SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí má nový vzduchotechnický systém

SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí vybudovala během letních prázdnin nový vzduchotechnický systém spojený s rekuperací, který zajišťuje větrání všech učeben a laboratoří v hlavním pavilonu, tělocvičny, šaten žáků, sborovny a kanceláří. Ve škole bylo instalováno 7 vzduchotechnických jednotek, které jsou řízeny počítačem. V každé učebně je čidlo, které měří koncentraci oxidu uhličitého a zajišťuje pravidelné větrání. V horkých dnech lze systém nastavit na noční větrání, které zajistí vychlazení celé budovy.

Ve stropech hlavních chodeb jsou vedeny vzduchotechnické rozvody. Stropy byly následně osazeny novým LED osvětlením. Výstavba vzduchotechnického systému započala jako 2. etapa projektu číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_ 121/0010213  „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP – instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“ dne 7. 6. 2021. Systém byl předán do užívání dne 3. 9. 2021. Celkem bylo během realizace projektu proinvestováno 12 336 677, 82 Kč včetně DPH. V 1. etapě tohoto projektu škola postavila fotovoltaickou elektrárnu s nabíjecí stanicí pro elektromobil.

V současné době je vzduchotechnika ve zkušebním provozu.

19.10.2021 Bc. David Hocke