Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Zemřel Jiří Klása. Odbor dopravy Jihočeského kraje vedl od jeho založení

S lítostí oznamujeme, že ve věku 54 let prohrál boj s vážnou nemocí bývalý vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje pan Jiří Klása. Dlouholetý zaměstnanec, ochotný kolega a pro mnohé z nás i blízký přítel. Odbor dopravy na Jihočeském kraji vedl více než dvacet let a pracoval tak pro všechny dosavadní jihočeské hejtmany. Jiří Klása se narodil v Prachaticích a dopravě zasvětil prakticky celý svůj aktivní život. Na pardubické univerzitě vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera a práci referenta dopravy vykonával už na Okresním úřadě v Prachaticích, odkud přešel na Krajský úřad Jihočeského kraje. Během svého dlouholetého působení na odboru dopravy stál u zrodu všech krajských organizací v oblasti dopravy – Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. a JIKORD s. r. o. Všichni, kdo se s ním setkali profesně nebo jako klienti úřadu, si vzpomenou na jeho profesionalitu, vstřícnost a ochotou pomoci a nalézt řešení. V rozvoji jihočeské dopravy tak zanechal výraznou stopu, za což mu patří velké díky. 

Jihočeský kraj vyjadřuje rodině a blízkým Jiřího Klásy hlubokou soustrast.


Vzpomínka na Jiřího Klásu

Jak je život pomíjivý. Kolega Jirka Klása, ještě nedávno prožíval společně s námi strasti a slasti úředničiny krajského úřadu a teď už na něho budeme jenom vzpomínat. Přestože statečně bojoval, souboj se zákeřnou nemocí se mu vyhrát nepodařilo. Byl od počátku u všeho důležitého, co se týkalo krajské dopravy za posledních 20 let a neodmyslitelně s ní byl spjatý. Patřil k těm slušným, skromným, ochotným a vždy se snažil dělat věci správně a užitečně. Práce byla jeho prioritou, ale uměl se i bavit a sportovat. Jihočeský kraj vždy důstojně a se ctí reprezentoval ať po pracovní, tak po sportovní i společenské stránce. Tak si ho budeme pamatovat a zůstane v našich myslích a srdcích. 

Kamarádka a kolegyně Helena Plosová
 

24.08.2022 Bc. David Hocke