Změna dopravního režimu uzavírky Kaplice-nádraží od 16. srpna 2023

16. srpna 2023 dochází ke změně dopravního režimu a k přechodu do 2. etapy uzavírky při pracích na mimoúrovňové křižovatce dálnice D3 a silnicích II/157, III/15710, III/15536. Od 16.8.2023 do 12.9.2023 bude uzavřena silnice III/15710 mezi Markvarticemi a Velešínem. Provizorní komunikaci v tomto úseku není možné vybudovat, a proto bude objízdná trasa pro osobní dopravu vedena již po zprovozněné části silnici III/15536 přes obce Skřidla a Mojné dále směrem na Horní Třebonín po silnici II/157 až na I/39. Pro nákladní dopravu bude i v tomto případě značena objízdná trasa po silnicích I/3 a I/39 u Štilce.  

Etapa od 16. 8. do 12. 9. 2023 - uzavírka sil. III/15710 - výlukové jízdní řády linek 512, 535 a 537:

  • Spoje uvedených linek budou vedeny po sil. III/15710 – Skřidla – po MK „kolem chatek“ - sil. III/15710 do Markvartic.
  • Linka 537 zajistí obsluhu stávajících autobusových zastávek (dojde k dalším dílčím časovým posunům z důvodu delší objízdné trasy).
  • Linky 535 a 512 budou v úseku Markvartice-ČK zajišťovat omezenou dopravní obslužnost (z důvodu delší objízdné trasy bude v tomto období více omezena obsluha zastávek než v době do 15.8.2023). Pouze vybrané spoje linky pojedou z Markvartic do obcí: Zubčice a Střítež. Vybrané spoje pak budou vedeny z Markvartic přes Mirkovice do Č. Krumlova.
  • Linka 512 nebude zajišťovat obsluhu autobusové zastávky „Velešín, žel.st.“ (náhradní autobusová zastávka bude „Velešín, Výkupní závod“).

Ve všech spojích platí tarif příslušného dopravce a dále doklady IDS a JIKORD plus.
Informace o jízdních řádech bude možné zjistit na webových stránkách www.idos.cz nebo na www.jikord.cz, a také na dispečinku společnosti JIKORD spol. s.r.o. (tel. kontakt je +420 380 309 022, v pracovních dnech od 6 hod do 22 hod). 
Platné jízdní řády budou po uvedenou dobu vyvěšeny na úřední desce obcí. 

14.08.2023 Bc. David Hocke