Zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou otevírá novou expozici sov

Jedenáct druhů evropských sov, včetně naší největší sovy výra velkého, násobeno nádhernou procházkou, která imituje přirozený smíšený les s bohatým podrostem bylin. To je zcela nová expozice Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou, kterou dnes slavnostně otevřeli zástupci zoo a Jihočeského kraje. 

Expozice sov stojí na půdorysu té bývalé z roku 2004. „Ta byla ze dřeva a po těch dvaceti letech už musela být nahrazena. Jsem rád, že sovy mají v naší jihočeské zoo tak krásný nový domov. Určitě si zaslouží, abyste se na ně přišli podívat. Chtěl bych poděkovat vedení zoo za to, že stavbu dotáhlo do úspěšného konce. Veškeré okolí a zahradnické práce v expozici si už dělali zaměstnanci sami a musím říct, že mi celkový pohled vyrazil dech. Opravdu skvělá práce!“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast kultury Pavel Hroch a dodal, že na podzim čeká zoo výstavba expozice koní Převalského a nové centrum služeb pro návštěvníky.

V nové expozici lze spatřit jedenáct druhů evropských sov. „Je tady výr velký, puštík bradatý, puštík bělavý, puštík obecný, sova pálená, sovice krahujová, kalous pustovka, kalous ušatý, sýc rousný, sýček obecný a výreček malý,“ vypočítal ředitel zoo Vladimír Pokorný a dodal, že v expozici sov pálených jsou ještě umístěné poštolky obecné jako ukázka synantropních druhů, tedy druhů, které žijí v blízkosti lidských sídel nebo v krajině hodně upravené člověkem. „Je tu jedna prázdná voliéra, ta čeká na naši nejmenší sovu – kulíška nejmenšího. Toho zatím nemáme,“ dodal Pokorný.

Expozice má imitovat procházku přirozeným smíšeným lesem. Až všechny rostliny dorostou, tak budou jednotlivé voliéry napodobovat prostředí, které je pro jednotlivé druhy typické. „Například voliéra puštíků bělavých je osázena zejména buky, navozujícími atmosféru bukových lesů, ve kterých se tyto sovy ve Střední Evropě vyskytují nejčastěji. Výr velký zase nejraději vyhledává oblasti s balvany, proto jich jeho voliéra obsahuje nejvíc. Kalous pustovka žije v otevřené krajině, jako jsou mokřady, vlhké louky nebo vřesoviště a často sedí na zemi. Proto je dno voliéry vyvýšené, aby se pozorovatel dostal do jeho úrovně,“ upřesňuje ředitel Pokorný.

Cena za stavební práce na expozici činí 5 978 834 Kč bez DPH, většinou z rozpočtu zoologické zahrady a také z Fondu reprodukce investičního majetku a částečně z dotace Jihočeského kraje. Stavbu realizovala podle projektu Zbyňka Marhouna firma PRADAST spol. s r.o. v době od června 2022 do června 2023.  „Museli jsme stavbu několikrát přerušit. Například se nepracovalo celé prázdniny, to je pro nás hlavní sezona. V září celý měsíc pršelo. Pak se ještě práce přerušily na vánoční svátky, kdy je tady opět velký pohyb návštěvníků. V podstatě jsme mohli pracovat jenom když byl klid, protože přístup sem je pouze přes návštěvnickou trasu,“ podotkl Pokorný.

Oficiální název pavilonu zní „Expozice sov“. Děti mu ale asi budou stejně říkat sovinec. „To vzniklo z Harryho Pottera. Tam měli přece malí kouzelníci své sovy v sovinci. A my jsme v době, kdy byl Harry filmový hit stavěli tu původní expozici. A všechny děti mu říkaly podle filmu sovinec a každá sova byla Hedvika. Ale my jsme jim alespoň pomocí toho filmu a knížek mohli přiblížit nejen ty slavné filmové sovy, jako sovici sněžnou nebo puštíka bradatého, ale zároveň i ty ostatní. Důležité je, že děti a celá veřejnost měla a má o sovy zájem a my budeme rádi, když se k nám přijdou podívat,“ uzavřel ředitel zoo Vladimír Pokorný.

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou ovšem pro evropské sovy dělá daleko víc, než můžete vidět v expozici. Spolupracuje na dvou aktivních programech na ochranu sov a také na přípravě metodiky pro záchranu druhu. „Velké poděkování a respekt patří pracovníkům zoo za to, že již několik let vypouští odchovaná mláďata sovy pálené do volné přírody a posilují tak její populaci v třeboňské pánvi. Odchované sýčky obecné poskytují do záchranného projektu v Německu a do projektu Zoo Plzeň. V minulosti koordinovali projekt na návrat puštíka bělavého na Šumavu. Tento projekt byl velmi úspěšný a sovy již není třeba dále vypouštět, protože na Šumavě už vznikla stabilní populace tohoto druhu. Tak se rýsuje možnost poskytovat odchovaná mláďata pro znovuobnovení populace ve středním Rakousku,“ dodal náměstek Pavel Hroch.
 

26.06.2023 Bc. David Hocke