Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Uzavírka silnic v Písku a u obce Nerestce

Hned na dvě nové uzavírky silnic a jízdu po objízdných trasách se musejí v nejbližších dnech připravit řidiči na jihu Čech. Konkrétně v Písku a u obce Nerestce na Písecku. V Písku se jedná o úplnou uzavírku části silnice I/20 – sjezd z mostu v Burketově ulici kvůli jeho celkové rekonstrukci. Tento sjezd ze silnice II/139 ze směru od Strakonic na České Budějovice se nachází v těsné blízkosti železniční trati. Uzavírka potrvá od 6. března do 06. prosince 2019. Veškerá doprava bude vedena po objízdné trase – silnice II/139, ulice Burketova v Písku – sjezd na silnici I/20 směr Praha – silnice I/20 mimoúrovňová křižovatka Dobešice a zpět po silnici I/20 směr České Budějovice. Kvůli uzavírce a objízdným trasám musejí cestující počítat se změnami jízdních řádů u MHD i veřejné linkové dopravy (ČSAD).

U obce Nerestce se jedná o úplnou uzavírku úseku silnice I/4 z důvodu celkové rekonstrukce mostu, který převádí silnici I/4 přes železniční trať a říčku Skalici ve směru od Písku a Strakonic na Prahu. Uzavírka potrvá od 12. března do 13. září 2019 a objížďky jsou rozděleny dle tonáže vozidel.

1: Ve směru od Písku a Strakonic do Prahy

*Vozidla do 3,5t + veřejná linková doprava budou vedeny po stávající silnici I/4 přes Čimelice, Krsice a sjezdem na silnici III/00421 přes historický most u Nerestců a zpět na silnici I/4, přes křižovatku Lety, směr Praha.

*Vozidla nad 3,5t (veškerá ostatní doprava) je svedena ze silnice I/4 na křižovatce Rakovické Chalupy na silnici II/121 ve směru Zvíkovské Podhradí a Zbelítov, dále po silnici III/12122, a po silnici I/19 směr obec Hrejkovice, Orlík nad Vltavou, Lety až na křižovatku Lety a dále po silnici I/4 směr Praha.

2: Ve směru od Prahy na Písek a Strakonice 

*Vozidla do 7,5t + veřejná linková doprava - ze silnice I/4 na křižovatce Lety na silnici I/19 ve směru Mirovice, dále pak po silnici II/175 k obci Slavkovice, dále po silnici III/1757 přes obec Rakovice, Boudy a výjezd zpět na silnici I/4 směr Písek a Strakonice.

*Vozidla nad 7,5t  - ze silnice I/4 na křižovatce Lety na silnici I/19 přes obec Lety, Orlík nad Vltavou, Hrejkovice, dále po silnici III/12122 na silnici II/121 přes obec Zbelítov, Zvíkovského Podhradí, Rakovické Chalupy a výjezd na silnici I/4 směr Písek a Strakonice.

Řidičům je doporučeno dodržovat stanovené objízdné trasy. 

St, 06.03.2019 - 07:58 Bc. David Hocke