Dopravní úřad: PODKLADY k prokázání finanční způsobilosti dopravce

Při rezervaci vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Popis služby

Pro účely splnění požadavku být finančně způsobilý musí být podnik v průběhu ročního účetního období vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Trvání finanční způsobilost prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. srpna daného roku.

Pro koho je služba určena?

Finanční způsobilost prokazují dopravci, kteří mají ve vozovém parku:

 • vozidlo nebo jízdní soupravu o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí
 • vozidlo nebo jízdní soupravu o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava
 • vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Jaký je postup vyřízení?

Pomocí uznávaného dokladu prokažte svou finanční způsobilost. Tou se rozumí dostatečná výše kapitálu a rezerv. Požadované finanční rezervy jsou vyměřeny v eurech. Každý rok se podle vyhlášeného směnného kurzu stanoví přepočet požadovaného kapitálu v Kč.

Konkrétní výše finančních rezerv se odvíjí podle typu a velikosti vašeho vozového parku:

 1. Vozový park složený výhradně z vozidel s největší povolenou hmotností přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny, která jsou používána v mezinárodní dopravě:
  1 800 EUR na první vozidlo
  900 EUR pro každé další vozidlo
 2. Smíšený vozový park složený jak z vozidel definovaných v bodě 1, tak z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny a jsou používána ve vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě:
  9 000 EUR pro první vozidlo s největší povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny
  5 000 EUR pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny
  900 EUR pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny

Co potřebuji mít?

Doklad prokazující finanční způsobilost. Mezi uznávané doklady patří:

 • Roční účetní závěrka
 • Daňové přiznání
 • Smlouva o pojištění
 • Bankovní záruka

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti

Jaký je poplatek za vyřízení?

Za vyřízení finanční způsobilosti nejsou žádné správní poplatky.