V budově krajského úřadu začala výstava „Děti maminkám“. Postarali se o ní žáci ZUŠ Bohuslava Jeremiáše v Českých Budějovicích

V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje se uskutečnila vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Bohuslava Jeremiáše v Českých Budějovicích, kterou žáci a jejich učitelé věnovali svým maminám ke Dni matek. Vernisáži uvedli 1. náměstek hejtmana jihočeského kraje František Talíř a oba učitelé výtvarného oboru: Jana Buriová a Tomáš Marek. Výstava potrvá do konce května.

Základní umělecká škola B. Jeremiáše úspěšně vychovává své žáky k umění ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Hlavním úkolem a vizí školy zůstává výchova a vzdělávání jedinců všech věkových kategorií, ale v první řadě dětí, k estetičnu, morálním hodnotám, zdravému sebevědomí, odpovědnosti, smyslu pro povinnost, toleranci, otevírání se novým směrům a trendům, vzájemné úctě a schopnosti umět obohacovat svůj život hodnotným uměním. Ti nejtalentovanější jsou vedeni tak, aby se mohli věnovat umění profesionálně a byli schopni vykonat příjímací zkoušky na další odborné umělecké školy.

  

06.05.2022 Bc. David Hocke