Odpovědi na žádosti o informace 2021

Předmět žádosti Odpověď ke stažení Datum podání Datum vyřízení Datum zveřejnění
01-Kácení stromů v evropsky významné lokalitě Chlupatá Ves - Horní Stropnice 01.pdf 03.01.2021 11.01.2021 15.01.2021
02-Stanovisko OZZL k záměru k parcelám v k.ú. Přísečná 02.pdf 01.01.2021 05.01.2021 15.01.2021
03-Přehled přezkumných řízení o stavební uzávěře 03.pdf 05.01.2021 13.01.2021 15.01.2021
04-Metodika - výrobek plnící funkci stavby (karavan) 04.pdf 06.01.2021 12.01.2021 15.01.2021
05-Pěstounská péče v roce 2020 05.pdf 07.01.2021 15.01.2021 18.01.2021
06-Zákonodárné iniciativy Jihočeského kraje 06.pdf 08.01.2021 12.01.2021 15.01.2021
07-Průměrné roční příjmy úředníků KÚ Jčk za období 2019-2020 07.pdf 12.01.2021 27.01.2021 10.02.2021
08-Průměrná odměna ředitelů středních škol v Jčk za rok 2020 08.pdf 09.01.2021 14.01.2021 15.01.2021
09-Pokuty dle zákona č. 20_1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům za rok 2020 09.pdf 14.01.2021 15.01.2021 18.01.2021
10-Spis a další související písemnosti k dokumentu čj. KUJCK 3008_2021 10.pdf 18.01.2021 02.02.2021 10.02.2021
11-Spis a další související písemnosti k dokumentu čj. KUJCK 2627_2021 11.pdf 18.01.2021 02.02.2021 10.02.2021
12-Dotace dle smlouvy SDO_OEZI_2494_19 12.pdf 19.01.2021 02.02.2021 10.02.2021
13-Povolení umístění reklamních zařízení u Strakonic 13.pdf 25.01.2021 08.02.2021 10.02.2021
14-Kácení stromů v evropsky významné lokalitě Chlupatá Ves - Horní Stropnice 14.pdf 27.01.2021 09.02.2021 16.02.2021
14-1 Kácení stromů v evropsky významné lokalitě Chlupatá Ves - Horní Stropnice 14-1.pdf 13.04.2021 28.04.2021 30.04.2021
15-Potvrzení o doručení vybraných rozhodnutí KÚ Jčk 15.pdf 27.01.2021 08.02.2021 16.02.2021
16-Správa facebooku Jihočeského kraje 16.pdf 30.01.2021 08.02.2021 16.02.2021
17-Seznam uvolněných členů zastupitelstva a rady Jihočeského kraje 17.pdf 31.01.2021 08.02.2021 16.02.2021
18-Mediální propagace Jihočeského kraje v internetové televizi XTV 18.pdf 01.02.2021 11.02.2021 16.02.2021
19-Dotace vyplacené a vymáhané zpět v letech 2018-2020 vybraným firmám 19-pdf 02.02.2021 19.02.2021 26.02.2021
20-Nařízením obce stanovená místa dle § 4 odst. 2 zákona o právu shromažďovacím 20.pdf 07.02.2021 09.02.2021 16.02.2021
21-Odměny funkcionářů  a vedoucích pracovníků Jihočeského kraje za rok 2020 21.pdf 09.02.2021 19.02.2021 26.02.2021
22-Odeslání výzvy k odstranění reklamního zařízení v k.ú. Jindřichův Hradec 22.pdf 11.02.2021 22.02.2021 26.02.2021
23-Organizace zřizované a založené krajem a veřejné zakázky 23.pdf 12.02.2021 01.03.2021 04.03.2021
24-Počet projednaných přestupků dle zákona č. 56_2001 Sb. v letech 2019 a 2020 24.pdf 15.02.2021 17.02.2021 26.02.2021
25-Žádost obce Nerestce o vyjádření k položení kanalizace do komunikace III. třídy 25.pdf 18.02.2021 03.03.2021 04.03.2021
26-Příloha č. 1 k rozhodnutí KUJCK 153049_2016_OZZL 26.pdf 23.02.2021 02.03.2021 04.03.2021
27-Záměr vybudování kanalizace v k.ú. Vrábče 27.pdf 25.02.2021 04.03.2021 15.03.2021
28-Přestupky dle zákona č. 46_2000 Sb.  28.pdf 26.02.2021 09.03.2021 15.03.2021
29-Rekonstrukce škol v roce 2021, nákup IT do škol, odměny vedoucích pracovníků 29.pdf 01.03.2021 10.03.2021 15.03.2021
30-Svěření obecních pozemků soukromé firmě k hospodaření - ODLOŽENO 30.pdf 02.03.2021 08.03.2021 15.03.2021
31-Finanční kontroly ve veřejné správě, princip 3E 31.pdf 08.03.2021 17.03.2021 26.03.2021
32-Šetření veřejného ochránce práv vůči KÚ Jčk 32.pdf 15.03.2021 30.03.2021 01.04.2021
33-Podklady pro společné jednání k 6.aktualizace ZÚR Jčk 33.pdf 17.03.2021 25.03.2021 29.03.2021
34-Rozhodnutí o připojení pozemku z komunikace I. třídy v k.ú. Chlum u Volar 34.pdf 18.03.2021 06.04.2021 13.04.2021
35-Pokuty za klamavou reklamu na sociálních sítích 35.pdf 21.03.2021 24.03.2021 29.03.2021
36-Rozhodnutí o připojení pozemku z komunikace I. třídy v k.ú. Chlum u Volar 36.pdf 22.03.2021 06.04.2021 13.04.2021
37-Odběry podzemní vody na území Jihočeského kraje 37.pdf 22.03.2021 06.04.2021 13.04.2021
38-Obnova rybniční soustavy Purkratice v k. ú. Písek 38.pdf 23.03.2021 07.04.2021 13.04.2021
39-Žadatelé a držitelé mezinárodní ochrany dle z. 325_1999 Sb. 39.pdf 25.03.2021 29.03.2021 01.04.2021
40-Informace k pozicím vedoucích pracovníků na OŠMT, OZDR, OINF 40.pdf 03.04.2021 18.04.2021 22.04.2021
41-Umístění reklamního zařízení u Netolic 41.pdf 12.04.2021 21.04.2021 30.04.2021
42-Vyvlastňování nemovitostí dle z. č. 416_2009 Sb. 42.pdf 14.04.2021 29.04.2021 30.04.2021
43-Dotazy ke Krajskému akčnímu plánu rozvoje vzdělávání v Jčk 43.pdf 23.04.2021 10.05.2021 24.05.2021
44-Vyhlášení rybářského revíru na pískovně Jindřiš 44.pdf 26.04.2021 29.04.2021 30.04.2021
45-Stanovisko k povinnému testování zaměstnanců a očkování - 12.5.2021 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti   27.04.2021 12.05.2021 24.05.2021
46-Nájemní smlouva mezi Letištěm ČB a Aeroklubem Planá 46.pdf 30.04.2021 10.05.2021 24.05.2021
47-Investiční plány kraje 2021 - 2022 47.pdf 03.05.2021 17.05.2021 24.05.2021
48-Dodatek č. 1 ke smlouvě Jižní tangenta Č. Budějovice - změna celkové povahy VZ 48.pdf 09.05.2021 17.05.2021 24.05.2021
49-Prodej nepotřebného majetku Jihočeského letiště České Budějovice a.s. 49.pdf 09.05.2021 17.05.2021 24.05.2021
50-Odstranění reklamní plochy v k.ú. Nové Strakonice 50.pdf 14.05.2021 25.05.2021 28.05.2021
51-Smlouva Jihočeského kraje na telekomunikační služby 51.pdf 14.05.2021 25.05.2021 28.05.2021
52-Řízení pro porušení zákona o regulaci reklamy 52.pdf 21.05.2021 25.05.2021 28.05.2021
53-Dotace Jčk v oblasti zemědělství, živ. prostředí a rozvoje venkova 2018-2020 53.pdf 20.05.2021 27.05.2021 28.05.2021
54-Příspěvkové organizace kraje 54.pdf 27.05.2021 02.06.2021 07.06.2021
55-Kopie odpovědi na petici proti vytvoření stavebních parcel v k.ú. Nový Vojířov 55.pdf 31.05.2021 03.06.2021 07.06.2021
56-Kopie protokolu z kontroly na MěÚ Netolice v roce 2017 56.pdf 01.06.2021 15.06.2021 21.06.2021
57-Dokumenty k investiční akci Mosty Dolní Slověnice 57.pdf 01.06.2021 16.06.2021 21.06.2021
58-Spolupráce kraje s institucemi z ČLR a Tchaj-wanu 58.pdf 02.06.2021 28.06.2021 08.07.2021
59-Řízení dle zákona č. 246_1992 Sb. - ODLOŽENO 59.pdf 04.06.2021 08.06.2021 21.06.2021
