Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic

POPIS SLUŽBY

Vyhlášení výzvy k předkládání Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlašuje na základě usnesení rady kraje č. 1121/2023/RK-76 ze dne 5. 10. 2023 výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje na rok 2024.

Návrhy na udělení ceny lze podávat písemně na odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje od 1. listopadu 2023 až do 30. ledna 2024. 

Na udělení ceny je možno nominovat jednotlivé osoby, kolektiv, obec či město. 

Návrhy budou posuzovány podle těchto kritérií: 

řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky,  rozvoj lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady), revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

návrh na cenu hejtmana mohou zaslat všichni občané.  

JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

  • zaslání vyplněného formuláře na Krajský úřad Jihočeského kraje  
  • přijetí formuláře, pokud splňuje veškeré náležitosti
  • zasednutí odborné komise pro posouzení návrhu
  • sepsání materiálu do rady kraje/zastupitelstva kraje
  • rada kraje/zastupitelstvo kraje rozhodne svým usnesením o schválení nominace na udělení Ceny hejtmana
  • sepsání a signace smlouvy mezi obdarovaným a Krajským úřadem jihočeského kraje
  • připsání finančního daru na bankovní účet obdarovaného

CO POTŘEBUJI MÍT?

Návrh bude akceptována pouze v případě, že bude mít všechny předepsané náležitosti.

JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

do 30. ledna 2024.

JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Zdarma

Kdo mi pomůže?

Mgr. Petra Luňáčková, telefon: 386 720 882, e-mail: lunackova@kraj-jihocesky.cz