Náměstek jihočeského hejtmana pro dopravu Krák ocenil pedagoga Frantu za celoživotní práci v oblasti BESIP

Za celoživotní práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zvyšování osvěty o dopravě u dětí a mládeže ocenil bývalého pedagoga Josefa Frantu náměstek jihočeského hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Stalo se tak v rámci Semináře BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje konaného v úterý 5. dubna. „Pan Franta se věnoval vzdělávání dětí a mládeže v dopravní výchově 38 let. A to velice úspěšně. Gratuluji mu proto k ocenění za celoživotní práci. A zároveň mi je ctí, že mu k tomu mohu osobně i poděkovat,“ řekl Krák.

Josef Franta ze Suchdola nad Lužnicí byl z ocenění, na které ho nominovali zástupci BESIPU a krajského úřadu, mile překvapen. Zejména proto, že v oboru dopravní výchovy už osm let nepůsobí. Na svá učitelská léta pak zavzpomínal následovně. „Během dílen jsme s žáky například vyráběli různé překážky pro jízdu zručnosti, rámovali obrazy či značky a podobně,“ nastínil s tím, že naplno měl prakticky čas věnovat se této činnosti až poté, co školu opustil a odešel do důchodu.

Krák zároveň dodatečně daroval kytici loni oceněné bývalé pedagožce Jarušce Lattnerové, za kterou si ji převzala její dcera. Seminář se v roce 2021 totiž z důvodu koronavirové pandemie konal on-line a osobní setkání nebylo možné.

Seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje a organizátory dopravních soutěží, na jehož pořádání se pravidelně podílí krajský odbor dopravy a silničního hospodářství, se letos konal již posedmnácté.
 

05.04.2022 Bc. David Hocke