Text na řeč

Telefonní seznam abecedně

Seznam zaměstnanců

JménoTelefonE-mailZařazeníMapa
Abrman Milan Mgr. tel: 386720838
fax:
abrman@kraj-jihocesky.cz střední školy, krizové řízení, BOZP, analýzy a koncepce - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Achatzová Vladimíra tel: 386720963
fax:
achatzova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Ambrozková Edita Mgr. tel: 386720642
fax:
ambrozkova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Ambrožová Lucie Ing. tel: 386720209
fax:
ambrozova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Ambrožová Petra Mgr. tel: 602113902
fax:
ambrozova2@kraj-jihocesky.cz správce GIS - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Anděl Jiří Bc. tel: 386720933
fax:
andel@kraj-jihocesky.cz soutěže, koordinace práce s talenty - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Anderlová Lucie Mgr. tel: 386720619
fax:
anderloval@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Anderlová Růžena Ing. tel: 386720218
fax:
anderlova@kraj-jihocesky.cz veřejné zakázky, kontrola - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Balounová Daniela Mgr. tel: 386720829
fax:
balounova@kraj-jihocesky.cz rejstřík škol, DVPP,soukromé školy - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Balounová Martina Ing. tel: 386720119
fax:
balounova2@kraj-jihocesky.cz finanční RIS 3 koordinátor a marketingový manažer - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Bartošová Eva JUDr. tel: 386720431
fax:
bartosovae@kraj-jihocesky.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů, právník - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Úsek vedoucího odboru
Basík Jan Ing. tel: 386720214
fax:
basik@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Bednář Lubomír Ing. tel: 386720950
fax:
bednar@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Bednářová Štěpánka Ing. tel: 386720428
fax:
bednarova2@kraj-jihocesky.cz investiční a stavební činnost - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Bednářová Yveta tel: 386720202
fax:
bednarova@kraj-jihocesky.cz agenda kontroly veřej. zakázek a administrativy - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Úsek vedoucího odboru
Beneda Petr tel: 386720506
fax:
beneda@kraj-jihocesky.cz správce sítě - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Benedová Petra Bc., DiS. tel: 386720373
fax:
benedova@kraj-jihocesky.cz agenda RK, ZK - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Benešová Zdeňka tel: 386720533
fax:
benesova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Č. Budějovice, Třeboň - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Beníšková Ludmila Ing. tel: 386720130
fax:
beniskova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Beránek František Ing. tel: 386720500
fax:
beranek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Beritová Kateřina Ing. tel: 386720118
fax:
beritova@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek kontrolní
Berková Dana Bc. tel: 386720957
fax:
berkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Bílá Šárka Ing. tel: 386720239
fax:
bila@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Bílková Dáša tel: 386720630
fax:
bilkova@kraj-jihocesky.cz DPP - administrativní pracovník - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Billichová Lenka tel: 386720901
fax:
billichova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Bjačková Jana Ing. tel: 386720869
fax:
bjackova@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Bláha Pavel Mgr., Bc. tel: 386720644
fax:
blahap@kraj-jihocesky.cz psycholog NRP - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bláhová Jana tel: 386720501
fax:
blahova@kraj-jihocesky.cz veřejné zakázky, ekonomika - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Bláhová Marie Ing. tel: 386720811
fax:
blahova2@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody, náhrada škod, CITES - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Boček Martin tel: 386720579
fax:
bocek@kraj-jihocesky.cz řidič, administrativní práce - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Bočkayová Jitka Ing. tel: 386720546
fax:
bockayova@kraj-jihocesky.cz ekonom - dozor obcí - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Bodláková Miroslava tel: 386720463
fax:
bodlakova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Bošanská Dagmar tel: 386720171
fax:
bosanska@kraj-jihocesky.cz podatelna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Boukalová Andrea Ing. tel: 386720336
fax:
boukalova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 5 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Brabcová Jitka tel: 386720446
fax:
brabcova@kraj-jihocesky.cz mzdová účetní - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Brablecová Eva Mgr. tel: 386720835
fax:
brablecova@kraj-jihocesky.cz střední školy a VOŠ - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Brandová Pavla Ing. tel: 386720360
fax:
brandova@kraj-jihocesky.cz interní audit - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek interního auditu
Brousek Tomáš Bc., DiS. tel: 386720275
fax:
brousek@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Brousková Romana tel: 386720923
fax:
brouskova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Brožková Hana Bc. tel: 386720548
fax:
brozkova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Brýdová Markéta tel: 386720295
fax:
brydova@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Budík Tomáš tel: 386720234
fax:
budik@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Bulantová Lenka Ing. tel: 386720354
fax:
bulantova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Burcevová Hana Bc., DiS. tel: 386720902
fax:
burcevova@kraj-jihocesky.cz DLZ, programy EU - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Bürger Jiří Ing. tel: 386720332
fax:
burger@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Bürger Pavel Ing. tel: 386720338
fax:
burgerp@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Buštová Hana tel: 386720135
fax:
bustova@kraj-jihocesky.cz administrativa, ekonomika - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Úsek vedoucího odboru
Bůžek Stanislav Ing. tel: 386720251
fax:
buzek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Caháková Michaela Ing. tel: 386720831
fax:
cahakova@kraj-jihocesky.cz konkurzy, agenda RK, ZK, výbory, stížnosti, koncep.dokum., analýzy, EVVO - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Candrová Štěpánka Bc. tel: 386720601
fax:
candrova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Cejpková Denisa Mgr. tel: 386720114
fax:
cejpkova@kraj-jihocesky.cz správce GIS - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Cenková Veronika Ing. tel: 386720151
fax:
cenkova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Cibulka Jaromír tel: 386720850
fax: 38620645
cibulka@kraj-jihocesky.cz správa budovy - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Cichrová Šárka tel: 386720284
fax:
cichrova@kraj-jihocesky.cz správce daně - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Císlerová Jaroslava Ing. tel: 386720553
fax:
cislerova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Cundová Kateřina Ing. tel: 386720405
fax:
cundova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Čejková Mária Ing. tel: 386720138
fax:
cejkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - správ.činnost ČB - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Čermáková Zuzana tel: 386720511
fax:
cermakova@kraj-jihocesky.cz správa a údržba silnic, majetek - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Černá Jana Ing. tel: 386720513
fax:
jcerna@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek kontrolní
Černá Jitka Ing. tel: 386720325
fax:
cernaj@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 3 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Červák Patrik Mgr. tel: 386720888
fax: 386359069
cervak@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče
Červená Jana tel: 386720841
fax:
cervena@kraj-jihocesky.cz administrativní a organizační činnost - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Úsek vedoucího odboru
Čížek Hynek Ing., Ph.D. tel: 386720900
fax:
cizek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Čížková Věra JUDr. tel: 386720605
fax:
cizkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Divišová Zuzana Ing. tel: 386720408
fax:
divisova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Divoká Iva Mgr. tel: 386720741
fax:
divoka@kraj-jihocesky.cz odborný konzultant plánování sociálních služeb III. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Dlouhá Lucie Ing. tel: 386720422
fax:
dlouha@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Dobiášová Gabriela Mgr. tel: 386720751
