Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2016

Předmět žádosti Odpověď ke stažení Datum podání Datum vyřízení Datum zveřejnění
Přezkum prvostupňových rozhodnutí za roky 2013-2015 01 7.1.2016 20.1.2016 21.1.2016
Metodický pokyn-nezákonnost podkladového rozhodnutí 02 13.1.2016 20.1.2016 21.1.2016
Kopie dopisu KUJCK 40915 2012 OKPP 10 03 21.1.2016 26.1.2016 15.2.2016
Kopie rozhodnutí Vod. 231 2-163 93 - sdělení o odložení žádosti 04 27.1.2016 3.2.2016 15.2.2016
Odměny za archeologický nález 05 28.1.2016 8.2.2016 15.2.2016
Odměny za archeologický nález 05a 27.2.2016 8.3.2016 14.3.2016
Povolení drtičky vydané firmě EGAL s.r.o. 06 29.1.2016 5.2.2016 15.2.2016
Smlouvy na výstavbu silniční stavby 1.1.2010-31.1.2016 07 5.2.2016 19.2.2016 29.2.2016
Smlouvy s kolektivní správci OSA a INTERGRAM 08 8.2.2016 23.2.2016 29.2.2016
Průměrný plat všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2015 09 8.2.2016 9.2.2016 15.2.2016
Integrované povolení subjektu Energetické centrum s.r.o. - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti X 28.1.2016 24.2.2016 14.3.2016
Poskytovatelé zdravotních služeb k 1.2.2016 11 10.2.2016 17.2.2016 29.2.2016
Výkazy příspěvkových organizací Jčk-nemocnic za roky 2003 a 2004 12 11.2.2016 15.2.2016 15.2.2016
Vyřízení podnětu na zrušení rozhodnutí KUJCK 30392_2012_OZZL_3_Jel 13 12.2.2016 16.2.2016 29.2.2016
Materiál Rady kraje č. 187_RK_16 14 19.2.2016 2.3.2016 14.3.2016
Investiční plány kraje pro rok 2016 15 22.2.2016 4.3.2016 14.3.2016
Materiál Rady kraje č. 180_RK_16 16 26.2.2016 2.3.2016 14.3.2016
Vykácení dřevin na Střední zemědělské škole v Písku 17 1.3.2016 14.3.2016 14.3.2016
Počet stížností-podnětů týkajících se podomního prodeje 2014-2015 18 2.3.2016 8.3.2016 14.3.2016
Dotace na odstranění hluku z pozemní komunikace 19 7.3.2016 14.3.2016 14.3.2016
Počet pracovníků KÚ a další informace k výkonu státní správy v přenesené působnosti 20 3.3.2016 15.3.2016 30.3.2016
IT oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 21 9.3.2016 22.3.2016 4.4.2016
Veřejné zakázky zadávané v zastoupení dle § 151 zákona o VZ 22 15.3.2016 30.3.2016 4.4.2016
Rozhodnutí strpět provedení archeologických výzumů 23 16.3.2016 22.3.2016 4.4.2016
Kopie smluv k zakázkám 4266 Švehlův most v Táboře a 4264 I-22 Strakonice most 24 16.3.2016 31.3.2016 4.4.2016
Počet řízení ohledně spáchání sp.deliktu-hodnocení kvality bez oprávnění 26 21.3.2016 23.3.2016 4.4.2016
Seznam poskytovatelů zdrav.služeb-lékárny k 1.3.2016 27 21.3.2016 30.3.2016 4.4.2016
Seznam obcí Jihočeského kraje s kontakty 28 22.3.2016 23.3.32016 4.4.2016
