Text na řeč

Sociální služby - koronavirus

AKTUÁLNÍ INFORMACE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A KORONAVIRU 

Postup v případě problémů týkajících se registrace k očkování zaměstnanců sociální péče 

Jak postupovat v případě problémů týkajících se registrace zaměstnanců sociální péče: 

1: pokud si osoba myslí, že by měla mít kód, ale nemá ho:

  • obrátit se na poskytovatele soc. služeb u kterého je zaměstnaná a zeptat se na možnost získání kódu;
  • pokud tento poskytovatel kód nemá (a má dojem, že by kód mít měl), tak je třeba obrátit se na sociální odbor kraje, v kterém má poskytovatel sídlo;
  • pokud tento poskytovatel kód má a nechce ho osobě poskytnout, tak se může osoba obrátit na kraj, v kterém má poskytovatel sídlo s žádostí o stanovisko, případně MPSV – pokud může doložit, proč by měla být zařazena do dané prioritní skupiny. Jde o oblast v gesci kraje/MPSV, kteří určili subjekty, kterým jsou kódy přiděleny.

2: Pokud osoba kód má, ale má technické problémy s užitím:

  • obrátit se na poskytovatele, který kód vydal a zjistit, zda jde o individuální nebo kolektivní problém;
  • v případě problémů s registrací do CRS je k dispozici adresa elektronické komunikace covid-podpora@nakit.cz.
Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat MPSV o dotaci na odměny svých zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo aplikaci OKsystém pro podávání žádostí v rámci Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C).

Žádost o mimořádnou dotaci mohou poskytovatelé sociálních služeb zpracovat a podat v termínu 31. 3. 2021 – 15. 4. 2021. Bližší informace včetně manuálu pro podání žádosti jsou uvedené na https://www.mpsv.cz/web/cz/financni-prostredky-pro-rok-2021.
Krajský úřad se nijak na administraci tohoto dotačního řízení nepodílí. Informace týkající se obsahu žádosti lze v průběhu zpracování žádosti získat pouze prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz.

Doporučení a návody pro sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odborem biologické ochrany Těchonín Armády ČR připravilo krátká videa s praktickými informacemi a názornými ukázkami pro zaměstnance sociálních služeb. Cílem je ochrana pracovníků a snížení rizika šíření nákazy v zařízeních sociálních služeb.

Série Jak na Covid-19 v sociálních službách je dostupná on-line na YouTube kanálu Ministerstva práce a sociálních věcí.


Organizace práce při podezření na covid-19 v zařízeních sociální péče
Pomůcka ke zvládnutí epidemie COVID-19 pro domovy sociálních služeb
Společný vstup a výstup, vyčlenění izolačního pokoje
Zavedení izolace a karantény, bariérová provozní opatření
Výstražná cedule STOP infekční zóna

OOPP:

Osobní ochranné pracovní pomůcky

Postup oblékání OOPP

Postup svlékání OOPP

Mimořádné opatření MZ ČR pro poskytovatele sociálních služeb

Mimořádné opatření MZ ČR - antigenní testovaní obyvatel s účinností od 9. 3. 2021

Mimořádné opatření MZ ČR - antigenní testovaní zdravotní s sociální služby, pacienti s účinností od 9. 3. 2021

Mimořádné opatření MZ ČR - antigenní testování zdravotní a sociální služby, zaměstnanci s účinností od 9. 3. 2021


Organizační opatření VZP ČR č. 5/2021 – v souvislosti s mimořádným opatřením č. j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN - antigenní testování obyvatel s účinností od 3.3. 2021 VZP ČR upřesňuje správný způsob zajištění provádění testování a vykazování antigenních testů. Týká se i poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě. Organizační opatření ZDE 


Mimořádné opatření MZ ČR pro poskytovatele sociálních služeb, konkrétně domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, nastavující organizaci a provádění karantény a účinné od 2. 9. 2020.

Mimořádné opatření MZ ČR naleznete ZDE