fax:
dobiasova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Dohnalová Ilona tel: 386720921
fax:
dohnalova@kraj-jihocesky.cz rozpočet, kontrola, statistika - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Doktorová Petra Mgr. tel: 386720738
fax:
doktorova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny, CITES - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Dominová Marcela Mgr. tel: 386720818
fax:
dominovam@kraj-jihocesky.cz základní vzdělávání - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Doubková Pavla Mgr. tel: 386720604
fax:
doubkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí
Douchová Blanka, DiS. tel: 386720384
fax:
douchova@kraj-jihocesky.cz administrace programů a projektů EÚS - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Dupalová Šárka Ing. tel: 386720462
fax:
dupalova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Duspivová Šárka Mgr. tel: 386720469
fax:
duspivova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník a rozpočtář - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Úsek vedoucího odboru
Dušková Lenka Mgr., Bc. tel: 386720937
fax:
duskova2@kraj-jihocesky.cz metodik sítě soc. služeb JčK a koordinátor evaluace IP V. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Dušková Pryk Beata Mgr. tel: 386720775
fax:
duskova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer IP V. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Dvořák Adam Ing. tel: 386720305
fax:
dvoraka@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Dvořák Karel tel: 386720534
fax:
dvorak@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Dvořáková Dagmar tel: 386720249
fax:
dvorakova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Dvořáková Ludmila tel: 386720296
fax:
dvorakoval@kraj-jihocesky.cz spisová agenda - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Felendová Eliška Mgr. tel: 386720754
fax:
felendova@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Fialová Dana Ing. tel: 386720307
fax:
fialova2@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Fical Jakub tel: 386720534
fax:
fical@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Fidler Jiří Ing. Bc. tel: 386720127
fax:
fidler@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy
Filásová Petra, BBS tel: 386720351
fax:
filasova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Fink Miroslav Ing. tel: 386720893
fax:
fink@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Formánková Jiřina, DiS. tel: 386720451
fax:
formankova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 8 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Fošumová Romana tel: 386720918
fax:
fosumova@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Francová Kateřina Ing. tel: 386720256
fax:
francova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Fraňková Bohumila Ing. tel: 386720272
fax:
frankovab@kraj-jihocesky.cz hlavní metodik PaP - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Frcal Tomáš tel: 386720403
fax:
frcal@kraj-jihocesky.cz technický pracovník - elektrikář - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Frdlíková Alena Bc. tel: 386720217
fax:
frdlikova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Frídová Jindřiška Ing. tel: 386720885
fax:
fridova@kraj-jihocesky.cz zřizované organizace - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Fučíková Lenka Mgr. tel: 386720827
fax:
fucikova@kraj-jihocesky.cz FRŠ, KŠH, statistika a výkaznictví - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Fuxová Michaela tel: 386720253
fax:
fuxova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Úsek vedoucího odboru
Geschvandtnerová Jana tel: 386720192
fax:
geschvandtnerova@kraj-jihocesky.cz pokladna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Glaser Lukáš JUDr. tel: 386720466
fax:
glaser@kraj-jihocesky.cz ředitel - Krajský úřad
Glaserová Šárka Bc. tel: 386720116
fax:
glaserova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Grillová Štěpánka tel: 386720722
fax:
grillova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník-společné správní, samosprávné a organizační agendy - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Gruntorád Jiří Mgr. tel: 386720495
fax:
gruntorad@kraj-jihocesky.cz nezařazeno - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení marketingu a cestovního ruchu
Gryczová Marie Ing. tel: 386720904
fax:
gryczova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Gušlbauerová Monika tel: 386720261
fax:
guslbauerova@kraj-jihocesky.cz mzdová účetní - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Győrög Štefan Ing. tel: 386720746
fax:
gyorog@kraj-jihocesky.cz prevence závaž. havárií, integr.prevence - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Hajdušek Tomáš Ing. tel: 386720457
fax:
hajdusek@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Hajíčková Jana Ing. tel: 386720409
fax:
hajickovaj@kraj-jihocesky.cz kontrola v rámci agendy Matice projektů - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Hájková Iveta tel: 386720121
fax:
hajkovai@kraj-jihocesky.cz reprocentrum, CZECH POINT - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Hájková Zuzana Ing. tel: 386720913
fax:
hajkova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Hajnová Markéta Ing., MBA tel: 386720527
fax:
hajnova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer aktivity č. 7 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Hakr Petr Ing. tel: 386720812
fax:
hakr@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Hála Václav Ing. tel: 386720507
fax:
hala@kraj-jihocesky.cz správce sítě - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Halabicová Helena Mgr. tel: 386720109
fax:
halabicova@kraj-jihocesky.cz krajský RIS 3 koordinátor - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Haláčková Jindřiška Mgr. tel: 386720566
fax:
halackova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Tábor - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Hálová Alena Ing. tel: 386720388
fax:
halovaa@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Hálová Lucia Mgr. tel: 386720381
fax:
halova2@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Hálová Stanislava tel: 386720247
fax:
halova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Hanzal Luděk Ing. tel: 386720726
fax:
hanzal@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství, dotace, kontrola - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Hanzalová Jana Bc. tel: 386720286
fax:
hanzalova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - ekonom - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Hanzelyová Monika Mgr. tel: 386720814
fax:
hanzelyova@kraj-jihocesky.cz střednědobý plán sociálních služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Hausel Jan Ing., DiS. tel: 386720107
fax:
hausel@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Hauser Radek Bc. tel: 386720194
fax:
hauser@kraj-jihocesky.cz manažer kybernetické bezpečnosti - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Havelková Hana Ing. tel: 386720727
fax:
havelkovah@kraj-jihocesky.cz odborný zam.ús.integrované prevence - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Havlík Pavel Ing. tel: 386720375
fax:
havlik@kraj-jihocesky.cz správní činnost JH - dozor obcí - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Havlíková Ivana Bc. tel: 386720520
fax:
havlikovai@kraj-jihocesky.cz dopravní obslužnost - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Herrmannová Zora Ing. tel: 386720504
fax:
herrmannova@kraj-jihocesky.cz správce program. vybavení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Hlachová Korostenská Klára Mgr. tel: 386720318
fax:
hlachova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 12 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Hlaváčová Ivana JUDr. tel: 386720306
fax:
hlavacova@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Úsek vedoucího odboru
Hoblík Šimon Ing. tel: 386720184
fax:
hoblik@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Hocke David Bc. tel: 386720444
fax:
hocke@kraj-jihocesky.cz informace a styk s veřejností, redaktor, novinář, webmaster - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Hodina Jaroslav Ing. tel: 386720208
fax:
hodina@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Hochová Adéla Ing. tel: 386720242
fax: 386359084
hochova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Úsek vedoucího odboru
Holická Jana Ing. tel: 386720702
fax:
holicka@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Holub Jaroslav tel: 386720960
fax:
holub@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Holub Jiří Ing. tel: 386720279
fax: 386350039
holubj@kraj-jihocesky.cz havarijní plánování - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Homolková Zuzana tel: 386720436
