Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OEZI/4326/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Blafka David OEZI Dokument - 1,92 MB
SDO/OEZI/4325/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Klinderová Helena OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4324/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Korecký Václav OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4323/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Bártík Josef OEZI Dokument - 1,70 MB
SDO/OEZI/4322/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Šoul Václav OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4321/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Lindner Jakub OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/4320/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Vyžral František OEZI Dokument - 1,65 MB
SDO/OEZI/4319/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Kazda Josef OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4318/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Drtinová Jiřina OEZI Dokument - 1,93 MB
SDO/OEZI/4317/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Končelík Vlastimil OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/4316/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
Honzíková Alena OEZI Dokument - 1,84 MB
SDO/OEZI/4294/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 20.02.2020
17.02.2020
David Jaroslav OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4315/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Klíma Pavel OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4314/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Zachová Marie OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4313/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Brázda Pavel OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/4312/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Tušlová Milada OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4311/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Krivko Josef OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/4310/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Tušl Ladislav OEZI Dokument - 1,62 MB
SDO/OEZI/4309/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Říhová Magdalena OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/4308/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Holmeisterová Danuška OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/4307/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Novotný Jan OEZI Dokument - 1,74 MB
SDO/OEZI/4306/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Bílá Alena OEZI Dokument - 2,02 MB
SDO/OEZI/4305/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Zalabák Karel OEZI Dokument - 1,54 MB
SDO/OEZI/4304/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Dušek Karel OEZI Dokument - 1,54 MB
SDO/OEZI/4303/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Hašková Ilona OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/4302/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Petřík Vladimír OEZI Dokument - 1,51 MB
SDO/OEZI/4301/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Brabec Jindřich OEZI Dokument - 1,49 MB
SDO/OEZI/4300/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Hodina Josef OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/4299/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Myslivec Zdeněk OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/4298/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 19.02.2020
17.02.2020
Vlach Miloš OEZI Dokument - 2,02 MB