Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OZZL/197/21
Kofinancování akce z FVH "Vodovod Květuš a Nová Ves" - obec Chyšky
Smlouva o poskytnutí dotace 19.10.2021
11.10.2021
00249718 Obec Chyšky OZZL Dokument - 436 KB
SDO/OEZI/6177/2020/1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Dodatek smlouvy 14.10.2021
07.10.2021
Petrášek Stanislav OEZI Dokument - 849 KB
SDO/OEZI/4701/2020/2
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Dodatek smlouvy 14.10.2021
07.10.2021
Čermák Zdeněk OEZI Dokument - 278 KB
SDA/OREG/621/20
Smlouva o úhradě nákladů na pořízení změny územníhomplánu -Obec Libětice
Smlouva o poskytnutí dotace 13.10.2021
15.01.2021
00667650 Obec Libětice OREG Dokument - 117 KB
SDA/OREG/622/20
Smlouva o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu obec Hosty
Smlouva o poskytnutí dotace 13.10.2021
15.01.2021
00581348 Obec Hosty OREG Dokument - 142 KB
SDO/OEZI/7398/2020/1
Dodatek_Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám
Dodatek smlouvy 12.10.2021
07.10.2021
Frk Jiří OEZI Dokument - 788 KB
SDO/OEZI/7361/2020/1
Dodatek_Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám
Dodatek smlouvy 12.10.2021
07.10.2021
Taschner Milan OEZI Dokument - 265 KB
SDO/OEZI/6863/2021
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená
Smlouva o poskytnutí dotace 12.10.2021
07.10.2021
Steiner Adéla OEZI Dokument - 1,30 MB
SDO/OEZI/7821/2021/1
KUJCP01K21B9
Dodatek smlouvy 12.10.2021
07.10.2021
Vítů Ludmila OEZI Dokument - 273 KB
SDO/OZZL/198/21
Kofinancování akce z FVH - "Vyšší Brod - úpravna vody, doplnění membrán"
Smlouva o poskytnutí dotace 11.10.2021
01.10.2021
00246191 Město Vyšší Brod OZZL Dokument - 236 KB
SDO/OEZI/1641/21/1
Dodatek ke smlouvě obec Zbelítov 439-02-08/21
Dodatek smlouvy 11.10.2021
05.10.2021
00511692 Obec Zbelítov OEZI Dokument - 108 KB
SDO/OEZI/5510/2020/2
Dodatek č. 2 - Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Dodatek smlouvy 08.10.2021
07.10.2021
Hájek Michal OEZI Dokument - 292 KB
SDO/OEZI/2088/21
PD obecní byty 2021, 477-020/21 Kovářov
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
27.09.2021
00249777 Obec Kovářov OEZI Dokument - 416 KB
SDO/OEZI/2087/21
PD obecní byty 2021, 477-019/21 Hořice na Šumavě
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
23.09.2021
00245909 Městys Hořice na Šumavě OEZI Dokument - 421 KB
SDO/OEZI/2085/21
PD obecní byty 2021, 477-017/21 Svatý Jan nad Malší
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
29.09.2021
00245488 Komunitní bytový dům /komplex/ ve Svatém Janu nad Malší OEZI Dokument - 408 KB
SDO/OEZI/2084/21
PD obecní byty 2021, 477-016/21 Tučapy
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
23.09.2021
00253049 Obec Tučapy OEZI Dokument - 415 KB
SDO/OEZI/2083/21
PD obecní byty 2021, 477-015/21 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
27.09.2021
00581232 Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic OEZI Dokument - 426 KB
SDO/OEZI/2082/21
PD obecní byty 2021, 477-014/21 Malenice
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
23.09.2021
00251461 Malenice OEZI Dokument - 423 KB
SDO/OEZI/2081/21
PD obecní byty 2021, 477-013/21 Horní Pěna
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
22.09.2021
00246719 Horní Pěna OEZI Dokument - 418 KB
SDO/OEZI/2080/21
PD obecní byty 2021, 477-012/21 Albrechtice nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
24.09.2021
00249521 Albrechtice nad Vltavou OEZI Dokument - 397 KB
SDO/OEZI/2078/21
PD obecní byty 2021, 477-010/21 Heřmaň
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
23.09.2021
00249653 Obec Heřmaň OEZI Dokument - 399 KB
SDO/OEZI/2077/21
PD obecní byty 2021, 477-009/21 Horní Vltavice
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
22.09.2021
00250422 Obec Horní Vltavice OEZI Dokument - 411 KB
SDO/OEZI/2076/21
PD obecní byty 2021, 477-008/21 Husinec
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
30.09.2021
00250449 Město Husinec OEZI Dokument - 421 KB
SDO/OEZI/2075/21
PD obecní byty 2021, 477-007/21 Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
22.09.2021
00244694 Obec Boršov nad Vltavou OEZI Dokument - 424 KB
SDO/OEZI/2072/21
PD obecní byty 2021, 477-004/21 Čížová
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
29.09.2021
00249602 Obec Čížová OEZI Dokument - 435 KB
SDO/OEZI/2071/21
PD obecní byty 2021, 477-003/21 Hodětín
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
24.09.2021
00512630 Obec Hodětín OEZI Dokument - 411 KB
SDO/OEZI/2070/21
PD obecní byty 2021, 477-002/21 Chelčice
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
21.09.2021
00251241 Obec Chelčice OEZI Dokument - 405 KB
SDO/OEZI/2069/21
PD obecní byty 2021, 477-001/21 Štěpánovice
Smlouva o poskytnutí dotace 07.10.2021
22.09.2021
00245518 Štěpánovice OEZI Dokument - 410 KB
SDO/OREG/384/21/1
POV 2021 - Dubné - Nákup kontejnerů na odpad a městský mobiliář
Dodatek smlouvy 06.10.2021
30.09.2021
00244856 Obec Dubné OREG Dokument - 101 KB
SDO/OEZI/7879/2021/1
Dodatek smlouvy - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
Dodatek smlouvy 05.10.2021
20.09.2021
Maryška Jindřich OEZI Dokument - 945 KB