níže):
  • držitel profesního osvědčení alespoň na skupiny A, B, B+E, C, C+E a D
  • praxe v poskytování výuky a výcviku podle zákona 247/2000 Sb. po dobu nejméně 5 let
  • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
 • právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení bezpečné jízdy
 • kontrolní systém pro sledování souladu poskytovaného školení bezpečné jízdy s plánem podle písmena b)

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonná lhůta na vyřízení je 30 dnů.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Za vydání každé akreditace je stanoven správní poplatek 3 000 Kč.

Kdo mi pomůže?

Bc. Zdeněk Krenauer, volejte 386 720 545