Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rubrika obsahuje informace týkající se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanoveným Ministerstvem vnitra České republiky. Rubriku tvoří povinně zveřejňované informace, odpovědi na žádosti o informace, výroční zprávy a sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Interaktivní formulář žádosti o informace

 Formulář žádosti o informace (lze podat písemně i elektronicky)

 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na rok 2019

 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Povinně zveřejňované informace