Dopravní úřad: Žádost Eurolicence

Při rezervaci vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Popis služby

Eurolicenci jsou povinni mít dopravci, kteří provozují mezinárodní nákladní nebo osobní dopravu pro cizí potřebu velkými vozidly na území EU. Platnost eurolicence je 10 let a je nepřenosná.

Opis eurolicence vydá dopravní úřad pro každé velké vozidlo, pro které dopravce prokázal finanční způsobilost. Opis eurolince musí být uchován v každém vozidle podnikatele v silniční dopravě a musí být předložen na žádost oprávněného kontrolora. U soupravy vozidel musí být opis uchován v tažném vozidle.

Pro koho je služba určena?

Služba je určena pro podnikatele se sídlem v Jihočeském kraji, který se chystá provozovat mezinárodní silniční dopravu mezi členskými státy EU.

Jaký je postup vyřízení?

Podání žádosti o vydání eurolince a opisů eurolince.

Dopravní úřad bude posuzovat:

  • Oprávnění k provozování silniční dopravy, na kterou se žádá vydání eurolince a opisy.
  • Nahlášení vozidla Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
  • Prokázání finanční způsobilosti na nahlášená vozidla.

Žádost posoudíme a v případě splnění všech podmínek vydáme eurolinci a potřebný počet číslovaných opisů.

Co potřebuji mít?

Vyplněnou žádost

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Správní poplatek za vydání eurolicence je 1.000,- Kč.

Správní poplatek za vydání každého opisu erolicence je 200,- kč.