Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Krajský úřad prezentuje výstavu Na počátku byla hlína

Na počátku byla hlína. Pod uvedeným názvem prezentuje ve své hlavní budově Krajský úřad Jihočeského kraje výstavu, kterou pořádá občanské sdružení Tatrmani. Zájemci ji mohou zhlédnout v návštěvních hodinách úřadu do 28. září.

Výstava se koná u příležitosti 30. výročí konání keramických seminářů sdružení Tatrmani v Sudoměřicích u Bechyně. Hlína je pro Bechyňsko symbolickým materiálem, ze kterého vznikají na zmíněných seminářích trojrozměrné zázraky. A právě tato díla si je možné prohlédnout ve druhém a třetím nadzemním podlaží krajského úřadu.

Oficiálně bylo občanské sdružení Tatrmani, se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně, zaregistrováno 27. února1991. Od té doby se jeho činnost, díky podpoře uvedené obce, Jihočeského kraje a mnoha jeho přátel kvantitativně i kvalitativně mnohonásobně zvětšila a rozšířila. Stále však jeho aktivity svou podstatou vycházejí ze základních lidských vztahů, ze hry a z komunikace.

Po, 05.09.2022 - 08:31 Bc. David Hocke