Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2009

 Zadávání veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

 Manažerské metody využívané při řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje

 Hodnotící tabulky projektů, podaných společností www.scio.cz, s.r.o. do OPVK

 Informace k rozpočtu, počtu zaměstnanců a zřizovaných organizací Jihočeského kraje

 Vybrané výdaje na provoz Jihočeského kraje a krajského úřadu

 Vybrané výdaje na provoz Jihočeského kraje a krajského úřadu - dodatek

 Finanční podpora objektu bývalého mlýna v obci Kostelním Vydří

 Přírodní rezervace Kocelovické pastviny

 Kofinancování projektu Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace

 Stížnosti a petice za rok 2006, 2007 a 2008

 Porodní asistentky v JČ kraji

 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2008

 Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

 Odměna zastupitelů

 Zadávání veřejných zakázek

 Rozpočet JK na rok 2009 a pro jím zřizované organizace, zadávání veřejných zakázek

 Registrace nestátního zdravotnického zařízení

 Informace o Vojenském výcvikovém prostoru Boletice

 Poskytnutí informací v souvislosti s vydáním souhlasu k umístění reklamních ploch

 Dotaz na text Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a spol. ČEZ

 Poskytnutí informací v souvislosti s vydáním souhlasu k umístění reklamních ploch

 Přehled poukázaných příspěvků na činnost dobrovolných hasičských sborů

 Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území JK na rok 2009

 Dotace pro jednotky SDH

 Poskytnutí kopie spisu a sdělení jak Krajský úřad Jihočeského kraje řeší Váš podnět ve věci poškozování letohrádku Bellarie v Českém Krumlově

 Poškozování letohrádku Bellarie - doplnění odpovědi

 Kopie Územní studie na průtah silnice II/151 obcí Kunžak (přílohy k nahlédnutíé na KÚ)

 Povinnosti ZŠ

 Nepovolené reklamní zařízení u silnice I/3 u obce Borek

 Vyjádření k umístění billboardu společnosti Český Billboard

 Formuláře k vyplnění žádosti o povolení umístění reklamního tabule

 Dotaz na rozhodnutí o zrušení otáčivého hlediště v Českém Krumlově

 Pozemky nacházející se na pozemní komunikaci Jihočeského kraje

 Žádost o pomoc při řešení situace na Obchodní akademii a VOŠE Tábor

 Vlastnictví hlukové studie ochranného pásma Planá u Českých Budějovicích

 Čerpání fondů EU v Jihočeském kraji

 Dopravní obslužnost - autobusová doprava

 Vyžádaný text e-mailové korespondence

 Statistické údaje z oblasti kontrolně správních činností a stížností Krajského živnostenského úřadu

 Informace k obchvatu Stráže nad Nežárkou

 Dotaz na podané oznámení, žádost o fotokopii

 Žádost o zaslání kopie rozhodnutí ze dne 2.7.2008, čj.KUJCK 17333/2008

 Žádost o zaslání kopie již jednou zaslané odpovědi

 Služební byty v národních kulturních památkách - rozhodnutí

 Smlouvy o závazku veřejně služby v regionální drážní osobní dopravě

 Vyřazení projektu podaného ve 2. výzvě v rámci Globálního grantua hodnocení od všech hodnotitelů

 Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě

 Poskytnutí kopie znaleckého posudku

 Stanoviska krajského úřadu ke stavbě fotovoltaických elektráren