Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OREG/376/19
POV 2019 - obec Božetice - Obnova sociálního zařízení MŠ v Božeticích
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
19.06.2019
00249556 Obec Božetice OREG Dokument - 608 KB
SDO/OREG/378/19
POV 2019 - obec Cerhonice - Nákup pomocné techniky
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
19.06.2019
00511714 Obec Cerhonice OREG Dokument - 659 KB
SDO/OREG/417/19
POV 2019 - obec Probulov - oprava komunikace
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
19.06.2019
00582930 Obec Probulov OREG Dokument - 623 KB
SDO/OREG/426/19
POV 2019 - obec Stehlovice - Výstavba skladu
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
19.06.2019
00582051 Obec Stehlovice OREG Dokument - 636 KB
SDO/OREG/447/19
POV 2019 - obec Adamov - Úprava parkovacích ploch u obchodu vč. zastávky
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
19.06.2019
00581160 Obec Adamov OREG Dokument - 637 KB
SDO/OREG/481/19
POV 2019 - obec Jílovice - Oprava střechy muzea v Kojákovicích
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
19.06.2019
00245038 Obec Jílovice OREG Dokument - 633 KB
SDO/OREG/492/19
POV 2019 - obec Mydlovary - Nákup kontejnerů
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
19.06.2019
00581780 Obec Mydlovary OREG Dokument - 633 KB
SDO/OREG/498/19
POV 2019 - obec Neplachov - Pořízení vybavení kuchyňky, klubovny a šaten ve sportovním areálu Neplachov
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
19.06.2019
00581801 Obec Neplachov OREG Dokument - 643 KB
SDO/OREG/502/19
POV 2019 - obec Ostrolovský Újezd - Oprava vnitřních částí budovy obecního úřadu
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
19.06.2019
00581828 Obec Ostrolovský Újezd OREG Dokument - 699 KB
SDO/OEZI/1840/2019
DT Podpora chytrých měst a obcí 2019
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
13.06.2019
47256851 Obec Březí OEZI Dokument - 415 KB
SDO/OEZI/1848/2019
DT Podpora chytrých měst a obcí 2019
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
12.06.2019
00250996 Město Blatná OEZI Dokument - 428 KB
SDO/OEZI/1127/2019
ZN 19
Smlouva o poskytnutí dotace 19.06.2019
12.06.2019
Braun Václav OEZI Dokument - 908 KB
SDO/OREG/048/19
POV 2019 - obec Zubčice - Oprava kanalizace
Smlouva o poskytnutí dotace 18.06.2019
17.06.2019
00246221 Obec Zubčice OREG Dokument - 691 KB
SDO/OREG/047/19
POV 2019 - obec Zubčice - Vybavení KD Zubčice
Smlouva o poskytnutí dotace 18.06.2019
17.06.2019
00246221 Obec Zubčice OREG Dokument - 636 KB
SDO/OREG/045/19
POV 2019 - obec Brloh - Oprava obecní budovy Rojšín čp. 16
Smlouva o poskytnutí dotace 18.06.2019
17.06.2019
00245801 Obec Brloh OREG Dokument - 692 KB
SDO/OREG/041/19
POV 2019 - obec Rožmitál na Šumavě - Zateplení fasády na domě čp 130
Smlouva o poskytnutí dotace 18.06.2019
17.06.2019
00246123 Obec Rožmitál na Šumavě OREG Dokument - 698 KB
SDO/OREG/040/19
POV 2019 - obec Loučovice - Rekonverze bývalých skladovacích prostor lékárny na byt lékárníka
Smlouva o poskytnutí dotace 18.06.2019
17.06.2019
00245984 Obec Loučovice OREG Dokument - 698 KB
SDO/OREG/038/19
POV 2019 - obec Chlumec - Kultivace obecního pozemku s možností parkování
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00665673 Obec Chlumec OREG Dokument - 647 KB
SDO/OREG/035/19
POV 2019 - obec Přisečná - Zokruhování vodovodního řadu
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00246107 Obec Přísečná OREG Dokument - 639 KB
SDO/OREG/036/19
POV 2019 - obec Mojné - Rekonstrukce veřejného osvětlení
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00665665 Obec Mojné OREG Dokument - 634 KB
SDO/OREG/039/19
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV - obec Kájov
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00245933 Obec Kájov OREG Dokument - 630 KB
SDO/OREG/042/19
POV 2019 - obec Střítež - Střítež - Raveň - oprava místní komunikace
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00583774 Obec Střítež OREG Dokument - 629 KB
SDO/OREG/043/19
POV 2019 - obec Věžovatá Pláně - Veřejné osvětlení v obci Věžovatá Pláně - 3. etapa
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00665649 Obec Věžovatá Pláně OREG Dokument - 622 KB
SDO/OREG/044/19
POV 2019 - obec Zlatá Koruna - Oprava poškozených částí místních komunikací a chodníků v obci Zlatá Koruna
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00246212 Obec Zlatá Koruna OREG Dokument - 640 KB
SDO/OREG/050/19
POV 2019 - městys Přídolí - Chodník - Přídolí - 1. etapa
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00246093 Městys Přídolí OREG Dokument - 636 KB
SDO/OREG/530/19
POV 2019 - obec Soběnov - Oprava obchodu
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00665657 Obec Soběnov OREG Dokument - 699 KB
SDO/OREG/531/19
POV 2019- obec Soběnov - Oprava místní komunikace
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00665657 Obec Soběnov OREG Dokument - 641 KB
SDO/OREG/533/19
POV 2019 - obec Borová Lada - Bezpečný vstup do mateřské školy Borová Lada
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
17.06.2019
00250341 Obec Borová Lada OREG Dokument - 645 KB
SDO/OEZI/1032/19
434-02-027/19 - obec Stachy - smlouva o poskytnutí dotace - DP VHI, 2019
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
11.06.2019
00250678 Obec Stachy OEZI Dokument - 415 KB
SDO/OEZI/1029/19
434-02-024/19 - obec Dolní Třebonín - smlouva o poskytnutí dotace - DP VHI, 2019
Smlouva o poskytnutí dotace 17.06.2019
07.06.2019
00245852 Obec Dolní Třebonín OEZI Dokument - 426 KB