fax:
homolkova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Hořejší Jarmila Ing. tel: 386720718
fax:
horejsi@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Houdková Marie tel: 386720202
fax:
houdkova@kraj-jihocesky.cz agenda kontroly veřej. zakázek a administrativy - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Úsek vedoucího odboru
Houska Pavel Bc. tel: 386720365
fax:
houska@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Housková Marie tel: 386720951
fax:
houskovam@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Houšková Marie Ing. tel: 386720953
fax:
mhouskova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Hovorková Marcela Bc. tel: 386720543
fax:
hovorkova@kraj-jihocesky.cz správní činnost Písek - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Hradecká Kateřina Mgr. tel: 386720823
fax:
hradecka@kraj-jihocesky.cz rozvojové programy, EU, zahr. vztahy - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Hrdinová Vladimíra Ing. tel: 386720158
fax:
hrdinova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce, projektové řízení - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Hrodějová Jitka Ing. tel: 386720215
fax:
hrodejova@kraj-jihocesky.cz administrace programů a projektů EÚS - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Hroch Pavel tel: 386720460
fax:
hroch@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Hronová Pavla Bc. tel: 386720115
fax:
hronova@kraj-jihocesky.cz ekonom-rozpočtář - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Hrstka Petr Ing. tel: 386720216
fax:
hrstka@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Hruška Vladimír Ing. tel: 386720219
fax:
hruska@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Hubáček Jiří tel: 386720929
fax:
hubacek@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Hudák Filip Ing. tel: 386720395
fax:
hudak@kraj-jihocesky.cz referent pro účetnictví a rozpočet finan. projektů pro SF - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Hulec Jakub tel: 386720334
fax:
hulec@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Hůlková Jana tel: 386720967
fax:
hulkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Hypšová Petra Ing. Bc. tel: 386720757
fax:
hypsova@kraj-jihocesky.cz metodik finančních a věcných kontrol - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Chalupová Eva, DiS. tel: 386720466
fax:
chalupova@kraj-jihocesky.cz personalista - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Chlumecká Lada Ing. tel: 386720952
fax:
chlumecka@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Chmel Josef Ing. tel: 386720337
fax:
chmel@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Chrastina František Mgr. tel: 386720881
fax:
chrastina@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Chromá Markéta Ing. tel: 386720374
fax:
chroma@kraj-jihocesky.cz marketing - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Chumanová Jitka Ing. tel: 386720394
fax:
chumanova@kraj-jihocesky.cz daňový specialista a metodik DPH - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Jančová Petra Ing. tel: 386720278
fax:
jancova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Jandová Marie tel: 386720825
fax:
jandova@kraj-jihocesky.cz statistika, výkaznictví, rejstřík škol - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Janečková Pavla Bc. tel: 386720634
fax:
janeckova@kraj-jihocesky.cz manažer kvality a efektivity sociálních služeb, kontrolní pracovník IP V. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Janků Alena tel: 386720882
fax:
janku@kraj-jihocesky.cz kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Janků Jana tel: 386720260
fax:
janku2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 14 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Janků Martina tel: 386720854
fax:
jankum@kraj-jihocesky.cz archivář - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Janoušková Eva Ing. tel: 386720740
fax:
janouskovae@kraj-jihocesky.cz integrovaná prevence - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Janoušková Václava tel: 386720120
fax: 386720660
janouskova@kraj-jihocesky.cz spisová agenda - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Janů Alena Mgr. tel: 386720620
fax:
janu@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Jarošová Alena, BBus tel: 386720450
fax:
jarosova2@kraj-jihocesky.cz kontrola a metodická činnost pro ObŽÚ - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Jarošová Denisa Ing. tel: 386720558
fax:
jarosova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer IKAP III - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Jelínek Luboš Ing. tel: 386720712
fax:
jelinek@kraj-jihocesky.cz odpad.hospodář., koordinace, plánování - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Jemelíková Kateřina Ing. tel: 386720804
fax:
jemelikova@kraj-jihocesky.cz implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Ježková Eva Ing. tel: 386720720
fax:
jezkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí manažer projektu LIFE - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Jílková Kateřina Ing. tel: 386720843
fax:
jilkova@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Jirková Marcela Ing. tel: 386720771
fax:
jirkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Jirsová Kamila Ing. tel: 386720538
fax:
jirsova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Jiříčková Kristýna Bc. tel: 386720227
fax:
jirickova2@kraj-jihocesky.cz rozpočet, spis.služba, organizační a administrativní činnost, střet zájmů - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Úsek vedoucího odboru
Jiříčková Milena Bc. tel: 386720917
fax:
jirickova@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Jiříková Magdaléna tel: 386720467
fax:
jirikova@kraj-jihocesky.cz cestovní ruch, marketing a skladové hospodářství - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Jozková Libuše Ing. tel: 386720803
fax:
jozkova@kraj-jihocesky.cz ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Jungová Eva tel: 386720355
fax:
jungova@kraj-jihocesky.cz administrativní a spisov.pracovník - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Kadlec Karel tel: 386720645
fax:
kadlec@kraj-jihocesky.cz technický pracovník - údržbář - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Kala Robert Ing., Ph.D. tel: 386720633
fax:
kala@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Kálalová Helena Bc. tel: 386720752
fax:
kalalova@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Kalová Nikola Bc., DiS. tel: 386720926
fax:
kalova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Kaňková Růžena tel: 386720962
fax:
kankova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Kantorová Alice Ing. tel: 386720308
fax:
akantorova@kraj-jihocesky.cz majet.dispozice, met.činnost - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Karvánková Alena tel: 386720156
fax:
karvankova@kraj-jihocesky.cz agendy přestupková, volební - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Kavanová Helena Mgr. tel: 386720641
fax:
kavanova@kraj-jihocesky.cz DPP koordinátor kampaně na podporu pěstounství - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kimmerová Jaroslava Mgr. tel: 386720643
fax:
kimmerova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kindlová Alexandra Mgr. Ing. tel: 386720928
fax:
kindlova@kraj-jihocesky.cz právník odboru sociálních věcí - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Úsek vedoucího odboru
Klapušová Lenka tel: 386720930
fax:
klapusova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Klása Jiří Ing. tel: 386720134
fax:
klasa@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Klečková Romana Ing. tel: 386720806
fax:
kleckova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kleinová Pešková Michaela Ing. tel: 386720906
fax:
kleinova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer Ip OP VVV - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Klement Josef Ing. tel: 386720725
fax:
klement@kraj-jihocesky.cz rybářství a zemědělství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Klestilová Monika tel: 386720192
fax:
klestilova@kraj-jihocesky.cz pokladna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Klíma Lukáš Ing. tel: 386720713
fax:
klima2@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Klíma Pavel Mgr. tel: 386720481
fax:
klima@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Klimeš Zdeněk Ing. tel: 386720744
fax:
klimes@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Klímová Blanka Bc. tel: 386720258
fax:
klimovab@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Kloudová Irena tel: 386720361
fax:
kloudova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Kocmanová Helena Mgr. tel: 386720623
