Dotace ukončené

Seznam dotací

Datum zveřejnění: 19.12.2022 Individuální dotace na podporu audiovizuální tvorby

Charakteristika

Cílem dotace je podpora realizace audiovizuálních děl v Jihočeském kraji a posílení regionální ekonomiky. Specifickým cílem této dotace je podpora hraných filmů a podpora tvorby hraných seriálů nebo epizodních dílů takových seriálů. Výzva pro rok 2022 - 2023: harmonogram: 1) vyhlášení výzvy 19. 12. 2022 2) vyplnění registračního formuláře 19. 12. 2022 – 31. 5. 2023. 3) zveřejnění formuláře žádosti nejpozději 1. 5. 2023 a příjem žádostí 1. 6. 2023 – 31. 10. 2023.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor kultury a památkové péče: Mgr. Petra Luňáčková, 386720882, email: lunackova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 19.12.2022
Datum vyhlášení: 1.6.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2023 do 00 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 1.7.2023 Účelová dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024

Charakteristika

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Kontakty

Mgr. Renata Zumrová, tel. 386 720 646, mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz; Ing. Lucie Marischková, tel. 386 720 783, mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 702, mail: kalatova@kraj-jihocesky.cz;

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.7.2023
Datum vyhlášení: 15.9.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2023 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 23.6.2023 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024

Charakteristika

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o podporu soc. služeb, které budou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje soc. služeb JčK na období 2022 – 2024 a s jeho aktualizací formou akčního plánu pro rok 2024 a budou zařazeny do základní Sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období roku 2024, a to v rozsahu dle vydaných Pověření JčK k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor sociálních věcí Kontaktní osoby: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz Ing. Lucie Marischková, tel. 386 720 783, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 702, e-mail kalatova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 23.6.2023
Datum vyhlášení: 1.9.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.9.2023 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 6.5.2022 Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji

Charakteristika

Účelem programu je zlepšit kvalitu ovzduší na území Jihočeského kraje poskytnutím finanční podpory na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, bytových jednotkách bytových domů a stavbách pro rodinnou rekreaci (Operační program Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.2, opatření 1.2.3). Další informace „ZDE“ .

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí, infolinka: 386 720 323, e-mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz, kontakty viz. https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz .

Harmonogram

Datum zveřejnění: 6.5.2022
Datum vyhlášení: 6.6.2022 od 17 hodin
Datum ukončení: 31.12.2022 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Datum zveřejnění: 16.8.2019 Kotlíkové dotace III

Charakteristika

Dotační program je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v Jihočeském kraji za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva - výhradně biomasa či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace. V případě dotazů ohledně předmětu dotace se obracejte na jednotlivé administrátory dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“, které naleznete na Kotlíkové dotace - kontakty

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.8.2019
Datum vyhlášení: 23.9.2019 od 06 hodin
Datum ukončení: 4.5.2020 do 16:30 hodin

Vypsáno 5 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz