Vize Česka

Vize Česka - Konference příštích 10 let

Jihočeský kraj je spolupořadatelem konference Vize Česka - Konference příštích 10 let, na které se můžete zúčastnit přednášek předních českých vědců o palčivých problémech současnosti. "Přednášky můžou obohatit názor občanů na současné dění ve světě i v naší společnosti. V současné době čelíme krizi. K jejímu překonání potřebujeme informace a ty nám právě tato konference nabídne. Přednášet budou vědci a odborníci evropského věhlasu“, řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch. 

10.10.2022 Bc. David Hocke

Přednášky z konference Příštích 10 let - vize Česka jsou vám nyní k dispozici na YouTube

21. října minulého roku se v Táboře konala konference Příštích 10 let - vize Česka. Konferenci organizoval Jihočeský kraj, město Tábor, Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor a MVDr. Jiří Návara. Konala se pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a starosty města Tábora Štěpána Pavlíka.

Všechny přednášky předních českých vědců z této konference, které se týkaly palčivých problémů současnosti naleznete nyní na speciálním YouTube kanálu.

04.02.2022 Bc. David Hocke