ZUŠ Vimperk má novou přístavbu

Od 1. 9. 2010 probíhá výuka v Základní umělecké škole Vimperk v Nerudově ulici, v objektu, který spravuje Střední a základní škola, Nerudova 267, a která je v majetku zřizovatele obou škol Jihočeského kraje. V průběhu let se ukázala potřeba zlepšit, resp. zvětšit prostory. Největším problémem byla absence velkého, a hlavně samostatného sálu pro výuku literárně-dramatického oboru. Výuka probíhala v koncertním sále, docházelo tak k pravidelnému stěhování, omezování prostor sálu pro hudebníky atd. Stejně tak chyběla ve škole spisovna, která je také podstatnou složkou každé školy. V neposlední řadě chyběly i lepší skladovací prostory. Proto vznikla studie možné přístavby u horního vchodu. Velké pochopení získal ředitel ZUŠ u ředitele SŠ a ZŠ Nerudova a celý projekt oba představili společně svému zřizovateli. Myšlenka se líbila, neboť kromě ZUŠ získala i nové možnosti vstupu a pronájmu své tělocvičny i SŠ a ZŠ Nerudova. Proto byl zpracován projekt. Již na podzim r. 2021 bylo předběžně rozhodnuto o realizaci stavby v roce 2022. Bohužel, díky nárůstu nákladů na energie apod. byla akce nakonec v prosinci o rok odložena. O rok později, tj. na podzim 2022 bylo rozhodnuto s realizací akce v roce 2023. Zastupitelstvo kraje schválilo v prosinci rozpočet, který zahrnoval i cca. 6 miliónů korun pro naši přístavbu z fondu rozvoje školství. Začaly tak veškeré potřebné přípravné práce. Na základě výběrového řízení byla na jaře 2023 vybrána stavební firma a začátkem června začaly práce. Bohužel, hned na začátku se zjistilo, že je nová přístavba částečně zasazena v nestabilním prostředí, a tak se hledalo řešení jak dál. Zřizovatel, tj. Jihočeský kraj opět obě školy „podržel“ a přidal další finanční prostředky na upravené zemní práce, které bylo potřeba provést jinak. Opět se tedy měnil projekt, nicméně bylo jasné, že se ve stavbě bude pokračovat. Celé první pololetí školního roku 2023/2024 se tedy neslo ve znamení stavebních prací, které, bohužel, částečně omezily, případně znepříjemnily život v naší škole. 

A jak tedy ZUŠ Vimperk vypadá v dubnu roku 2024? Nově se podařilo vybudovat divadelní sál pro literárně-dramatický obor. Jejich bývalá třída bude využívána pro hudební obor. Koncertní sál tak bude po celý týden k dispozici nejen na koncerty, ale i pro výuku komorních her. Vznikla spisovna a sklad, které škole úplně chyběly. Dále vznikl sklad kostýmů a oblečení pro taneční obor a dechový orchestr. Ze šaten tak mohly být odstraněny velké skříně, ve kterých kostýmy dosud byly. Šatny jsou tak prostornější a bezpečnější. Díky přestavbě byla zásadně zrekonstruována i učebna hudební teorie. Pro SŠ a ZŠ Nerudova vznikl externí vstup do tělocvičny. Celková investice činila cca. 7,3 milionů korun. 

Děkuji panu řediteli Ing. Petru Žuravskému za pochopení a podporu našeho záměru. Děkuji panu náměstkovi hejtmana Mgr. Pavlu Klímovi, vedoucí OŠMT KÚ Jihočeského kraje Ing. Haně Šímové a dalším pracovníkům tohoto odboru za finanční podporu, bez níž by nikdy celá akce nemohla proběhnout. Děkuji také panu Romanu Kučerovi z Českých Budějovic, jehož stavební firma prováděla veškeré práce a spolupráce s ní byla vynikající.

Děkuji všem žákům, rodičům a dalším příznivcům za podporu a za trpělivost v době stavebních prací. 

Mgr.  Pavel Vališ, DiS. ředitel ZUŠ Vimperk (autor textu)
 

22.05.2024 Bc. David Hocke