59-1-Řízení dle zákona č. 246_1992 Sb. - odvolací řízení 59-1.pdf 29.06.2021 07.07.2021 08.07.2021
59-2-Řízení dle zákona č. 246_1992 Sb. - odvolací řízení-kopie rozhodnutí 59-2.pdf 13.07.2021 20.07.2021 22:07.2021
60-Informace k rozhodnutí čj. KUJCK 38395_2021 60.pdf 06.06.2021 14.06.2021 08.07.2021
61-Zadávání studií na dopravní stavby 61.pdf 07.06.2021 14.06.2021 21.06.2021
62-Koridor dopravy D57 na silnici I_3 62.pdf 08.06.2021 16.06.2021 21.06.2021
63-Řízení ve věci sp. zn. OREG_29628_2018 63.pdf 08.06.2021 14.06.2021 21.06.2021
64-Seznam všech ředitelů KÚ Jčk od vzniku kraje 64.pdf 23.06.2021 28.06.2021 08.07.2021
65-Kácení dřevin - přeložka silnice II_137 v úseku I_3-Slapy 65.pdf 29.06.2021 07.07.2021 08.07.2021
66-Povolení staveb v území přírodního parku Písecké hory 66.pdf 01.07.2021 07.07.2021 08.07.2021
67-Náklady kraje za právní služby v roce 2020 67.pdf 07.07.2021 21.07.2021 22.07.2021
68-Kontaktní emailové adresy na obce v Jihočeském kraji 68.zip 07.07.2021 12.07.2021 22.07.2021
69-Neinformování občanů v nejzávažnějších záležitostech-ODLOŽENO 69.pdf 08.07.2021 12.07.2021 22.07.2021
70-Kontroly personálního zabezpečení u poskytovatelů zdravotní péče 70.pdf 08.07.2021 20.07.2021 22.07.2021
71-Žadatelé o mezinárodní ochranu dle z. č. 325_1999 Sb., o azylu 71.pdf 08.07.2021 21.07.2021 22.07.2021
72-Financování krajské sítě sociálních služeb v roce 2020 72.pdf 12.07.2021 21.07.2021 03.08.2021
73-Znalecký posudek k šetření sp. zn. OZDR 29569_2021_edso SO 73.pdf 13.07.2021 21.07.2021 22.07.2021
74-Odměny vedoucích odborů OREG a OINF v roce 2020 74.pdf 16.07.2021 27.07.2021 03.08.2021
75-Rozhodnutí související s vystoupením obce z dobrovolného svazku obcí 75.pdf 15.07.2021 21.07.2021 22.07.2021
76-Informace o trestné činnosti a trestním řízení-ODLOŽENO 76.pdf 28.07.2021 03.08.2021 16.08.2021
77-Kopie rozhodnutí o povolení čerpání vody ze studny v k.ú. Chobot 77.pdf 30.07.2021 05.08.2021 16.08.2021
78-Počty žádostí dle INFZ na platy, odměny, životopisy 78.pdf 06.08.2021 17.08.2021 03.09.2021
79-Počty vyřizovaných stížností dle §93 z.č. 372_2011 Sb. 79.pdf 06.08.2021 23.08.2021 03.09.2021
80-Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 80.pdf 11.08.2021 13.08.2021 16.08.2021
81-Počty pracovníků na KÚ 2018-2021 81.pdf 12.08.2021 18.08.2021 03.09.2021
82-Smlouvy ve veřejné linkové dopravě 2017-2020 82.pdf 19.08.2021 03.09.2021 08.09.2021
83-Kontrola VŘ s názvem ICT vybavení pro SOŠ SE Velešín 83.pdf 25.08.2021 07.09.2021 22.09.2021
84-Emailové kontakty obcí v okresech ČK a ČB 84.pdf 26.08.2021 06.09.2021 08.09.2021
85-Rozhodnutí související s výstavbou komunikace a chodníku ve Strakonicích 85.pdf 20.08.2021 06.09.2021 08.09.2021
86-Počet interních právníků na KÚ v roce 2020 86.pdf 30.08.2021 10.09.2021 22.09.2021
87-Rozhodnutí KUJCK 24427_2011 a související dokumenty 87.pdf 03.09.2021 17.09.2021 22.09.2021
88-Sociální fond KÚ - vyplácení, účtování odvodů 88.pdf 09.09.2021 20.09.2021 24.09.2021
89-Počet řízení rámci výkonu dozorové činnosti v oblasti reklamy  89.pdf 10.09.2021 22.09.2021 24.09.2021