Rozhodnutí o registraci pro Dr.Max Lékárnu, Na Sádkách, ČB 29 21.3.2016 30.3.2016 4.4.2016
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jčk - odkaz na zveřejněnou informaci 30 29.3.2016 30.3.2016 4.4.2016
Výstup z měřícího zařízení ke spisu MS_21945_2015_OOSM-OP-247_Dur 31 29.3.2016 20.4.2016 27.4.2016
Udělování pokut v roce 2015 podle zákona č. 20_1987 Sb. 32 31.3.2016 15.4.2016 27.4.2016
Spis ODSH 39631_2016_jikl SO3 33 30.3.2016 25.4.2016 27.4.2016
Dotační program Nová zelená úsporám - odloženo 34 4.4.2016 18.4.2016 27.4.2016
Kopie listin ze spisu OZZL 33089_2015_luje SO3 35 6.4.2016 21.4.2016 27.4.2016
Informace ze spisu s.z. 2415_15-Se 36 8.4.2016 22.4.2016 27.4.2016
Seznam obcí a měst Jčk se zákazem podomního prodeje 37 8.4.2016 20.4.2016 27.4.2016
Informace ze spisu ODSH 25413_2014_paol_SO 38 27.4.2016 10.5.2016 12.5.2016
Fin.příspěvky poskytovatelům zdrav. péče 39 8.4.2016 25.4.2016 27.4.2016
Odměňování a pracovní náplně zaměstnance AJG 40 12.4.2016 26.4.2016 27.4.2016
Policejní spis sp.zn.S-META 16461_2015 KS_kre6 41 13.4.2016 25.4.2016 27.4.2016
Software k vedení spisové služby Jčk 42 13.4.2016 20.4.2016 27.4.2016
Dokumenty ze spisu ODSH 89165_2015_pevac SO 3 43 15.4.2016 25.4.2016 27.4.2016
Počty dětí v dětských domovech pro děti do 3 let 44 19.4.2016 28.4.2016 12.5.2016
Spis D175_2015 MUST_014254_2015_OD_kra 45 20.4.2016 5.5.2016 12.5.2016
Meritorní správní rozhodnutí č.j. KUJCK_31700_2016_OKPP 46 7.4.2016 22.4.2016 27.4.2016
Stanovení hodnoty vybraných veřejných zakázek 47 25.4.2016 10.5.2016 12.5.2016
Spis ODSH 39035_2016_Jikl 48 5.5.2016 19.5.2016 20.5.2016
Uspořádání jízdních pruhů na silnici I_3 v katastru obce Lhotice 49 10.5.2016 25.5.2016 8.6.2016
Částečný obsah spisu MUTS_2815_16 50 19.5.2016 2.6.2016 8.6.2016
Částečný obsah spisu SPR.PŘ 3459_2015 RE 51 19.5.2016 3.6.2016 8.6.2016
Částečný obsah spisu ODSH 43063_2016_pevac 52 24.5.2016 8.6.2016 8.6.2016
Prokazatelná ztráta společnosti České dráhy, a.s. 53 24.5.2016 7.6.2016 8.6.2016
Hodnocení transparentnosti krajů 54 31.5.2016 15.6.2016 11.7.2016
Část spisu ODSH 49505 2016 paol 56 6.6.2016 23.6.2016 11.7.2016
Podnět pro zastupitele ke změně zákona č. 334 1992 Sb. 57 10.6.2016 23.6.2016 11.7.2016
Místa na silnici č.I 20 v katastru obce Radčice bez dopr. značky B20a 58 10.6.2016 21.6.2016 11.7.2016
Část spisu ODSH 42255 2016 paol 59 10.6.2016 22.6.2016 11.7.2016
Připomínky občanů k obchvatu Srubce 60 13.6.2016 28.6.2016 11.7.2016
Finanční prostředky kraje poskytnuté krajským nemocnicím v letech 2012-2015 61 17.6.2016 4.7.2016 11.7.2016
