Příjem žádostí do první vlny krajských dotací startuje dnes

Právě dnes startuje první vlna dotačních programů Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o celkem 18 programů s termínem zahájení podávání žádostí 17. ledna a s termínem ukončení podávání žádostí 31. ledna do 12 hodin.

„Dotační programy v celkové hodnotě 291,5 milionů korun schválili krajští zastupitelé už 15. prosince. Hned následující den, tedy 16. prosince si proto žadatelé o dotaci mohli začít připravovat žádosti. Ty stačí nově podávat pouze elektronicky, včetně příloh a závěrečného vyúčtování prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje,“ upozornil náměstek hejtmana pro oblast dotací Pavel Hroch a upřesnil, že v celkem třech vlnách bude postupně možno podávat žádosti do 23 dotačních programů. 
 
Jak náměstek hejtmana Hroch upozornil, startuje první vlna s osmnácti programy už 17. ledna. Celkem se v ní žadatelé z jihu Čech mohou ucházet o čtyři miliony na podporu venkovských prodejen, o 20 milionů na podporu oprav a rekonstrukcí místních komunikací, o 30 milionů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, o pět milionů na podporu služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o 6,5 milionu na podporu a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje, o 700 tisíc na podporu rodinné politiky, o 700 tisíc na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve, o šest milionů na podporu paliativní péče, o sedm milionů na podporu práce s dětmi a mládeží mimo oblast sportu, o 30 milionů na podporu sportovní infrastruktury, o pět milionů na dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, o čtyři miliony na rozvoj venkova a krajiny, o 10 milionů na podporu cestovního ruchu, o sedm milionů na podporu kultury, o milion na podporu muzeí a galerií, o milion na dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, o sedm milionů na kulturní dědictví a o 45 milionů korun na Program obnovy venkova Jihočeského kraje. 
 
Do konce ledna, tedy do 31. 1. 2023 je možno též podávat žádosti do dotačních programů My v tom Jihočechy nenecháme I a II.

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 pak budou vyhlášeny 4 programy tzv. druhé vlny, termín podání žádostí u těchto programů bude od 20. 2. do 3. 3. 2023. 

Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje

17.01.2023 Bc. David Hocke