Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Přednášky z konference Příštích 10 let - vize Česka jsou vám nyní k dispozici na YouTube

21. října minulého roku se v Táboře konala konference Příštích 10 let - vize Česka. Konferenci organizoval Jihočeský kraj, město Tábor, Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor a MVDr. Jiří Návara. Konala se pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a starosty města Tábora Štěpána Pavlíka.

Všechny přednášky předních českých vědců z této konference, které se týkaly palčivých problémů současnosti naleznete nyní na speciálním YouTube kanálu.

Více o konferenci naleznete zde.

04.02.2022 Bc. David Hocke