fax:
kocmanova@kraj-jihocesky.cz koordinace veřejného opatrovnictví ve vztahu k obcím a koordinace poskytovatelů soc. služeb a činnosti soc. práce - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Kohoutová Monika Mgr. tel: 386720232
fax:
kohoutova@kraj-jihocesky.cz právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Úsek vedoucího odboru
Kojanová Irena Ing. tel: 386720704
fax:
kojanova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Kolář Martin Ing. tel: 386720631
fax:
kolar2@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Kollar Zdeněk tel: 386720150
fax:
kollar@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Konopa Štěpán Mgr. tel: 386720144
fax:
konopa@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Kopecký Tomáš Ing. tel: 386720509
fax:
kopecky@kraj-jihocesky.cz správce aplikací - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Kopsová Lenka Bc. tel: 386720623
fax:
kopsova@kraj-jihocesky.cz realizace a koordinace činnosti soc. práce a soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Kordíková Eva tel: 386720186
fax:
kordikova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 7 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Körnerová Zuzana Ing. tel: 386720342
fax:
kornerova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Kořínková Jitka Ing. tel: 386720611
fax:
korinkova@kraj-jihocesky.cz EIA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Kosová Petra Ing. tel:
fax:
kosova@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Kostíková Jana Ing. tel: 386720159
fax:
kostikova@kraj-jihocesky.cz odborný pracovník pro kohezní politiku - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Košnář Antonín Ing., Ph.D. tel: 386720719
fax:
kosnar@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Koterzynová Kateřina Mgr. tel: 386720187
fax:
koterzynova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř., st.občanství - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Kotzinová Věra tel: 386720743
fax:
kotzinova@kraj-jihocesky.cz administrativa - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Koubová Renáta Ing. tel: 386720880
fax:
koubova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Úsek vedoucího odboru
Koukolová Dagmar Ing. tel: 386720966
fax:
koukolova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Kovářová Veronika Ing. tel: 386720416
fax:
kovarova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Kozlová Lucie doc. Ing., Ph.D. tel: 386720464
fax:
kozlova@kraj-jihocesky.cz náměstkyně hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Krák Antonín Mgr. Bc. tel: 386720289
fax:
krak@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Kratochvílová Eva Ing. tel: 386720742
fax:
kratochvilova2@kraj-jihocesky.cz administrativa, archivace - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Kratochvílová Nicola Ing. tel: 386720364
fax:
kratochvilova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Krčková Hana tel: 386720965
fax:
krckova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Krejčí Radka tel: 386720577
fax:
krejci@kraj-jihocesky.cz agenda rady kraje - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Krejčová Eva tel: 386720515
fax:
krejcovae@kraj-jihocesky.cz správní řízení v silniční dopravě - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Krejčová Lenka Ing. tel: 386720609
fax:
krejcova@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Krenauer Zdeněk Bc. tel: 386720335
fax:
krenauer@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Kročák Ladislav Mgr. tel: 386720608
fax:
krocak@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Królová Veronika Mgr., Ph.D. tel: 386720970
fax:
krolovav@kraj-jihocesky.cz PR agenda, evropské projekty - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Křepelková Magda Ing., Ph.D. tel: 386720317
fax:
krepelkova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Křížová Kamila Bc. tel: 386720225
fax: 386350039
krizovak@kraj-jihocesky.cz organizační a administrativní pracovník - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Křížová Liboslava tel: 386720765
fax:
krizova@kraj-jihocesky.cz poradenská a konzultační činnost - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Kuba Martin MUDr. tel: 386720490
fax:
hejtman@kraj-jihocesky.cz hejtman - Krajský úřad
Kubal Vítězslav Ing. tel: 386720494
fax:
kubal@kraj-jihocesky.cz správce program.vybavení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Kubatová Jitka Ing. tel: 386720353
fax:
kubatova2@kraj-jihocesky.cz ekonom-rozpočtář - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Úsek vedoucího odboru
Kubecová Jana Ing. tel: 386720767
fax:
kubecova@kraj-jihocesky.cz EIA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Kubečková Synková Dagmar Ing., Ph.D. tel: 386720773
fax:
synkova@kraj-jihocesky.cz náhrada škod - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kučera Miroslav Ing. tel: 386720968
fax:
kucera2@kraj-jihocesky.cz bezpilotní systémy, GIS, PR, NATURA 2000 - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Kučera Radomír Ing. tel: 386720309
fax:
kucera@kraj-jihocesky.cz majetková správa - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Kučerová Kateřina Bc. tel: 386720607
fax:
kucerovak@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Kučerová Martina tel: 386720320
fax:
kucerova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Kulířová Jitka tel: 386720805
fax:
kulirova@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF, geologie - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kundrátová Alena Mgr. tel: 386720414
fax:
kundratova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer IKAP II - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Kuthanová Ludmila Ing. tel: 386720745
fax:
kuthanova@kraj-jihocesky.cz zemědělství, dotace, kontrola - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Kuzba Vladimír Mgr. tel: 386720836
fax:
kuzba@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Kůzlová Iveta tel: 386720493
fax: 386354967
kuzlova@kraj-jihocesky.cz asistentka hejtmana - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Kvardová Ivana tel: 386720915
fax:
kvardova@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Kypta Ladislav tel: 386720826
fax:
kypta@kraj-jihocesky.cz statistika, výkaznictví, rejstřík škol - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Lacinová Hana Ing. tel: 386720447
fax:
lacinova@kraj-jihocesky.cz personalista - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Lachoutová Eva Bc. tel: 386720936
fax:
lachoutova@kraj-jihocesky.cz dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Lamač Petr Ing. tel: 386720429
fax:
lamac@kraj-jihocesky.cz manažer projektových aktivit IKAP II a IKAP III - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Lancíková Iveta tel: 386720390
fax:
lancikova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Č.Krumlov, Strakonice, J. Hradec - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Langová Martina Mgr. Bc. Bc. tel: 386720830
fax:
langova@kraj-jihocesky.cz speciální školy a školská zařízení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Lehečková Pavla Mgr. tel: 386720837
fax:
leheckova@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Leitgebová Blanka Mgr. tel: 386720315
fax:
leitgebova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 13 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Lencová Radka tel: 386720911
fax:
lencova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Lerchová Zuzana Ing. tel: 386720212
fax:
lerchova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Leštinová Jana tel: 386720321
fax:
lestinova@kraj-jihocesky.cz kontrola hospodaření s majetkem - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Letovský Jiří tel: 386720363
fax:
letovsky@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Lhotka Petr Mgr. tel: 386720802
fax:
lhotka@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny, právník - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Liklerová Lenka tel: 386720203
fax:
liklerova@kraj-jihocesky.cz ekonom - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Úsek vedoucího odboru
Liláková Jitka Ing. tel: 386720185
fax:
lilakova@kraj-jihocesky.cz projektový pracovník - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Lomský Radek Ing. tel: 386720920
fax:
lomsky@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Ludvík Michal Mgr. tel: 386720402
fax:
ludvik@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Luksch Štěpán Ing. tel: 386720358
fax:
luksch@kraj-jihocesky.cz územní plánování - radon - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Lukschová Petra Ing. Bc. tel: 386720530
fax:
lukschova@kraj-jihocesky.cz referent pro pozemní komunikace - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Úsek vedoucího odboru
Luňáková Jitka tel: 386720958
fax:
lunakova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Macounová Magda Mgr. tel: 386720839
fax:
macounova@kraj-jihocesky.cz výkaznictví a rozpis rozpočtu - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Machartová Hana Ing. tel: 386720866
fax:
machartova@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Machát Lukáš Ing. tel: 386720927
fax:
machat@kraj-jihocesky.cz proj. a fin. manažer plánování sociálních služeb III. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Machová Jitka tel: 386720245
fax:
machova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Machová Lenka Ing. tel: 386720322
fax:
machova3@kraj-jihocesky.cz personalista - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Máchová Šárka Ing. tel: 386720747
fax:
machovas@kraj-jihocesky.cz och.př.a kr.,NATURA 2000 - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Makočová Michaela Bc., DiS. tel: 386720840
fax:
makocova@kraj-jihocesky.cz nostrifikace, rejstřík škol, statistika - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Malíková Jana Bc. tel: 386720427
fax:
malikova@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Malovcová Lenka JUDr. tel: 386720228
fax:
malovcova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Malý František Mgr. tel: 386720168
fax:
maly@kraj-jihocesky.cz právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Úsek vedoucího odboru
Maňhalová Michaela Ing. tel: 386720366
fax:
manhalova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer IKAP II - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Marischková Lucie Ing. tel: 386720783
fax:
marischkova@kraj-jihocesky.cz finanční referent - rozpočtář - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Marková Věra Ing. tel: 386720235
fax:
markova@kraj-jihocesky.cz agenda přestupková, volební a hazardních her - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Marková Vladimíra Ing. tel: 386720382
fax:
markova2@kraj-jihocesky.cz odborný pracovník pro kohezní politiku - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Martínek Jan Mgr. tel: 386720561
fax:
martinek@kraj-jihocesky.cz asistent člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Martínková Petra Ing. tel: 386720821
fax:
martinkova@kraj-jihocesky.cz školní stravování - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Maříková Martina Ing. tel: 386720552
fax:
marikova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Masojídková Hana Ing. tel: 386720959
fax:
masojidkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Maťhová Marcela Bc. tel: 386720924
fax:
mathova@kraj-jihocesky.cz ekonomika zdravotnických zařízení - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Matulová Pavlína JUDr. tel: 386720424
fax:
matulova@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Maurerová Jitka Bc. tel: 386720955
fax:
maurerova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Medvedz Vladimír tel: 386720264
fax: 386350039
medvedz@kraj-jihocesky.cz obrana, obranné plánování - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Michálková Irena Ing. tel: 386720528
fax:
michalkova@kraj-jihocesky.cz státní odborný dozor - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Mik Aleš Mgr. tel: 386720510
fax:
mik@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic
Mikeš Karel Bc., MBA tel: 386720871
fax:
mikes@kraj-jihocesky.cz administrace kulturních portálů Porta Culturae, Kulturní most,Jihočeské sbírky,Žijeme v památkách - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Milaberská Silvie Ing. tel: 386720379
fax:
milaberska@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Miškeiová Anna tel: 386720122
fax:
miskeiova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Míšková Michaela Bc. tel: 386720153
fax:
miskova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič. úř., st. občanství - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Mocová Hermína tel: 386720883
fax:
mocova@kraj-jihocesky.cz koordinační a projektový pracovník pro projekt KM M00033 - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Moravcová Ivana Ing. tel: 386720635
fax:
moravcovai@kraj-jihocesky.cz referent metodiky informačních systémů v sociální oblasti - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Motejzík Lukáš Ing. tel: 386720491
fax:
motejzik@kraj-jihocesky.cz agenda zákona 365/2000 o ISVS - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Motejzíková Jana Ing. tel: 386720141
fax:
motejzikova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Mrázková Radmila tel: 386720287
fax:
mrazkova@kraj-jihocesky.cz agenda zastupitelstva kraje - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Mrázová Michaela Ing. tel: 386720432
fax:
mrazova@kraj-jihocesky.cz metodická činnost a odvolací řízení - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Müllerová Lucie tel: 386720362
fax:
mullerova2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 9 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Muzikářová Marie Bc. tel: 386720808
fax:
muzikarova@kraj-jihocesky.cz koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Nápravník Zuzana Bc., DiS. tel: 386720610
fax:
napravnik@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Náprstek Ivan Mgr. tel: 386720894
fax:
naprstek@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Návara Jan Ing. tel: 386720385
fax:
navara@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí
Němec Jan Bc. tel: 386720724
fax:
nemecj@kraj-jihocesky.cz myslivost - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Němec Jan Ing. tel: 386720393
fax:
nemec@kraj-jihocesky.cz státní odborný dozor - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Nerud Marek Mgr. tel: 386720649
fax:
nerud@kraj-jihocesky.cz krajský protidrogový koordinátor - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Neumannová Vladimíra Ing. tel: 386720346
fax:
neumannova@kraj-jihocesky.cz interní audit - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek interního auditu
Nocarová Ilona tel: 386720188
fax:
nocarova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Novák Vojtěch Ing. tel: 386720243
fax:
novakv@kraj-jihocesky.cz energetik kraje - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Nováková Blanka tel: 386720146
fax:
novakovab@kraj-jihocesky.cz ekonom, rozpočtář - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Nováková Lenka Mgr. tel: 386720940
fax:
novakoval@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Nováková Michaela Ing. tel: 386720339
fax:
novakovam@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Nováková Tereza Ing. tel: 386720200
fax:
novakova2@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Nováková Václava Mgr. tel: 386720377
fax:
vnovakova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Nováková Věra tel: 386720919
fax:
novakovav@kraj-jihocesky.cz kontrola a rozpočet - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Novotná Dana tel: 386720909
fax:
novotnad@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Novotná Eva Mgr. tel: 386720641
fax:
novotna@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Novotná Kateřina Ing., Ph.D. tel: 386720772
fax:
novotna2@kraj-jihocesky.cz SEA a geologie - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Novotná Veronika Bc. tel: 386720380
fax:
novotna4@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Olžbutová Marcela tel: 386720954
fax:
olzbutova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Opekarová Hana tel: 386720350
fax:
opekarova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Opolcerová Linda Mgr. tel: 386720612
fax:
opolcerova@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Pacáková Hana Ing. tel: 386720715
fax:
pacakova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Palmová Jana tel: 386720817
fax:
palmova@kraj-jihocesky.cz DM, základní vzdělávání, organiz.agenda - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Pandulová Zdeňka Ing. tel: 386720483
fax: 386354967
pandulova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Pánková Vanda Mgr. tel: 386720162
fax:
pankova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Paroubková Pavla Bc. tel: 386720492
fax: 386354967
paroubkova@kraj-jihocesky.cz asistentka hejtmana - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Pártlová Eva Ing. tel: 386720961
fax:
partlova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Pavlíček Jiří Ing. tel: 386720781
fax:
pavlicek@kraj-jihocesky.cz finanční referent - rozpočtář - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Pavličík Ivan Ing. tel: 386720517
fax:
pavlicik@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Pechová Blanka Bc. tel: 386720782
