Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OEZI/4227/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Chodil Karel OEZI Dokument - 1,70 MB
SDO/OEZI/4226/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Sládek Jaroslav OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/4225/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Hrodějová Ladislava OEZI Dokument - 1,68 MB
SDO/OEZI/4224/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Kabátek Ladislav OEZI Dokument - 1,67 MB
SDO/OEZI/4223/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Koutný Marek OEZI Dokument - 1,61 MB
SDO/OEZI/4222/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Kačírková Milena OEZI Dokument - 1,47 MB
SDO/OEZI/4221/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Halvová Kateřina OEZI Dokument - 1,54 MB
SDO/OEZI/4220/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Schneider Stanislav OEZI Dokument - 1,68 MB
SDO/OEZI/4219/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Příhoda Milan OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/4218/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Petřík Jiří OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4217/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Chylíková Věra OEZI Dokument - 1,52 MB
SDO/OEZI/4216/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Vopatová Michaela OEZI Dokument - 1,48 MB
SDO/OEZI/4215/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Kreuzová Hana OEZI Dokument - 1,54 MB
SDO/OEZI/4214/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Slunečková Jana OEZI Dokument - 1,48 MB
SDO/OEZI/4213/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Soukup Jan OEZI Dokument - 1,54 MB
SDO/OEZI/4212/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Novotná Jitka OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/4211/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Bejdáková Helena OEZI Dokument - 1,51 MB
SDO/OEZI/4210/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Šimon Jindřich OEZI Dokument - 1,50 MB
SDO/OEZI/4209/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Valenta Ladislav OEZI Dokument - 1,52 MB
SDO/OEZI/4208/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 31.03.2020
02.03.2020
Razím Josef OEZI Dokument - 1,38 MB
SDO/OEZI/4207/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Mařík Josef OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4206/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Trenda Karel OEZI Dokument - 1,63 MB
SDO/OEZI/4205/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Švejda Pavel OEZI Dokument - 2,05 MB
SDO/OEZI/4204/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Hřebejk Ladislav OEZI Dokument - 1,61 MB
SDO/OEZI/4203/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Kadlecová Marta OEZI Dokument - 1,49 MB
SDO/OEZI/4202/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Princ Zdeněk OEZI Dokument - 1,51 MB
SDO/OEZI/4201/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Ruffingova Ljudmila OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4200/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Vachta Karel OEZI Dokument - 1,74 MB
SDO/OEZI/4199/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Chum Josef OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/4198/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Eibl Pavel OEZI Dokument - 1,55 MB