Žadatel či navrhovatel vybraných výběrových řízení 62 21.6.2016 7.7.2016 11.7.2016
Pokuta od ÚOHS k VZ S29_2012 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015 63 27.6.2016 11.7.2016 11.7.2016
Nájemní smlouvy o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 64 28.6.2016 11.7.2016 11.7.2016
Fotografie ze spisu sp.zn. SPR.PŘ 3459 2015 Re 65 28.6.2016 13.7.2016 27.7.2016
Správní řízení proti městu Třeboň 66 29.6.2016 13.7.2016 27.7.2016
Přehled příjemců dotací-odkaz na zveřejněnou informaci 67 30.6.2016 4.7.2016 11.7.2016
Správní rozhodnutí KUJCK 24167_2013_ODSH 68 8.7.2016 14.7.2016 27.7.2016
Vysvětlení stanovisek k návrhu změny územního plánu Dolní Třebonín 69 8.7.2016 22.7.2016 27.7.2016
Správní delikt sp.zn. ODSH 49505_2016_paol_SO 70 19.7.2016 2.8.2016 10.8.2016
Část spisu sp.zn. 5957_2015-Kol. 71 22.7.2016 2.8.2016 10.8.2016
Počet vydaných osvědčení pro řidiče-občany třetího státu 2010-2016 72 25.7.2016 27.7.2016 10.8.2016
Část spisu sp.zn. ODSH 81731_2016_frtr_SO4 73 26.7.2016 29.7.2016 10.8.2016
Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2002-2006 74-Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2007-2009 74 28.7.2016 9.8.2016 10.8.2016
Vlastnická práva k pozemku p.č. 3513 v k.ú. Týn nad Vltavou 75 29.7.2016 12.8.2016 22.8.2016
Olympijský park Rio-Lipno 76 2.8.2016 17.8.2016 22.8.2016
Datum postoupení odvolání sp.zn. MUST_019794_2015_OD_kra 77 1.8.2016 17.8.2016 22.8.2016
Část spisu MUST_036088_2015_OD_koh 78 3.8.2016 17.8.2016 22.8.2016
Obchodní vztahy s vybranými subjekty 79 4.8.2016 8.8.2016 10.8.2016
Spolupráce Jihočeského kraje s vybranými subjekty 80 10.8.2016 17.8.2016 22.8.2016
Náklady Jihočeského kraje za mediální a podobné služby 2014-2016 81 11.8.2016 25.8.2016 2.9.2016
Obchodní vztahy s vybranými subjekty 82 10.8.2016 23.8.2016 2.9.2016
Obchodní společnosti kraje a rozpočtová opatření 2016 83 15.8.2016 30.8.2016 2.9.2016
Čerpání dotací na rekonstrukci objektů č.p. 1 v Blatci 84 8.8.2016 22.8.2016 2.9.2016
Kopie oznámení č.j. KUJCK_25841_2016_ze dne 17.2.2016 85 18.8.2016 29.8.2016 2.9.2016
Jméno,příjmení,titul zastupitelů za období 2012-2016 29.8. Odkaz na zveřejněnou informaci 86 22.8.2016 29.8.2016 2.9.2016
Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno 87 22.8.2016 6.9.2016 20.9.2016
Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno_1 Aktualizovaný stávající soubor - opakovaná žádost 87a 21.9.2016 6.10.2016 10.10.2016
Počet správních žalob v letech 2012-2016 88 23.8.2016 2.9.2016 20.9.2016
Příjemci kotlíkových dotací 89 26.8.2016 8.9.2016 20.9.2016