fax:
pechova@kraj-jihocesky.cz kontrolor financ. soc.služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Pernikářová Kateřina Ing. tel: 386720648
fax:
pernikarova@kraj-jihocesky.cz EIA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Perníková Zdeňka Ing. tel: 386720956
fax:
pernikova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Pešek Vladimír Ing. tel: 386720148
fax:
pesek@kraj-jihocesky.cz bezpečnost státu, bezpečnostní referent systému bezpečnosti krajského úřadu - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Pešková Eva Ing. tel: 386720167
fax:
peskova2@kraj-jihocesky.cz vymáhání pohledávek kraje,vedení exekučního řízení,agenda veřejných sbírek - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Petr Luděk, DiS tel: 386720629
fax:
petr@kraj-jihocesky.cz finanční referent - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Petr Miloslav Ing. tel: 386720730
fax:
petrm@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Petrášková Miroslava tel: 386720529
fax:
petraskova@kraj-jihocesky.cz správa údržba silnic, majetek - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Pierová Martina Bc. tel: 386720524
fax:
pierova@kraj-jihocesky.cz matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství a agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Pícha Jiří tel: 386720545
fax:
picha@kraj-jihocesky.cz STK, autoškoly, BESIP - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Pichlíková Radmila Ing. tel: 386720710
fax:
pichlikova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Pindurová Dagmar Ing. tel:
fax:
pindurova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Pinl Michal Ing. tel: 386720736
fax:
pinl@kraj-jihocesky.cz integrovaná prevence - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Pipková Denisa Ing. tel: 386720313
fax:
pipkova@kraj-jihocesky.cz referent majetkové správy - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Plechingerová Andrea Mgr. tel: 386720376
fax:
plechingerova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Plosová Helena Ing. tel: 386720514
fax:
plosova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly
Plucha Martin Ing.,Mgr. tel: 386720189
fax:
plucha@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Podhola Petr Mgr. tel: 386720291
fax:
podhola@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana
Podsclan Jaroslav tel: 386720534
fax:
podsclan@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Pokorný Tomáš Mgr. tel: 386720502
fax:
pokornyt@kraj-jihocesky.cz správce GIS - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Polančíková Zuzana tel: 386720123
fax:
polancikova@kraj-jihocesky.cz evidence a provoz majetku - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Poppová Pavla tel: 386720128
fax: 386350039
poppova@kraj-jihocesky.cz civilní nouzové plánování (HOPKS) - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Pöschko Pavel Ing. tel: 386720716
fax:
poschko@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Pospíšilová Jitka Ing. tel: 386720905
fax:
pospisilova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Pospíšilová Kateřina Ing. tel: 386720496
fax:
pospisilovak@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Poulová Nora tel: 386720856
fax:
poulova@kraj-jihocesky.cz archivář - metodik - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Povišerová Eva Ing., DiS. tel: 386720425
fax:
poviserova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Prantlová Petra Ing. tel: 386720246
fax:
prantlova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Primusová Markéta Ing. tel: 386720160
fax:
primusova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Procházka Jonáš Mgr. tel: 386720468
fax:
prochazka@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Úsek vedoucího odboru
Procházková Markéta Mgr. tel: 386720229
fax:
prochazkova2@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad
Procházková Vendula Ing. tel: 386720626
fax:
prochazkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Průcha Luboš Ing. tel: 386720201
fax:
pruchal@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele
Průcha Miroslav tel: 386720297
fax:
prucham@kraj-jihocesky.cz majet.správa, porad. a konzul.činnost - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Přibylová Gabriela Bc. tel: 386720578
fax:
pribylovag@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 6 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Příhoda Jaroslav Ing. tel: 386720426
fax:
prihoda@kraj-jihocesky.cz kontrola a metod.činnost pro ObŽU - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Pulcová Pavla Bc. tel: 386720519
fax:
pulcova@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Pytlová Markéta Ing. tel: 386720108
fax:
pytlova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Radostová Miroslava Bc. tel: 386720191
fax:
radostova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Rákosník Luboš Mgr. tel: 386720133
fax:
rakosnik@kraj-jihocesky.cz STK, autoškoly, BESIP - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Randák Jakub tel: 386720567
fax:
randak@kraj-jihocesky.cz dopravní referent - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Randáková Ivana Bc. tel: 386720853
fax:
randakova@kraj-jihocesky.cz evropské projekty a dotace,NATURA 2000, ochrana krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Rauchová Andrea Ing. tel: 386720706
fax:
rauchova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Reischlová Renata Ing. tel: 386720329
fax:
reischlova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Reitingerová Lucie Ing. tel: 386720832
fax:
reitingerova@kraj-jihocesky.cz SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Rems Roidlová Monika Ing. tel: 386720319
fax:
roidlova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 10 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Remtová Markéta tel: 386720482
fax:
remtovam@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Riziky Martin tel: 386720103
fax:
riziky@kraj-jihocesky.cz správa budovy - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Rjabec Tomáš Ing. tel: 386720240
fax:
rjabec@kraj-jihocesky.cz bezpečnost státu a krizové řízení - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Ročárková Jitka Ing. tel: 386720250
fax:
rocarkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Rodějová Věra Ing. tel: 386720172
fax:
rodejova@kraj-jihocesky.cz správce daně - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Rodová Jana Bc. tel: 386720371
fax:
rodova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Roubík Jiří Ing. tel: 386720632
fax:
roubik@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství, dotace, kontrola - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Rubešová Jitka Mgr. tel: 386720233
fax:
rubesova@kraj-jihocesky.cz nezařazeno - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Růžička Milan tel: 386720505
fax:
ruzicka@kraj-jihocesky.cz správce program. vybavení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Rybák Milan Ing. tel: 386720701
fax:
rybak@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Rybková Helena Ing. tel: 386720733
fax:
rybkova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství a koncepč.činnost - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Ryklíková Růžena tel: 386720602
fax:
ryklikova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Rynda Jaroslav Bc. tel: 386720369
fax:
rynda@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Rynešová Lucie Ing. tel: 386720170
fax:
rynesova@kraj-jihocesky.cz správce daně - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Ryšánková Dana tel: 386720521
fax:
rysankova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Písek, Prachatice, Dačice - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Řebík Petr Mgr. tel: 386720343
fax:
rebik@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Řepková Olga Mgr. tel: 386720707
fax:
repkova@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Řeřábková Iva tel: 386720549
fax:
rerabkova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Úsek vedoucího odboru
Řežábková Daniela Ing. tel: 386720210
fax:
rezabkova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - radon - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Římal Miroslav tel: 386720534
fax:
rimal@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Řimnáčová Petra tel: 386720437
fax:
rimnacova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - stavař - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Sárová Dagmar Bc. tel: 386720412
fax:
sarova@kraj-jihocesky.cz metodická činnost a odvolací řízení - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Sauerová Patricia Ing. tel: 386720708
fax:
