Text na řeč

Zvýšení bezpečnosti na krajských silnicích řešil náměstek pro dopravu Krák na pravidelné Dopravní konferenci 

Bezpečnost silničního provozu je oblast, které se Jihočeský kraj dlouhodobě a intenzivně věnuje. Úspěšnost jeho snah prezentoval náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák na pravidelné Dopravní konferenci s Besipem a Fondem zábrany škod. Ta se konala ve čtvrtek 17. června v českobudějovickém hotelu Clarion. 
 
Jihočeský kraj nechal zpracovat první strategii bezpečnosti silničního provozu už v roce 2010,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro dopravu Krák a doplnil, že poslední aktualizace byla schválena jihočeským krajským zastupitelstvem letos s platností do roku 2030. Cílem této strategie je podle náměstka Kráka účinná prevence dopravních nehod na silnicích a výchovné působení na všechny účastníky silničního provozu. Její součástí je výstavba a provozování dětských dopravních hřišť, organizace tematicky zaměřených přednášek ve spolupráci s Policií ČR, zajištění propagačních a populárně naučných pomůcek a materiálů. Vhodnou formou zvyšování povědomí o dopravní bezpečnosti jsou také soutěže pro všechny věkové kategorie s atraktivními cenami či pořádání kurzů bezpečné jízdy pro dospělé řidiče. Prevence v oblasti BESIP dále zahrnuje monitoring dopravně nebezpečných míst na silnicích v majetku Jihočeského kraje a jejich řešení stavebními investicemi nebo dopravně inženýrskými opatřeními. 
 
Nedílnou součástí snahy o zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na krajských silnicích je také údržba a obnovování zařízení a dopravního značení,“ uzavřel náměstek pro dopravu.  
 
Více informací o konferenci naleznete zde: www.dopravnikonference.com

Štítky