Obchodní vztahy s vybranými subjekty 90 26.8.2016 2.9.2016 20.9.2016
Zápisy z jednání školské rady Gymnázia Trhové Sviny 91 3.10.2016 10.10.2016 21.10.2016
Kopie rozhodnutí MF-3138_2015_5805-7 k žádosti č. JK_ZP_4 92 7.9.2016 15.9.2016 20.9.2016
Kopie rozhodnutí OLVV 115006_2016_Malovcova 93 8.9.2016 15.9.2016 20.9.2016
Kopie písemnosti Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk 94 19.9.2016 27.9.2016 10.10.2016
Poskytnutí videa ze spisu sp.zn. SPR.přest 8723 2015 Skl 95 19.9.2016 27.9.2016 10.10.2016
Smlouva s ČOV - zveřejnění na profilu zadavatele a další informace k OP Rio-Lipno 96 21.9.2016 6.10.2016 10.10.2016
Analýza rentabilnosti projektu Rio-Lipno 2016 97 29.9.2016 14.10.2016 21.10.2016
Výše finanční podpory projektu Rio-Lipno 2016 98 29.9.2016 14.10.2016 21.10.2016
Výherce veřejné zakázky na zakrytí a odvezení reklamních zařízení 99 4.10.2016 19.10.2016 21.10.2016
Výkon auditní či kontrolní činnosti krajského úřadu vůci obci Ražice v roce 2016 100 6.10.2016 21.10.2016 21.10.2016
Informace k odstranění reklamní plochy, která byla u mostu v Bavorovicích 101,102,103,104,106 7.10.2016 20.10.2016 21.10.2016
Dopis od spol. Skanska ve věci zadávacího řízení na modernizaci silnic II. a III. třídy v Jčk 105 10.10.2016 25.10.2016 7.11.2016
Informace k odstranění reklamní plochy, případ č.j. KUJCK 32792_2016_ODSH 107 7.10.2016 20.10.2016 21.10.2016
Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace 108 17.10.2016 1.11.2016 7.11.2016
Rozhodnutí č.j. KUJCK 42854_2016_OZZL ze dne 30.3.2016 109 17.10.2016 1.11.2016 7.11.2016
Výroční zpráva (rozbor hospodaření) Jihočeského kraje 110 2.11.2016 9.11.2016 13.12.2016
Rozhodnutí o vybraných rybářských revírech v roce 2016 111 7.11.2016 22.11.2016 13.12.2016
Žadatel_navrhovatel ve věci vybraných výběrových řízení na OSVZ 112 8.11.2016 22.11.2016 13.12.2016
Úprava přechodu pro chodce v obci Sedlice 113 22.11.2016 6.12.2016 13.12.2016
Výše dotací dobrovolným hasičům v Jihočeském kraji v roce 2016 114 18.11.2016 18.11.2016 13.12.2016
Činnost a financování asistentů pedagogů v Jčk 116 8.12.2016 19.12.2016 6.1.2017
Zrušení zastavení vlaku v Neplachově 117 13.12.2016 21.12.2016 6.1.2017
Stanoviska KÚ k návrhu ÚP obce Borová Lada 118 15.12.2016 21.12.2016 6.1.2017
Kapacita linek STK v Jihočeském kraji 119 16.12.2016 21.12.2016 6.1.2017
Postup KÚ ve věci žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu 120 21.12.2016 4.1.2017 6.1.2017
Studie proveditelnosti stavby Jižní tangenda České Budějovice 121 22.12.2016 4.1.2017 6.1.2017

