Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Žadatelé se mohou začít ucházet o dotace Jihočeského kraje za téměř 175 milionů korun

Žadatelé se mohou začít ucházet o dotace Jihočeského kraje za téměř 175 milionů korun. A to od pondělí 11. do 22. ledna letošního roku. V první dotační vlně vyhlášené pro rok 2021 mohou získat finanční podporu v 18 programech na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury, služby nedefinované v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje, bezpříspěvkové dárcovství krve, rodinnou politiku, zajištění lékařské pohotovostní služby na území kraje mimo území základní sítě, práci s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), sport, kulturu, prevenci kriminality, muzea a galerie, paliativní péči, prezentaci kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, reprezentaci kraje v oblasti kultury, venkovské prodejny, rozvoj venkova a krajiny 1: Ochrana druhů, rozvoj venkova a krajiny 2: Chov ryb ve vodních tocích, rozvoj venkova a krajiny 3: Chov včel, kulturní dědictví, jednotky SDH obcí a nových oplocenek. Zapojit se mohou i do Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele.

Více informací o dotačních programech: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene
 

Po, 11.01.2021 - 15:27 Bc. David Hocke