U Podolska na Orlíku stále trvá zákaz koupání, kvalita vody se zhoršila i v dalších sledovaných lokalitách, především na Lipně 

Laboratorní rozbory i v tomto týdnu potvrdily ve vodě odebrané v pondělí u Podolska na Orlíku velmi významné překročení limitních hodnot III. stupně pro sinice a chlorofyl a. Překročeny zde dále byly i limity pro další ukazatele. Krajská hygienická stanice zde 23. června vyhlásila dočasný zákaz koupání a tento zákaz nadále trvá. Řádné odběry v tomto týdnu potvrdily zhoršení kvality vody i v dalších sledovaných lokalitách, především na Lipně.    

„Podle dnešních výsledků aktuálního rozboru musíme konstatovat, že voda u Podolska je stále nebezpečná ke koupání a neodpovídá hygienickým požadavkům.  Byly zde překročeny limitní hodnoty III. stupně pro ukazatele sinice a chlorofyl-a. Opět zde byla překročena limitní hodnota ukazatele vodní květ a rozbory ukázaly sníženou průhlednost. Upozorňujeme veřejnost, že zde při koupání a vodní rekreaci hrozí akutní poškození zdraví. Dne 23. 6. 2022 byl proto v této lokalitě vyhlášen dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání, který nadále trvá,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Zhoršila se i kvalita vody ve druhé sledované lokalitě na Orlíku u autokempu Radava. Voda zde dostala na pětistupňové škále trojku, značící zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto hygienici po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je na Radavě překročena limitní hodnota ukazatele pro sinice, chlorofyl-a a vodní květ.

Výborně byla hodnocena voda v rekreačním rybníku Hejtman u Chlumu u Třeboně, která dostala tento týden jako jediná lokalita v kraji jedničku. Voda zde je vhodná ke koupání. Vedlejší Staňkovský rybník byl hodnocen stupněm tři. Byla zde zjištěna zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru zde byla překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a.

Ke zhoršení kvality vody došlo u rekreačních center na Lipně. Voda u pláže v Černé v Pošumaví dostala trojku. Zhoršená jakost vody představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se proto doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice a chlorofyl-a. Voda u pláže v Horní Plané dostala tentokrát čtyřku. Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, je výrazně překročena hodnota ukazatele intestinální enterokoky a dále je překročena hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a snížená průhlednost. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Podobné hodnocení, tedy čtyřku, obdržela i voda u Lipna nad Vltavou. Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota ukazatele intestinální enterokoky a dále je překročena hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a zjištěna zde byla i snížená průhlednost. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

11.07.2022 Bc. David Hocke