 

Samostatné dokumenty ke stažení:

 01 - Přezkum prvostupňových rozhodnutí za roky 2013-2015

 02 - Metodický pokyn - nezákonnost podkladového rozhodnutí

 03 - Kopie dopisu KUJCK 40915 2012 OKPP 10

 04 - Kopie rozhodnutí Vod. 231_2-163_93-sdělení o odložení žádosti

 05a - Odměny za archeologický nález

 05 - Odměny za archeologický nález

 06 - Povolení drtičky vydané firmě EGAL s.r.o.

 07 - Smlouvy na výstavbu silniční stavby 1.1.2010 - 31.1.2016

 08 - Smlouvy s kolektivní správci OSA a INTERGRAM

 09 - Průměrný plat všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2015

 11 - Poskytovatelé zdravotních služeb k 1.2.2016

 12 - Výkazy příspěvkových organizací Jčk - nemocnic za roky 2003 a 2004

 13 - Vyřízení podnětu na zrušení rozhodnutí KUJCK 30392_2012_OZZL_3_Jel

 14 - Materiál Rady kraje č. 187_RK_16

 15 - Investiční plány kraje pro rok 2016

 16 - Materiál Rady kraje č. 180_RK_16

 17-Vykácení dřevin na Střední zemědělské škole v Písku

 18 - Počet stížností-podnětů týkajících se podomního prodeje 2014-2015

 19 - Dotace na odstranění hluku z pozemní komunikace

 20 - Počet pracovníků KÚ a další informace k výkonu státní správy v přenesené působnosti

 21 - IT oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje

 22 - Veřejné zakázky zadávané v zastoupení dle § 151 zákona o VZ

 23 - Rozhodnutí strpět provedení archeologických výzumů

 24 - Kopie smluv k zakázkám 4266 Švehlův most v Táboře a 4264 I-22 Strakonice most

 26 - Počet řízení ohledně spáchání sp.deliktu-hodnocení kvality bez oprávnění

 27 - Seznam poskytovatelů zdrav.služeb-lékárny k 1.3.2016

 28 - Seznam obcí Jihočeského kraje s kontakty

 29 - Rozhodnutí o registraci pro Dr.Max Lékárnu, Na Sádkách, ČB

 30 - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jčk

 31 - Výstup z měřícího zařízení ke spisu MS_21945_2015_OOSM-OP-247_Dur

 32 - Udělování pokut v roce 2015 podle zákona č. 20_1987 Sb.

 33 - Spis ODSH 39631_2016_jikl SO3

 34 - Dotační program Nová zelená úsporám - odloženo

 35 - Kopie listin ze spisu OZZL 33089_2015_luje SO3

 36 - Informace ze spisu s.z. 2415_15-Se

 37 - Seznam obcí a měst Jčk se zákazem podomního prodeje

 39 - Fin.příspěvky poskytovatelům zdrav. péče

 40 - Odměňování a pracovní náplně zaměstnance AJG

 41 - Policejní spis sp.zn.S-META 16461_2015 KS_kre6

 42 - Software k vedení spisové služby Jčk

 43 - Dokumenty ze spisu ODSH 89165_2015_pevac SO 3

 46 - Meritorní správní rozhodnutí č.j. KUJCK_31700_2016_OKPP

 38-Informace ze spisu ODSH 25413_2014_paol_SO

 44-Počty dětí v dětských domovech pro děti do 3 let

 45-Spis D175_2015 MUST_014254_2015_OD_kra

 47-Stanovení hodnoty vybraných veřejných zakázek

 48-Spis ODSH 39035_2016_Jikl

 49-Uspořádání jízdních pruhů na silnici I_3 v katastru obce Lhotice

 50-Částečný obsah spisu MUTS_2815_16

 51-Částečný obsah spisu SPR.PŘ 3459_2015 RE

 52-Částečný obsah spisu ODSH 43063_2016_pevac

 53-Prokazatelná ztráta společnosti České dráhy, a.s.

 54 - Hodnocení transparentnosti krajů

 56 - Část spisu ODSH 49505 2016 paol

 57 - Podnět pro zastupitele ke změně zákona č. 334 1992 Sb.

 58 - Místa na silnici č.I 20 v katastru obce Radčice bez dopr. značky B20a

 59 - Část spisu ODSH 42255 2016 paol

 60 - Připomínky občanů k obchvatu Srubce

 61 - Finanční prostředky kraje poskytnuté krajským nemocnicím v letech 2012-2015

 62 - Žadatel či navrhovatel vybraných výběrových řízení

 63 - Pokuta od ÚOHS k VZ S29 2012 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015

 64 - Nájemní smlouvy o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

 65 - Fotografie ze spisu sp.zn. SPR.PŘ 3459_2015 Re

 66 - Správní řízení proti městu Třeboň

 67 - Přehled příjemců dotací

 68 - Správní rozhodnutí KUJCK 24167_2013_ODSH

 69 - Vysvětlení stanovisek k návrhu změny územního plánu Dolní Třebonín

 70 - Správní delikt sp.zn. ODSH 49505_2016_paol_SO

 71 - Část spisu sp.zn. 5957_2015-Kol.

