Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Telefonní seznam abecedně

Jméno
Telefon
E-mail
Zařazení
Mapa
Bjačková Jana Ing.
tel: 386720869
bjackova@kraj-jihocesky.cz
státní správa lesů - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Bláhová Marie Ing.
tel: 386720811
blahova2@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody, náhrada škod, CITES - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Doktorová Petra Mgr.
tel: 386720738
doktorova@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody a krajiny, CITES - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Fliegelová Václava Ing.
tel: 386720801
fliegelova@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Grillová Štěpánka
tel: 386720722
grillova@kraj-jihocesky.cz
organizační pracovník-společné správní, samosprávné a organizační agendy - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Győrög Štefan Ing.
tel: 386720746
gyorog@kraj-jihocesky.cz
prevence závaž. havárií, integr.prevence - Oddělení IPPC a EIA
Hakr Petr Ing.
tel: 386720812
hakr@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody a krajiny - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Hanzal Luděk Ing.
tel: 386720726
hanzal@kraj-jihocesky.cz
lesní hospodářství, dotace, kontrola - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Havelková Hana Ing.
tel: 386720727
havelkovah@kraj-jihocesky.cz
odborný zam.ús.integrované prevence - Oddělení IPPC a EIA
Havlíček Jan Mgr., Ph.D.
tel: 386720806
havlicek@kraj-jihocesky.cz
ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Hořejší Jarmila Ing.
tel: 386720718
horejsi@kraj-jihocesky.cz
ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Janoušková Eva Ing.
tel: 386720740
janouskovae@kraj-jihocesky.cz
integrovaná prevence - Oddělení IPPC a EIA
Jelínek Luboš Ing.
tel: 386720712
jelinek@kraj-jihocesky.cz
odpad.hospodář., koordinace, plánování - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Jemelíková Kateřina Ing.
tel: 386720804
jemelikova@kraj-jihocesky.cz
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Ježková Eva Ing.
tel: 386720720
jezkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí manažer projektu LIFE - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Jirková Marcela Ing.
tel: 386720771
jirkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení IPPC a EIA
Jozková Libuše Ing.
tel: 386720803
jozkova@kraj-jihocesky.cz
ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Klement Josef Ing.
tel: 386720725
klement@kraj-jihocesky.cz
rybářství a zemědělství - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Klíma Lukáš Ing.
tel: 386720713
klima2@kraj-jihocesky.cz
odpadové hospodářství - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Klimeš Zdeněk Ing.
tel: 386720744
klimes@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Kojanová Irena Ing.
tel: 386720704
kojanova@kraj-jihocesky.cz
ochrana ovzduší - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Kořínková Jitka Ing.
tel: 386720611
korinkova@kraj-jihocesky.cz
EIA - Oddělení IPPC a EIA
Kosová Petra Ing.
tel: 386720729
kosova@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Košnář Antonín Mgr. Ing., Ph.D.
tel: 386720719
kosnar@kraj-jihocesky.cz
státní správa lesů - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Kotzinová Věra
tel: 386720743
kotzinova@kraj-jihocesky.cz
administrativa - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Królová Veronika Mgr., Ph.D.
tel: 386720970
krolovav@kraj-jihocesky.cz
PR agenda, evropské projekty - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Kubecová Jana Ing.
tel: 386720767
kubecova@kraj-jihocesky.cz
EIA - Oddělení IPPC a EIA
Kubečková Synková Dagmar Ing., Ph.D.
tel: 386720773
synkova@kraj-jihocesky.cz
náhrada škod - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kučera Miroslav Ing.
tel: 386720968
kucera2@kraj-jihocesky.cz
bezpilotní systémy, GIS, PR, NATURA 2000 - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Kuthanová Ludmila Ing.
tel: 386720745
kuthanova@kraj-jihocesky.cz
zemědělství, dotace, kontrola - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Lhotka Petr Mgr.
tel: 386720802
lhotka@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody a krajiny, právník - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Machartová Hana Ing.
tel: 386720866
machartova@kraj-jihocesky.cz
lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Máchová Šárka Ing.
tel: 386720747
machovas@kraj-jihocesky.cz
och.př.a kr.,NATURA 2000 - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Muzikářová Marie Bc.
tel: 386720808
muzikarova@kraj-jihocesky.cz
koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Němec Jan Bc.
tel: 386720724
nemecj@kraj-jihocesky.cz
myslivost - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Novotná Kateřina Ing., Ph.D.
tel: 386720772
novotna2@kraj-jihocesky.cz
SEA a geologie - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Pacáková Hana Ing.
tel: 386720715
pacakova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Pernikářová Kateřina Ing.
tel: 386720648
pernikarova@kraj-jihocesky.cz
EIA - Oddělení IPPC a EIA
Pöschko Pavel Ing.
tel: 386720716
poschko@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Randáková Ivana Bc.
tel: 386720853
randakova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Rauchová Andrea Ing.
tel: 386720706
rauchova@kraj-jihocesky.cz
ochrana ovzduší - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Roubík Jiří Ing.
tel: 386720632
roubik@kraj-jihocesky.cz
lesní hospodářství, dotace, kontrola - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Rybková Helena Ing.
tel: 386720733
rybkova@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství a koncepč.činnost - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Řepková Olga Mgr.
tel: 386720707
repkova@kraj-jihocesky.cz
odpadové hospodářství - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Sauerová Patricia Ing.
tel: 386720708
sauerova@kraj-jihocesky.cz
NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Sládková Jana Ing.
tel: 386720766
sladkova2@kraj-jihocesky.cz
NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Soukup Jiří Ing., Mgr.
tel: 386720732
soukupj@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství - právní agenda - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Soukup Jiří Ing.
tel: 386720714
soukup@kraj-jihocesky.cz
odpadové hospodářství - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Sovová Šanderová Pavla Ing., MBA
tel: 386720758
sanderova@kraj-jihocesky.cz
finanční manažer projektu LIFE - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Steinbauer Zdeněk Ing.
tel: 386720810
steinbauerz@kraj-jihocesky.cz
ochrana ZPF - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Šafarčíková Simona Mgr.
tel: 386720862
safarcikova@kraj-jihocesky.cz
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Šiftová Jana Ing.
tel: 386720734
siftova@kraj-jihocesky.cz
SEA - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Študlar Zdeněk Ing.
tel: 386720809
studlarz@kraj-jihocesky.cz
ochrana ovzduší - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Tomášková Martina Ing. Bc.
tel: 386720770
tomaskova@kraj-jihocesky.cz
ochrana ZPF, geologie - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Trykarová Kristýna Bc.
tel: 386720800
trykarova@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody, horní zákon - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Vazač Daniel Mgr.
tel: 386720843
vazac@kraj-jihocesky.cz
odpadové hospodářství a ochrana ovzduší - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Vendlová Hana JUDr.
tel: 386720807
vendlova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Vlášek Milan Ing.
tel: 386720813
vlasek@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Vlášková Milena Ing., DiS.
tel: 386720762
vlaskova@kraj-jihocesky.cz
koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Wögebauerová Monika Ing.
tel: 386720739
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zahradníková Hana Ing.
tel: 386720728
zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství, koordinace a koncepce - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zimmermann Kamil RNDr., Ph.D.
tel: 386720711
zimmermann@kraj-jihocesky.cz
ochr.př., územní plán. a rozvoj - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zumr Václav Ing.
tel: 386720721
zumr@kraj-jihocesky.cz
státní správa lesů - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Vypsáno 63 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam