Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Náměstek Klíma: Veletrh Vzdělání a řemeslo je jedinečnou příležitostí, jak školu představit budoucím studentům

Nabídka vzdělávání a řemesel odstartovala ve čtvrtek 4. listopadu na českobudějovickém výstavišti. Po tři dny se tu mohou žáci základních škol spolu se svými rodiči seznamovat s pestrou nabídkou jihočeského školství. Výstava však letos láká i budoucí maturanty – poprvé se zde prezentují všechny fakulty Jihočeské univerzity. Vítání jsou však také učitelé, výchovní poradci i široká veřejnost. 

Jihočeský kraj zřizuje 70 středních škol a tato výstava je jedinečnou příležitostí, jak se všechny tyto školy mohou představit žákům základních škol, svým budoucím studentům. A naopak, osobní seznámení se zástupci zvolené školy, jejími žáky a učiteli je pro každého zájemce o studium neocenitelná zkušenost,“ uvedl v rámci slavnostního zahájení náměstek pro školství Pavel Klíma, který výstavu se svými žáky každoročně navštěvoval také jako dlouholetý ředitel základní školy. Zdůraznil, že rodičům svých studentů vždy doporučoval i osobní návštěvu vytipované školy. Spolu s náměstkem Klímou přivítala všechny přítomné také náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, všem poděkovala za účast a celý 26. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo prohlásila za zahájený. 

Výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO probíhá v pavilonech T1, T2, E5, v novém Národním pavilonu Z, a na přilehlých venkovních plochách. Záštitu nad 26. ročníkem výstavy Vzdělání a řemeslo převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a primátor statutárního města České Budějovice Jiří Svoboda.

Více na https://www.vcb.cz/.
 

04.11.2021 Bc. David Hocke