Fórum partnerských regionů - galerie / The Forum of Partner Regions - Gallery

 

2022

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, STŘEDA 21. září / Opening ceremony, Wednesday, September 21

NáhledNáhledNáhled


Seminář č.1: ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST EVROPY – REALITA NEBO ILUZE?, středa 21. září / Seminar No.1: ENERGY SELF-SUFFICIENCY OF EVROPE – REALITY OR ILLUSION?, Wednesday, September 21

NáhledNáhledNáhled


Jednání hejtmana pana Martina Kuby s velvyslanci zemí Evropské unie v ČR / Meeting of Governor Martin Kuba with ambassadors of European Union countries to the Czech Republic

NáhledNáhledNáhled


Seminář č.2: CESTOVNÍ RUCH – STRATEGICKÝ PRŮMYSL 21. STOLETÍ, středa 21. září / Seminar No.2: TOURISM – STRATEGIC INDUSTRY OF 21st CENTURY, Wednesday, September 21

NáhledNáhledNáhled


Slavnostní večer, Středa 21. záři 2022 / Festive evening, Wednesday, September 21

NáhledNáhledNáhled


Seminář č.3: SOUSEDSKÁ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO ÚČINNÁ ODPOVĚĎ NA PROMĚNY SVĚTA, čtvrtek 22. září / Seminar No.3: Neighborhood cross-border cooperation as an effective response to the changes in the world, Thursday, September 22

NáhledNáhledNáhled


Slavnostní podpis Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeským a Jihomoravským a Krajem Vysočina / Signing ceremony of the Cooperation Agreement between the Land of Lower Austria and the Regions of South Bohemia and South Moravia and the Vysočina Region

NáhledNáhledNáhled


Oficiální zakončení a shrnutí 3. ročníku Fóra partnerských regionů Jihočeského kraje 2022, čtvrtek 22. září / Official closing and summary of 3rd year of the Forum of Partner Regions of the South Bohemian Region 2022, Thursday, September 22

NáhledNáhledNáhled

2018

Slavnostní zahájení, středa 23. května / Opening ceremony, Wednesday 23 May

NáhledNáhledNáhled


Kontaktní semináře, středa 23. května / Contact seminars, Wednesday 23 May

NáhledNáhledNáhled


Slavnostní večer, středa 23. května / Evening program, Wednesday 23 May

NáhledNáhledNáhled


Kontaktní semináře, čtvrtek 24. května / Contact seminars, Thursday 24 May

NáhledNáhledNáhled


Návštěva a prohlídka Letiště České Budějovice / Visit of Airport Ceske Budejovice

NáhledNáhledNáhled

 

2016

Slavnostní zahájení a kontaktní semináře, středa 11. května / Opening ceremony and contact seminars, Wednesday 11 May

NáhledNáhledNáhled


Slavnostní večer, středa 11. května / Evening program, Wednesday 11 May

NáhledNáhledNáhled


Kontaktní semináře, čtvrtek 12. května / Contact seminars, Thursday 12 May

NáhledNáhledNáhled


Kontaktní semináře a zakončení programu, pátek 13. května / Contact seminars and official closing, Friday 13 May

NáhledNáhledNáhled