Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Seniorská obálka se dostává do všech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji

Seniorská obálka se dostává do všech obcí s rozšířenou působností i do některých menších měst. Jedná se o tiskopis, který může napomoci v krizových situacích. Je určený především pro seniory a osoby zdravotně postižené, které bydlí ve svém domácím prostředí. Karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. Nově nad projektem převzal záštitu i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, v Jihočeském kraji převzala záštitu hejtmanka Ivana Stráská.

Funguje na principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency, což znamená karta, pro případ naléhavé pomoci, v případě nouze. Těch případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. I lidé v mladším věku jsou často rozrušeni, nesoustředěni, dezorientováni a nedokážou odpovídat na položené otázky, který si výjezd záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná Seniorská obálka. 

Doporučujeme, aby byla vyplněna co nejaktuálněji a nechyběly v ní potřebné údaje. Aby bylo vyplňování jednoduché, podle lékařů zásahových jednotek, kteří formulář obsahově doporučili, postupujeme podle barev „jako na semaforu“. Co je červené je nejdůležitější, naopak zelené je na vůli seniora, zda tyto údaje chce poskytnout. Každé vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména praktického lékaře. Důležité údaje se týkají osob blízkých. Po dohodě se všemi složkami IZS je nutné, aby tiskopis po vyplnění byl přeložen a umístěn na viditelném místě v domácnosti seniora. Jedná se POUZE o dvě možnosti - dveře lednice nebo vstupní dveře do bytu zevnitř. Můžeme použít pro připevnění a uchování tiskopisu i plastovou obálku. 

I když se jedná o zdravotní údaje, stejně důležitá je i sociální stránka projektu. Doporučujeme pomoc s vyplněním a aktualizací Seniorské obálky od rodinných příslušníků, osob blízkých nebo na základě sousedských vztahů – jednoduše  při jejich návštěvách. 

Přijďte si pro Seniorskou obálku a myslete na své bezpečí! Společně Vám přejeme, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali, ale abyste s ní byli připraveni.

Jihočeský kraj uhradil 4 500 Seniorských obálek, jež jsou k dispozici v rámci distribučních míst pro jednotlivé obce s rozšířenou působností. Seznam distribučních míst pro jednotlivé obce s rozšířenou působností naleznete v přiloženém souboru.


Kontaktní osoba pro další informace:

Alena Bártíková, koordinátorka pro Jihočeský kraj 
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí 
Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
mobil: 770 14 79 23 e-mail: alena.bartikova@mpsv.cz  
detašované pracoviště: Žižkova 12, České Budějovice, 370 01
www.mpsv.cz

 
 

10.04.2019 Bc. David Hocke