Dopravní úřad: Zkoušky odborné způsobilosti

Popis služby

Odborná způsobilost dopravce je jednou z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Odborná způsobilost je soubor odborných znalostí, které se vztahují k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, i schopnost jejich uplatnění v praxi.

Pro koho je služba určena?

Způsobilost k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které získal na základě složené zkoušky. Získané osvědčení se pak předkládá živnostenskému úřadu.

U nákladní dopravy se prokazování způsobilosti vztahuje na dopravu prováděnou vozidly:

  • nad 3,5 tuny
  • nad 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 t, kterými bude prováděna výhradně mezinárodní přeprava.

U osobní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu prováděnou vozidly pro více než 9 osob včetně řidiče.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zkoušku vyhodnotíme do 7 dnů.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Službu poskytujeme zdarma.

Detail Zkoušek

Přihláška on-line k vyplnění ZDE. Tímto přihlášením jste automaticky pozváni ke zkoušce.

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, České Budějovice jako dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, nebo nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky, podle místa obvyklého bydliště žadatele, vyhlašuje řádné termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2024:

9.1, 6.2, 5.3, 9.4, 7.5, 4.6, 9.7, 3.9, 1.10, 5.11, 3.12.2024 od 8.00 hodin v počítačové učebně Krajského úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové 1824/8, České Budějovice (budova D,  č. dveří 1.10 - přízemí).

Ke zkoušce je nutné dostavit se alespoň 15 minut před jejím začátkem ke vchodu do budovy D, kde si uchazeče o zkoušky vyzvedne členka zkušební komise (tj. v 7:45). Poté se už do budovy nedostanete. 

Vyplnění přihlášky věnujte, prosím, maximální pozornost. Akceptovat je možné pouze přihlášky s řádně vyplněnými údaji.

Pokud jste se přihlásili ke zkoušce a nemůžete se dostavit, oznamte, prosím, tuto skutečnost na e-mail: ceperova@kraj-jihocesky.cz nebo na telefonní číslo 386 720 521, aby se mohli ke zkoušce přihlásit další uchazeči.

Každý žadatel se může přihlásit ke složení zkoušky z vybraného druhu dopravy pouze v jednom termínu.

Postup skládání zkoušky, hodnocení zkoušky a opakování zkoušky řeší vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Zkoušky skládají žadatelé elektronicky (na počítači). Před zahájením zkoušky se žadatel prokáže dokladem totožnosti.

Otázky a vzorové zadání případových studií pro zkoušku stanoví Ministerstvo dopravy (www.mdcr.cz).

Zkušební testy a případové studie najdete ZDE

Krajský úřad na zkoušky nepřipravuje ani neposkytuje studijní materiály. Pouze zajišťuje provedení zkoušky a následné vydání osvědčení.

Zkouška nepodléhá poplatku. Vydání osvědčení o úspěšném složení zkoušky je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1000 Kč.

POZOR! ZKOUŠKY SE KONAJÍ V BUDOVĚ D, ulice Boženy Němcové čp. 1824/8, České Budějovice, viz foto.

Budova D

Žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti