ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2023. PRO ZVEDLO RUKU 43 ZASTUPITELŮ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dnes schválilo rozpočet pro příští rok tak, jak byl 24. listopadu navrhován a schválen radou kraje. Tedy s příjmy 24,492 723 miliard a výdaji 25,843 487 miliard korun. Schodek 1,351 miliard korun pokryje kraj z rezerv z minulých let a nechystá se k tomu, že by si bral úvěr. Investice plánuje v rekordní výši.

Pro rozpočet dnes hlasovalo 43 z 52 zastupitelů. Nikdo nebyl proti. „Myslím si, že důležitá zpráva pro Jihočechy je, že jsme připravili rozpočet, který zvládne zajistit všechny provozy našich organizací. Nemocnic, domovů pro seniory, škol... Počítáme s navýšením cen energií a provoz nebudeme muset omezovat. Vedle toho se nám podařilo připravit rozpočet s investicemi skoro 4,7 miliardy korun, což jsou úplně největší investice, které kdy v historii kraje byly. Letošní rok poprvé se nám podaří srovnat to, co se minulým vedením nevedlo, že se vždycky naplánovaly investice, a nakonec se nedělaly. Všechny investice, které naplánujeme také uskutečníme. Lidé kolem sebe mohou vidět, jak ty stavby vyrůstají. Rozpočet je tak výrazně proinvestiční. Co je podstatné, nemáme žádný úvěr, nepotřebujeme ho, hospodaříme tak, že si peníze půjčovat nemusíme. Přestože velmi pravděpodobně splníme všechno, co jsme Jihočechům jako koalice slíbili a nejpozději do roku 2024 ty stavby zahájíme, tak přesto nebudeme žádný úvěr potřebovat a měli bychom předávat dalšímu vedení kraje ten rozpočet stabilizovaný, a dokonce ještě s nějakou finanční rezervou,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. 

Na investice má kraj pro rok 2023 připraveno rekordních 4,7 miliardy korun a peníze chce investovat do smysluplných projektů. „Jihočeský kraj je ve vynikající finanční kondici. Hospodaříme s tím, co máme, nemáme úvěry, a přesto jsme díky rozumné rozpočtové politice a přísnému řízení výdajů schopni pro Jihočechy zabezpečit všechny potřebné služby, jako například dopravní obslužnost, údržbu silnic, provoz záchranky, fungování středních škol a sociálních ústavů. Vedle toho investujeme do rozvoje našeho kraje. Investice pro rok 2023 navrhujeme v rekordní výši a v rezervním fondu by nám na konci roku 2023 mělo zůstat přes jednu miliardu korun,“ dodal náměstek hejtmana pro finance, ekonomiku a investice Tomáš Hajdušek. Zdůraznil zároveň, že kraj nemusel přistoupit k zastavení žádného z připravovaných projektů. Recept na úspěšné hospodaření je podle něj jednoduchý. Kvalifikovaně odhadnout, kolik peněz příští rok do krajské pokladny doputuje a dobře si rozmyslet, jak je pro rozvoj regionu co nejúčelněji vydat.  

Příklady nejvýznamnějších investičních akcí pro rok 2023 (v tisících Kč.) 

Sociální oblast    
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec                 335 000,00
Domov Petra Mačkov (dostavba a oprava střechy)         169 000,00

Dopravní stavby    
Výstavba Jižní Tangenty České Budějovice                     273 054,00
Zahájení výstavby obchvatu Vlachovo Březí                   229 528,28
Most v Týně - (rekonstrukce)                                           200 000,00
Komunikace Dačice-Slavonice (modernizace)                160 000,00
Most Planá nad Lužnicí (rekonstrukce)                           125 000,00
Mosty na Orlíku (modernizace)                                       100 000,00
Vltavská cyklostezka (výstavba)                                       95 650,05
Obchvat Žár (výstavba)                                                    70 000,00
Obchvat Kaplice (příprava)                                              50 883,31
Jižní přeložka Tábor (příprava)                                        22 500,77

Školství    
Střední školy - IROP (25 projektů)                                  246 315,32
Speciální školy - IROP (9 projektů)                                   63 200,00
Zájmové vzdělávání - IROP (14 projektů)                         47 795,00
    
Kultura    
Muzeum Jana Žižky v Trocnově - rozšíření                    120 487,23
 

15.12.2022 Bc. David Hocke