Na učitelích záleží

Na učitelích záleží

Obecně prospěšná společnost KreBul Prachatice vyhlašuje dvě soutěže v rámci kampaně „Na učitelích záleží i v Jihočeském kraji“. Záštitu nad soutěží převzal náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Pavel Klíma. 

Hlavním smyslem soutěže je ukázat důležitost učitelského povolání a zvyšovat zájem o učitelské povolání v Jihočeském kraji, popularizovat studium učitelství a zvyšovat atraktivitu učitelské přípravy.

V rámci soutěže jsou vyhlášeny dvě samostatné kategorie:

31.05.2023 Bc. David Hocke