Odpovědi na žádosti o informace 2006

Jednotlivé soubory jsou řazeny chronologicky podle data podání žádosti o informaci, text odkazu na soubor vyjadřuje obsah dotazu. Adresy žadatelů o informace jsou dostupné pouze tehdy, je-li žadatelem právnická osoba.

 Referenda na území Jihočeského kraje za rok 2005

 Záměr na vytvoření lyžařského centra Chlum

 Žádost o poskytnutí kopie polyfunkční studie využití vojenského prostoru Boletice

 Nabytí právní moci rozhodnutí týkajících se stavebního řízení v Mladé Vožici

 Žádost o poskytnutí nové varianty transformace Výcvikového vojenského prostoru Boletice

 Úhrada projektu technologické části celokrajského operačního střediska ZZS

 Žádost o zaslání platného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje

 Žádost o poskytnutí studie \"Lipensko - zimní turistická sezona\"

 Počet došlých elektronicky podepsaných podání za rok 2005

 Aktuální informace týkající se nemocnic v JčK

 Informace o zahajovaných správních řízení týkajících se zásahů do vodních toků a ZCHÚ

 Žádost o poskytnutí konkrétních stanovisek a usnesení

 Žádost o sdělení nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu

 Návrh na provedení státního stavebního dohledu a žádost o okamžité zastavení provozu JE Temelín

 Žádost o zaslání seznamu očních lékařů

 Dotazy týkající se soukromé bezpečnostní služby

 Postup stavebního úřadu - povolení změny užívání garáže

 Rozhodnutí o vydání stavebního povolení

 Zápis a složení komise pro hodnocení GP Nemovité kulturní památky

 Druhý hlavní výrobní blok JETE a účast ve správním řízení

 Žádost Jihočeského kraje o finanční podporu ze Strukturálních fondů EU, počet projektů

 Dotaz na vyúčtování položky

 Základní dopravní obslužnost v Jihočeském kraji - dotace pro dopravce a jejich čerpání

 Dotaz ohledně kolaudace 2.HVB Jaderné elektrárny Temelín

 Povolení stavby v areálu ECO-DESIGN s.r.o.

 Žádost o dokumenty ke společnosti ENKI o.p.s. - žádost o grant, zpráva hodnotitelské komise

 Dotaz ohledně dálnice D3 0306-II Chotoviny - Tábor

 Dotazy ohledně stavby otevřeného přístřešku stp.č.405/1

 Informace o možnosti dotace pro azylové domy

 Složení Rady Jihočeského kraje 2000 - 2004

 Znění smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené mezi JčK a železničními dopravci

 Dotaz na spisovou agendu Ing. Řěžábkové z oddělení územního plánování a investic

 Žádost o doklady týkající se grantu ENKI o.p.s.

 Opětovná žádost o informaci dle 106/1999 Sb.

 Dotace na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů