Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Datum vyvěšení je mezi
Datum uzavření je mezi
Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OEZI/5007/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Hutterová Věra OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/5004/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Šimek Milan OEZI Dokument - 1,61 MB
SDO/OEZI/5002/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Benedikt Pavel OEZI Dokument - 1,56 MB
SDO/OEZI/5001/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Němec Jaroslav OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/5000/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Zach Pavel OEZI Dokument - 1,56 MB
SDO/OEZI/4999/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Slávková Jana OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/4998/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Šejba František OEZI Dokument - 2,81 MB
SDO/OEZI/4973/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Pešta Miroslav OEZI Dokument - 2,51 MB
SDO/OEZI/4971/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Hirghelt Josef OEZI Dokument - 2,34 MB
SDO/OEZI/4997/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Flaška František OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/4994/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Snopková Milada OEZI Dokument - 1,54 MB
SDO/OEZI/4993/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Hajíčková Marta OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4992/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Reindl František OEZI Dokument - 661 KB
SDO/OEZI/4992/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Reindl František OEZI Dokument - 891 KB
SDO/OEZI/4991/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Kundrát Miloslav OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/4989/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Papežová Markéta OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/4987/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Jaklová Ludmila OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/4986/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Lašťovka František OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/4985/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Čermáková Zdeňka OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/4984/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Čermáková Alena OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/4983/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Junková Věra OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4982/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Jedličková Růžena OEZI Dokument - 1,61 MB
SDO/OEZI/4981/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Králík Tomáš OEZI Dokument - 2,82 MB
SDO/OEZI/4980/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Písař Vladimír OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4979/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Tošnerová Olga OEZI Dokument - 1,68 MB
SDO/OEZI/4978/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Přívozník Josef OEZI Dokument - 1,90 MB
SDO/OEZI/4977/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Herbolt Jaromír OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/4976/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Trešl Petr OEZI Dokument - 1,62 MB
SDO/OEZI/4975/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Himl Josef OEZI Dokument - 1,65 MB
SDO/OEZI/4974/2022
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Smlouva o poskytnutí dotace 30.11.2022
28.11.2022
Švarc Roman OEZI Dokument - 1,59 MB