90-Přehled subjektů poskytující PR a mediální poradenství 2016-2021 90.pdf 13.09.2021 29.09.2021 05.10.2021
91-Počty odvolacích řízení na úseku přestupků proti pořádku 91.pdf 13.09.2021 22.09.2021 24.09.2021
92-Protokol z kontroly evidence obyvatel 92.pdf 13.09.2021 16.09.2021 22.09.2021
93-Výběrové řízení na silovou elektrickou energii 93.pdf 17.09.2021 22.09.2021 24.09.2021
94-Financování oprav pozemních komunikací v Jčk v roce 2020 94.pdf 17.09.2021 27.09.2021 05.10.2021
95-Rozhodnutí OKPP čj. KUJCK 88685_2021 95.pdf 22.09.2021 29.09.2021 05.10.2021
96-Kopie rozhodnutí o odvolání čj. KUJCK 81050_2021 96.pdf 01.10.2021 14.10.2021 19.10.2021
97-Převzetí zdravotnické dokumentace 97.pdf 07.10.2021 15.10.2021 19.10.2021
98-Hospodaření na pozemcích s evidovaným výskytem ZCHD-ODLOŽENO 98.pdf 11.10.2021 24.11.2021 26.11.2021
99-Počet stížností na porušení zákona o zdravotních službách 2019-2021 99.pdf 12.10.2021 15.10.2021 19.10.2021
100-Počty úředníků v pracovním poměru k 1.10.2021 100.pdf 15.10.2021 26.10.2021 05.11.2021
101-Příspěvky zaměstnavatele na živ. pojištění zaměstnanců 101.pdf 04.11.2021 12.11.2021 26.11.2021
102-Závadné reklamy dle zákona č. 40_1995 Sb. 102.pdf 07.11.2021 10.11.2021 26.11.2021
103-Odměny vedoucích pracovníků v roce 2020 103.pdf 10.11.2021 26.11.2021 03.12.2021
104-Sdělení čj. KUJCK 12151_2021 104.pdf 15.11.2021 25.11.2021 26.11.2021
105-Pojistné smlouvy 2018-2020 105.pdf 16.11.2021 01.12.2021 03.12.2021
106-Agenda na jméno žadatele a přeřazená řízení z důvodu podjatosti 106.pdf 19.11.2021 29.11.2021 03.12.2021
107-Oprávnění k poskytování zdrav. služeb porodními asistentkami u domácích porodů 107.pdf 23.11.2021 08.12.2021 09.12.2021
108-Veřejné zakázky na základě výzvy č. 08 IOP - Rozvoj služeb egovermentu v krajích 108.pdf 23.11.2021 08.12.2021 09.12.2021
109-Znalecký posudek ke sp. zn. OZDR 61668_2021_edso 109.pdf 24.11.2021 03.12.2021 09.12.2021
110-Cena stavby Zabezpečení svahu silnice č. 11_161 Studánky 110.pdf 30.11.2021 08.12.2021 09.12.2021
111-Zaslání vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 111.pdf 05.12.2021 20.12.2021 21.12.2021
112-Posouzení záměru relaxačního a bytového komplexu Viva Lipno-Acrea s.r.o. 112.pdf 09.12.2021 17.12.2021 21.12.2021
113-Události (konference, školení) realizované v letech 2019-2021 113.pdf 09.12.2021 23.12.2021 29.12.2021
114-Stanovisko OKPP k návrhu územního plánu Jistebnice 114.pdf 13.12.2021 15.12.2021 21.12.2011
115-Porovnání absence vedoucích zaměstnanců OINF a OZDR 115.pdf 13.12.2021 21.12.2021 29.12.2021
116-Podklady OZDR k čj. KUJCK 122832_2021 116.pdf 03.12.2021 17.12.2021 21.12.2021
117-Posouzení záměru Viva Lipno-Acrea s.r.o. 117.pdf 07.12.2021 15.12.2021 21.12.2021
118-Stanovisko OZZL k návrhu ÚP Jistebnice 118.pdf 21.12.2021 29.12.2021 06.01.2022
119-Držení a chov v zajetí kriticky ohroženého druhu vlk obecný 119.pdf 20.12.2021 29.12.2021 06.01.2022
120-Stanovisko OZZL k odlesnění pozemků - Golf Čertovo Břemeno s.r.o. 120.pdf 21.12.2021 06.01.2022 18.01.2022
121-Stanovisko OZZL k odlesnění pozemků - Golf Čertovo Břemeno s.r.o. 121.pdf 20.12.2021 06.01.2022 18.01.2022