Komunikujte s námi z pohodlí domova. Jihočeský kraj rozšiřuje své online služby

Potřebujete vyřídit dotaci, požádat o české občanství nebo získat výpis z živnostenského rejstříku? Chcete vyřídit uznání zahraničního vzdělávání, úředně ověřit dokument či třeba přihlásit papouška do seznamu CITES? Nebo máte nějaký jiný problém, se kterým vám může Krajský úřad Jihočeského kraje jakkoli pomoci? Jsme tu pro vás. Samozřejmě bez čekání. Stačí se na úřad objednat předem přes internet. Jihočeský kraj totiž chce svým obyvatelům nabídnout nejen možnost rezervace termínu online, ale u některých služeb i vyřízení záležitosti prostřednictvím aplikace MS Teams. Systém začal fungovat 21. června.

Chceme lidem umožnit objednat se na konkrétní čas a třeba zvolit i konkrétního úředníka, se kterým už třeba v minulosti jednali a on je tak s jejich případem obeznámen,“ nastínil ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Lukáš Glaser a upřesnil, že systém umožňuje automatické vložení objednaného termínu do žadatelova kalendáře. Rezervace termínu proběhne zároveň i v kalendáři zvoleného úředníka a ten je tak připraven být v uvedený čas občanovi plně k dispozici. Každý objednaný klient si proto může být jistý, že na něj má zvolený úředník vyhrazeno dostatek času, což využijí zejména ti, kteří nebydlí v krajském městě nebo jeho blízkém okolí. „Součástí systému je také možnost krátce popsat důvod a téma, se kterým klient na úřad přichází, aby mohli úředníci odhadnout dobu, po kterou bude vyřizování žádostí probíhat,“ dodal Glaser s tím, že nový systém umožňuje u některých služeb, aby si žadatelé vyřídili své záležitosti na úřadě i online, prostřednictvím aplikace MS Teams. Toto řešení vytvořil krajský úřad vlastními silami v rámci stávajících licencí Microsoft Office 365.

Možnost elektronického objednání, případně vyřízení žádosti online, je dalším krokem v nastoleném trendu moderního a vstřícného úřadu. Ve stejnou dobu dojde také ke spuštění elektronického dotazníku spokojenosti s činností krajského úřadu, který bude dostupný jak na internetových stránkách kraje, tak prostřednictvím QR kódů na několika místech ve všech budovách krajského úřadu,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba s tím, že data z dotazníků budou pravidelně vyhodnocována s cílem poskytovat veřejnosti nejlepší možné služby.

Zájemci o konzultaci na Krajském úřadu Jihočeského kraje se mohou objednat na tomto odkazu: www.kraj-jihocesky.cz/rezervace.
Dotazník spokojenosti je dostupný na tomto odkazu: www.kraj-jihocesky.cz/dotaznik-spokojenosti
Dotazník spokojenosti je dostupný také přes QR kód:

qr

 

21.06.2022 Bc. David Hocke