sauerova@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Sedláková Petra tel: 386720280
fax: 386359069
sedlakova@kraj-jihocesky.cz agenda, CZECH POINT, konverze dokumentů - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Selingerová Miloslava Ing. tel: 386720801
fax:
selingerova@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF, CITES - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Schinková Petra Ing. tel: 386720458
fax:
schinkova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Schumann Alena Mgr. tel: 386720625
fax:
schumann@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Schwarzová Hana tel: 386720126
fax:
schwarzova@kraj-jihocesky.cz administrativní a organizační pracovník - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Úsek vedoucího odboru
Schwarzová Ivana tel: 386720106
fax:
schwarzova2@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Sigmundová Petra Ing. tel: 386720780
fax:
sigmundova@kraj-jihocesky.cz kontrolor financ. soc. služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Sípalová Pavla tel: 386720522
fax:
sipalova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Skřičilová Milena Mgr. tel: 386720190
fax:
skricilova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Sládková Jana Ing. tel: 386720766
fax:
sladkova2@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Sládková Lenka Mgr. tel: 386720776
fax:
sladkova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer IP V. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Sláma Martin Mgr. tel: 386720931
fax:
slama@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Slípková Vladimíra Ing. tel: 386720556
fax:
slipkova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Slivka Roman Bc. tel: 386720639
fax:
slivka@kraj-jihocesky.cz romský koordinátor - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Sobotovičová Miroslava Bc. tel: 386720271
fax:
sobotovicova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 4 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Sokolová Alena Mgr. tel: 386720213
fax:
sokolova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Soukup Jiří Ing. tel: 386720714
fax:
soukup@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Soukup Jiří Ing., Mgr. tel: 386720732
fax:
soukupj@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - právní agenda - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Soukupová Marcela Mgr. tel: 386720934
fax:
soukupova2@kraj-jihocesky.cz zájmové a základní umělecké školství - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Sovová Edita BA, MSc. tel: 386720613
fax:
sovova@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Sovová Šanderová Pavla Ing., MBA tel: 386720758
fax:
sanderova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer projektu LIFE - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Spálenková Marta Ing. tel: 386720262
fax: 386350039
spalenkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Staněk Ladislav Ing. tel: 386720241
fax: 386359084
stanek@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor ekonomický
Steinbauer Zdeněk Ing. tel: 386720810
fax:
steinbauerz@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Stráská Ivana Mgr. tel:
fax:
straska@kraj-jihocesky.cz zastupitel - Krajský úřad - Samospráva
Strnad Libor tel: 386720534
fax:
strnad@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Střelečková Ilona Ing. tel: 386720316
fax:
streleckova@kraj-jihocesky.cz metodik PaP - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Studenovský Petr Mgr. tel: 386720600
fax:
studenovsky@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví
Stuchlá Helena Ing. tel: 386720328
fax:
stuchla@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Suchá Petra Ing. tel: 386720914
fax:
sucha@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Suchan Jan tel: 386720166
fax:
suchan@kraj-jihocesky.cz správce sítě - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Svoboda Marek Mgr. tel: 386720886
fax:
svoboda@kraj-jihocesky.cz DPP-asistent projektového manažera - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Svobodová Martina Ing. tel: 386720705
fax:
svobodova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Sýkora Ivan Ing. tel: 386720324
fax:
sykorai@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Šafarčíková Simona Mgr. tel: 386720862
fax:
safarcikova@kraj-jihocesky.cz implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Šafářová Leona tel: 386720147
fax:
safarova@kraj-jihocesky.cz referent rozpočtu a financování, agenda výborů a komisí - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Šálená Jitka Ing. Bc. tel: 386720270
fax:
salena@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 11 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Šašek Milan Ing. tel: 386720822
fax:
sasek@kraj-jihocesky.cz bezpeč. a ochrana zdraví, kriz.řízení, kontrola FRS - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Šedivý Petr tel: 386720142
fax:
sedivy@kraj-jihocesky.cz dopravní obslužnost - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Šibalová Jana tel: 386720420
fax:
sibalova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Šiftová Jana Ing. tel: 386720734
fax:
siftova@kraj-jihocesky.cz SEA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Šilhan Milan Mgr. tel: 386720891
fax:
silhan@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Šíma Radek Mgr. tel: 386720486
fax:
simar@kraj-jihocesky.cz redaktor, novinář - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Šimková Petra Mgr. tel: 386720231
fax:
simkova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství a agenda evidence obyvatel, OP a cest. dokladů - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Šímová Hana Ing. tel: 386720846
fax:
simova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Šimůnková Pavla Bc. tel: 386720622
fax:
simunkova@kraj-jihocesky.cz realizace a koordinace činnosti soc. práce a poskytování soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Šírková Petra tel: 386720700
fax:
sirkova@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Škodová Lucie Bc. tel: 386720230
fax:
skodova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných sbírek, registru svazku obcí, přestupková a volební - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Šmucr Pavel Ing. tel: 386720512
fax:
smucr@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Šmucrová Marie tel: 386720330
fax:
smucrova@kraj-jihocesky.cz evidence a provoz majetku - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Šnejdová Ludmila Ing. arch. tel: 386720281
fax:
snejdova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Šrámek Jan Ing. tel: 386720348
fax:
sramek@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Štěpánková Irena tel: 386720357
fax:
stepankovai@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Štěrbová Markéta Mgr. tel: 386720615
fax:
sterbovam@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Štindlová Jana, DiS. tel: 386720124
fax:
stindlova@kraj-jihocesky.cz referent majetkové správy - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Štindlová Věra Bc. tel: 386720236
fax:
stindlovav@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 2 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Štohanzlová Jitka tel: 386720912
fax:
stohanzlova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Študlar Zdeněk Ing. tel: 386720809
fax:
studlarz@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Šturmová Eliška Bc. tel: 386720269
fax:
sturmova2@kraj-jihocesky.cz finanční manažer IKAP III - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Šustová Lucie Mgr., DiS. tel: 386720640
fax:
sustova@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Švehlová Bullová Veronika Mgr. tel: 386720624
fax:
bullova@kraj-jihocesky.cz manažer prevence kriminality - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Talíř František Mgr. tel: 386720560
fax:
talir@kraj-jihocesky.cz 1. náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Taubrová Jana Ing. tel: 386720892
fax:
taubrova@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Tejmlová Klára Ing. tel: 386720175
fax:
tejmlova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Tetenková Linda Bc. tel: 386720137
fax:
tetenkova@kraj-jihocesky.cz správní činnost TÁ - dozor obcí - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Tetourová Andrea JUDr. tel: 386720132
fax:
tetourova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Tichatzek Aleš Ing. tel: 386720413
fax:
tichatzek@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Tomanová Ludmila tel: 386720819
fax:
tomanoval@kraj-jihocesky.cz předškolní vzdělávání - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Tomášková Martina Ing. Bc. tel: 386720770
fax:
