Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Pavel Klíma se stává neuvolněným náměstkem a členem Rady Jihočeského kraje

Pavel Klíma, doposud uvolněný člen Rady Jihočeského kraje a náměstek hejtmana pro oblast školství, podpory zájmové činnosti mládeže a sportu, řízení zřizovaných organizací v rezortu, veřejných zakázek a přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence se dnešním dnem stává radním i náměstkem neuvolněným. Po volbách do Poslanecké sněmovny bude zároveň zastávat i funkci poslance. Změnu dnes schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Hejtman Martin Kuba při projednávání bodu řekl: „My jsme se po osobní dohodě s panem kolegou Klímou na změně dohodli. Já jsem ji včera představil i opozičním klubům. V této chvíli jsme přesvědčeni, že spolupráce může fungovat a pan kolega Klíma bude schopen se své krajské funkci věnovat. Oba jsme si řekli, že si na to dáváme i nějaký čas, kdy to zhodnotíme. Myslím si, že kolega Klíma se jihočeskému školství věnuje s takovou odpovědností, že si sám bude uvědomovat, že pokud by ty funkce skloubit nešly, takže by je rozdělil. Ale v této chvíli pro to nevidíme důvod."

Svou práci vidím dál tady v Jihočeském kraji, mám tu rozběhnuté projekty. Oceňuji, že jsme se jako koalice dohodli, že tým, který tu máme, mám funguje bezvadně. Samozřejmě respektuji časovou náročnost obou funkcí a tvrdím, že ve chvíli, kdyby funkce neměly být časově slučitelné, tak své rozhodnutí přehodnotím,“ okomentoval situaci náměstek Klíma.

Pro návrh bylo 44 z padesáti přítomných zastupitelů, proti jeden a pět se zdrželo. Kromě Pavla Klímy budou po volbách do PSP ČR zastávat funkci poslanců také Jan Bauer, Šimon Heller a Jan Bartošek.
 

Galerie