 72 - Počet vydaných osvědčení pro řidiče-občany třetího státu 2010-2016

 73 - Část spisu sp.zn. ODSH 81731_2016_frtr_SO4

 74 - Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2002-2006 74-Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2007-2009

 75 - Vlastnická práva k pozemku p.č. 3513 v k.ú. Týn nad Vltavou

 76 - Olympijský park Rio-Lipno

 77 - Datum postoupení odvolání sp.zn. MUST_019794_2015_OD_kra

 78 - Část spisu MUST_036088_2015_OD_koh

 79 - Obchodní vztahy s vybranými subjekty

 80 - Spolupráce Jihočeského kraje s vybranými subjekty

 81 - Náklady Jihočeského kraje za mediální a podobné služby 2014-2016

 82 - Obchodní vztahy s vybranými subjekty

 83 - Obchodní společnosti kraje a rozpočtová opatření 2016

 84 - Čerpání dotací na rekonstrukci objektů č.p. 1 v Blatci

 85 - Kopie oznámení č.j. KUJCK_25841_2016_ze dne 17.2.2016

 86 - Jméno,příjmení,titul zastupitelů za období 2012-2016 29.8. Odkaz na zveřejněnou informaci

 87 - Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno

 87a - Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno_1 Aktualizovaný stávající soubor - opakovaná žádost

 88 - Počet správních žalob v letech 2012-2016

 89 - Příjemci kotlíkových dotací

 90 - Obchodní vztahy s vybranými subjekty

 92 - Kopie rozhodnutí MF-3138_2015_5805-7 k žádosti č. JK_ZP_4

 93 - Kopie rozhodnutí OLVV 115006_2016_Malovcova

 94 - Kopie písemnosti Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk

 95 - Poskytnutí videa ze spisu sp.zn. SPR.přest 8723 2015 Skl

 96 - Smlouva s ČOV - zveřejnění na profilu zadavatele a další informace k OP Rio-Lipno

 91 - Zápisy z jednání školské rady Gymnázia Trhové Sviny

 97 - Analýza rentabilnosti projektu Rio-Lipno 2016

 98 - Výše finanční podpory projektu Rio-Lipno 2016

 99 - Výherce veřejné zakázky na zakrytí a odvezení reklamních zařízení

 100 - Výkon auditní či kontrolní činnosti krajského úřadu vůci obci Ražice v roce 2016

 101,102,103,104,106-Informace k odstranění reklamní plochy, která byla u mostu v Bavorovicích

 105-Dopis od spol. Skanska ve věci zadávacího řízení na modernizaci silnic II. a III. třídy v Jčk

 107 - Informace k odstranění reklamní plochy, případ č.j. KUJCK 32792_2016_ODSH

 108 - Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace

 109 - Rozhodnutí č.j. KUJCK 42854_2016_OZZL ze dne 30.3.2016

 110 - Výroční zpráva (rozbor hospodaření) Jihočeského kraje

 111 - Rozhodnutí o vybraných rybářských revírech v roce 2016

 112 - Žadatel_navrhovatel ve věci vybraných výběrových řízení na OSVZ

 113 - Úprava přechodu pro chodce v obci Sedlice

 114 - Výše dotací dobrovolným hasičům v Jihočeském kraji v roce 2016

 116 - Činnost a financování asistentů pedagogů v Jčk

 117 - Zrušení zastavení vlaku v Neplachově

 118 - Stanoviska KÚ k návrhu ÚP obce Borová Lada

 119 - Kapacita linek STK v Jihočeském kraji

 120 - Postup KÚ ve věci žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu

 121 - Studie proveditelnosti stavby Jižní tangenda České Budějovice