tomaskova@kraj-jihocesky.cz EIA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Tomešová Marcela Ing. tel: 386720311
fax:
tomesova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Tomková Miroslava Ing. tel: 386720434
fax:
tomkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek kontrolní
Tomšíková Věra, DiS. tel: 386720908
fax:
tomsikova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Tomšíková Zdeňka MUDr. tel:
fax:
tomsikova2@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tousková Dagmar tel: 0
fax:
touskova@kraj-jihocesky.cz agenda rady kraje - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Trajer Tomáš Ing. tel: 386720356
fax:
trajer@kraj-jihocesky.cz investiční a stavební činnost - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Tripesová Marcela tel: 386720139
fax:
tripesova@kraj-jihocesky.cz pokladna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Trojáková Věra tel: 386720248
fax:
trojakova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Troníčková Irena Ing. tel: 386720628
fax:
tronickova@kraj-jihocesky.cz finanční referent - zřizované organizace - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Trsová Kateřina, BBS tel: 386720341
fax:
trsova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Trykarová Kristýna Bc. tel: 386720800
fax:
trykarova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody, horní zákon - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Třísková Věra Ing. tel: 386720205
fax:
triskova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Tůma Martin Mgr. Ing. tel: 386720178
fax:
tuma@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Turková Ivana Mgr. tel: 386720774
fax:
turkova@kraj-jihocesky.cz krizový, projektový a finanční manažer - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Tušlová Milada tel: 386720828
fax:
tuslova@kraj-jihocesky.cz agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Ujhelyi Martin Mgr. tel: 386720254
fax:
ujhelyi@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Urban Jiří Ing. tel: 386720143
fax:
urban@kraj-jihocesky.cz správní činnost ČK a PT - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Urbánek Radek tel: 386720769
fax:
urbanek2@kraj-jihocesky.cz hlavní projektový manažer projektu ATCZ59 -I-CULT - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Urbánek Radek Mgr. Ing. tel: 386720255
fax:
urbanek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Urbánková Tereza Bc. tel: 386720129
fax:
urbankova@kraj-jihocesky.cz majetková správa, rozpočtář - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Vacková Veronika Ing. tel: 386720378
fax:
vackova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Vačkář Petr Ing. tel: 386720304
fax:
vackar@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Vačkářová Romana Ing. tel: 386720387
fax:
vackarova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Vágnerová Markéta Bc. tel: 386720238
fax:
vagnerova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Vácha Jan Ing. tel: 386720544
fax:
vacha@kraj-jihocesky.cz správa a údržba silnic - investice - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Valdová Ludmila Bc. tel: 386720536
fax:
valdova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Váňa Petr Ing. tel: 386720417
fax:
vana@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Vandasová Pavla, DiS. tel: 386720550
fax:
vandasova@kraj-jihocesky.cz tajemník hejtmana - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Vaněčková Hana tel: 386720117
fax:
vaneckova@kraj-jihocesky.cz likvidace faktur, veřej.zakázky - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Vaněčková Květa Ing. tel: 386720964
fax:
kvaneckova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Vaněk Karel Mgr. tel: 386720433
fax:
vanek@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek kontrolní
Vastlová Milena Ing. tel: 386720430
fax:
vastlova@kraj-jihocesky.cz správní agenda a metodika pro správní činnost - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Vávrová Gabriela tel: 386720310
fax:
vavrovag@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Vejslíková Michaela Mgr. tel: 386720401
fax:
vejslikova@kraj-jihocesky.cz agenda matice projektů - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Velanová Irena tel: 386720252
fax:
velanova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Veleba Milan Bc. tel: 386720206
fax:
veleba@kraj-jihocesky.cz správa a údržna silnic - provoz - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Velek Aleš Bc., DiS. tel: 386720508
fax:
velek@kraj-jihocesky.cz systémový integrátor a programátor - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Vendlová Hana JUDr. tel: 386720807
fax:
vendlova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Věrná Lenka Bc. tel: 386720872
fax:
verna2@kraj-jihocesky.cz zřizované organizace - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Věrná Linda, DiS. tel: 386720303
fax:
verna@kraj-jihocesky.cz administrace a datové služby - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Vítek Petr Bc. tel: 386720400
fax:
vitek@kraj-jihocesky.cz stavební řád - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Vítovcová Jaroslava Mgr. tel: 386720890
fax:
vitovcova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Vlasáková Ivana tel: 386720922
fax:
vlasakova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Vlasáková Veronika tel: 386720889
fax:
vlasakova2@kraj-jihocesky.cz pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Vlášek Milan Ing. tel: 386720813
fax:
vlasek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Vlášková Milena Ing., DiS. tel: 386720762
fax:
vlaskova@kraj-jihocesky.cz koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Vobejda Petr Ing. tel: 386720503
fax:
vobejda@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor informatiky
Vodička Jan Mgr. tel: 386720157
fax:
vodicka@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vodrážková Magdalena Mgr. tel: 386720925
fax:
vodrazkova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Vokurková Jitka Ing. tel: 386720340
fax:
vokurkova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Vonášková Poračanová Jana Mgr. tel: 386720916
fax:
poracanova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Vondráček Štěpán Ing. tel: 386720173
fax:
vondracek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor veřejných zakázek a investic - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Vrábková Markéta, DiS. tel: 386720559
fax:
vrabkova2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 1 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vysloužilová Jana Ing. tel: 386720910
fax:
vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Wögebauerová Monika Ing. tel: 386720739
fax:
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Wolfová Monika Bc. tel: 386720331
fax:
wolfova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Zahradníková Hana Ing. tel: 386720728
fax:
zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství, koordinace a koncepce - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zajac Aleš Ing. tel: 386720352
fax:
zajac@kraj-jihocesky.cz metodik výkaznictví PO - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Zámišová Karolína Ing. tel: 386720729
fax:
zamisova@kraj-jihocesky.cz vodní hosp., hraniční vody, povodně - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zárubová Michaela Ing. tel: 386720370
fax:
zarubova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Zárybnická Monika PhDr. tel: 386720884
fax:
zarybnicka@kraj-jihocesky.cz kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Zavázalová Zuzana Bc. tel: 386720459
fax:
zavazalova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Zdeňková Sylva Bc. tel: 386720621
fax:
zdenkova@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Zemanová Irena tel: 386720140
fax:
zemanova@kraj-jihocesky.cz podatelna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Zimmermann Kamil RNDr., Ph.D. tel: 386720711
fax:
zimmermann@kraj-jihocesky.cz ochr.př., územní plán. a rozvoj - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zumr Václav Ing. tel: 386720721
fax:
zumr@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Zumrová Renata Mgr. tel: 386720646
fax:
zumrova@kraj-jihocesky.cz dotační řízení pro sociální služby - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Žáčková Vlasta Ing. tel: 386720731
fax:
zackova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Žamberský Václav JUDr. tel: 386720815
fax:
zambersky@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Žíttová Gabriela Mgr. tel: 386720939
fax:
zittovag@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Vypsáno 544 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz