Text na řeč
  • Strom
  • kaplpe
  • Most

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - nařízení karantény pro osoby blízké

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Štítky

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ týkající se karantény osob po návratu ITÁLIE

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření týkající se karantény pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Znamená to v praxi, že tito občané zůstanou po příjezdu doma, a svůj návrat oznámí praktickému lékaři pro dospělé nebo praktickému lékaři pro děti a dorost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem (např. e-mail). 

Štítky

Jihočeské nemocnice vyhlašují zákaz návštěv

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu vyhlašují Jihočeské nemocnice (České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice, Tábor) plošný zákaz návštěv s výjimkou Dětského oddělení, Neonatologického oddělení a Porodnice, kde trvá původní režim omezení návštěv:  

Štítky

Jihočeský vědeckotechnický park - seminář Okno do robotiky

Jihočeský vědeckotechnický park Vás v souvislosti s rozbíhajícími se aktivitami Jihočeského Digi Hubu zve na odborný seminář Okno do robotiky zaměřený na možnosti a příležitosti, které přináší robotizace a digitalizace výroby, jejích dílčích částí, nebo nevýrobních procesů. Seminář pořádaný ve spolupráci s lektory z firemní praxe se uskuteční 17. března 2020 od 8.30 hodin v přednáškovém sále Jihočeského vědeckotechnického parku, Lipová 1789/9, České Budějovice.

Za oddlužení statisíce? Nesmysl! V Českých Budějovicích se sešli partneři Bezplatné insolvenční poradny

Bezplatná insolvenční poradna (BIP) existuje v Jihočeském kraji již pátým rokem. Její věhlas dávno přesáhl hranice kraje, všímají si jí centrální orgány veřejné správy a je inspirací nejen pro ostatní regiony naší země, ale pozitivně je vnímána i za hranicemi České republiky. V pátek 6. března se partneři projektu sešli, aby zhodnotili fungování poradny v uplynulém období a zamysleli se nad jejím dalším rozvojem.

JCCR omezuje své veletržní aktivity, nejede do Pasova a ruší Travelfest

V důsledku aktuální situace v příjezdovém cestovním ruchu spojené s rušením rezervací v jihočeských hotelech, omezuje Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) své nejbližší plánované veletržní aktivity. Ruší svou účast na březnovém veletrhu v Pasově a dubnový Travelfest v Českých Budějovicích. Finanční prostředky, původně plánované na tyto akce, budou využity na financování nové kampaně zaměřené na domácí cestovní ruch a blízké trhy.

Štítky

VIDEO: U nás v kraji 6. března 2020

Televizní magazín vysílaný Jihočeskou televizí přináší každý týden zprávy o aktuálním dění v Jihočeském kraji.

 

 

 

Hejtmanka Stráská: Ochranné prostředky projednáme v pátek s vládou. Priorita je ochránit zdravotníky

Zásoby ochranných prostředků. To bude jeden z hlavních bodů jednání hejtmanů s vládou na téma nákazy koronavirem, které se uskuteční v pátek 6. března. Jihočeská hejtmanka to řekla ve čtvrtek 5. března po zasedání Krajské epidemiologické komise v Českých Budějovicích.

„Kraj celou situaci bedlivě mapuje. Dohodli jsme se i na tom, že budeme zajišťovat testy osob tak, aby případní pacienti nemuseli opustit své bydliště. Máme informace o školách, které vyjíždějí do zahraničí a naše nemocnice jsou zároveň připraveny celou záležitost řešit,“ uvedla Stráská.

Štítky

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 4. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Štítky

Jihočeské nemocnice vyhlašují omezení návštěv

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění těchto oblastí zvážili případnou návštěvu svých příbuzných a dalších osob, které jsou hospitalizovány ve zdravotnických zařízeních.
Součástí snižování rizika v nemocnici je mj. omezení režimu návštěv. 

Štítky

Seminář BESIP: radní Švec ocenil zkušeného pedagoga za celoživotní práci

3. března 2020 se v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje konal tradiční Seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje a organizátory dopravních soutěží. Hvězdou dne se stal Jan Štěpka, který z rukou radního pro dopravu Jiřího Švece obdržel ocenění za celoživotní práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Hejtmanka Stráská: Apeluji na ty, kteří se vracejí z rizikových oblastí, aby se chovali zodpovědně 

Koronavirus už je i v České republice. Přesně, jak to naši odborníci předpovídali. Zatím ale nebyl ani jediný případ onemocnění zaznamenám v našem regionu. Hejtmanka Ivana Stráská to řekla po setkání pracovní skupiny, která události ohledně šíření koronaviru řeší na jihu Čech. Skupina se sešla v pondělí 2. března dopoledne a po minulé středě to bylo její druhé zasedání.

Štítky

Jsem sestra! Snímky Jindřicha Štreita vystaví do konce března IGY Centrum

Úctu k práci všeobecných sester vyjadřují snímky fotografa Jindřicha Štreita, které budou do konce března vystavené v prvním patře IGY Centra v Českých Budějovicích. Návštěvníci tam uvidí 25 fotografií ukazujících reálný obraz sesterského povolání. Výstava za účasti autora se koná v úterý 3. března ve 14 hodin. Putovní expozice, jejíž vznik inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, je součástí celosvětové kampaně Nursing Now usilující o zvýšení prestiže profese sester. Záštitu převzala i hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Kytarový soubor ZUŠ Český Krumlov se stal laureátem soutěže CONCERTO BOHEMIA

Skvělá zpráva přišla do krumlovské ZUŠky v minulém týdnu, kdy v Praze zasedala porota národní soutěže orchestrů a souborů mladých interpretů Concerto Bohemia složená z předních českých hudebníků a dirigentů. Posuzovala anonymně zaslané soutěžní  nahrávky souborů z České republiky a vybrala ty nejkvalitnější, kteří se stali laureáty letošní soutěže. Titul laureáta ve II. kategorii získal  Kytarový soubor ZUŠ Český Krumlov vedený magistrou Klárou Ferenczi.

Otevřeno! Nemocnice České Budějovice zahájila provoz nového pavilonu

Nový objekt českobudějovické nemocnice, ve kterém se nachází lůžková část Rehabilitačního oddělení se všemi terapeutickými pracovišti a stanice dárců krve Transfúzního oddělení, je v provozu. Slavnostní otevření pavilonu T se uskutečnilo v úterý 25. února.

Kraj sázel stromy a vydával publikace. KLIMAGRÜN pomůže zlepšit ekologickou situaci

V březnu 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje realizaci projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“. Projekt sdružuje 3 zástupce z Rakouska a 6 českých subjektů a k 31. 3. 2020 končí. Už teď je možné se seznámit s výsledky.

Základními výstupy jsou pilotní a modelové projekty, které zlepšují lokální ekologickou situaci, informační poradenské a vzdělávací aktivity, směrnice a programy, které slouží institucím kompetentním pro toto téma. Tedy zejména obcím a regionálním správním orgánům. 

Subscribe to