Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

POMÁHÁME UKRAJINĚ / Ми допомагаємо Україні - Регіональний центр допомоги Україні

 

fgds

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI  KACPU na letišti Planá - České Budějovice zahájilo činnost dne 3. 3. 2022. 
Jedná se o základní informační a kontaktní místo pro ukrajinské občany přicházející na naše území pro Jihočeský kraj.

Na místě je vyřizována tato základní administrativa:

 • Registrace cizinců k pobytu (cizinecká policie)
 • Speciální vízum pro uprchlíky
 • Zdravotní pojištění - bezplatné veřejné
 • Ubytování (pokud nemají ještě zajištěno)
 • Psychologická pomoc

 


PROVOZNÍ DOBA OD 27. 7. 2022 / ГОДИНИ РОБОТИ З 27. 7. 2022

Po Понеділок  9:00 – 15:30
St Cереда 9:00 – 17:00
Pá  П'ятниця 9:00 - 14:00 
Út, Čt, víkendy  Вівторок + четвер + субота + неділя ZAVŘENO / зачинено

 


Kde najdete KACPU / KACPU знаходиться за адресою:

QR Mapy.cz

qr


KAPCU

 

Kyvadlová doprava do KACPU / Tрансфер до KACPU

Zdarma je Magistrátem města České Budějovice zajištěna kyvadlová doprava do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v odbavovací hale na letišti v Plané u Českých Budějovic. K dispozici je ukrajinským uprchlíkům, kteří přijedou do hlavního krajského města si vyřídit potřebné doklady k pobytu. Od českobudějovického vlakového nádraží odjíždí označený autobus vždy od 7 hodin ráno. Autobusy budou vyjíždět pravidelně každou celou hodinu s tím, že poslední spoj vyrazí směrem do Plané v 18 hodin. Autobusy budou stavět na zastávce MHD na Mariánském náměstí, kam z nádraží dorazí za 15 minut a kde do nich mohou nastoupit občané z Ukrajiny čekající u OAMP (Odboru azylové a migrační politiky) na Pražské třídě. Na uvedenou zastávku je dovedou směrovky, případně jim cestu ukáže označený koordinátor.

MHD České Budějovice zároveň v případě zájmu a po domluvě na místě, je připravena zajistit posledním autobusem případným zájemcům odvoz z letiště zpět na nádraží.


Муніципалітет міста Ческе Будейовіце забезпечив біженцям з України безкоштовний трансфер до Регіонального центру допомоги Україні (KACPU), який знаходиться в залі реєстрації в аеропорту Плана поблизу міста Ческе Будейовіце. Він (Регіональний центр) доступний всім українським біженцям, які приїжджають до обласного центру для отримання необхідних документів на проживання. 

Позначений автобус завжди відправлятиметься із залізничного вокзалу міста Ческе Будейовіце з 7 год. ранку. Автобуси відправлятимуться регулярно щогодини, останній автобус у напрямку до Плани буде відправлятися о 18:00. 

Автобуси будуть зупинятися на зупинці громадського транспорту (MHD) на Маріанському намєсті (Маріанська площа), де в автобус можуть сісти громадяни України, які чекатимуть біля OAMP (Департамент з питань притулку та міграційної політики) на Пражській Тріді (Пражський проспект). До зупинки їх приведуть вказівники, або призначений координатор покаже їм дорогу. 

Водночас, у разі зацікавленості та за домовленістю на місці, громадський транспорт міста Ческе Будейовіце готовий організувати для бажаючих трансфер останнім автобусом з аеропорту до залізничного вокзалу.

Doprava v rámci Jihočeského kraje / Транспорт у Південночеському регіоні

Doprava pro imigranty z Ukrajiny je v rámci kraje zdarma! (autobusy/vlaky Českých drah/vlaky GW Train)

Транспорт для іммігрантів з України в межах області безкоштовний! (автобуси / потяги Чеської залізниці / поїзди GW)

Bezplatná přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny / Безкоштовний проїзд для біженців з України

Bezplatná přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny má stanovena od dubna jasná pravidla

Uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině budou v mezinárodních vlacích přepravováni zdarma. Ostatní vlaky budou moci využívat také zdarma po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstva financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. 

Více informací na webu Ministerstva dopravy České republiky.


Безкоштовний проїзд для біженців з України від квітня має визначенні правила

Біженці які приїздять до Чеської Республіки з причини російської агресії в Україні мають право на безкоштовний проїзд на міжнародних потягах. Також безкоштовне використання потягів інших напрямків в 5 денний срок від дня отримання тимчасової візи. Вищевказане випливає з ціннику, який видало Міністерство фінансів після домовленості з Міністерством транспорту, Міністерством внутрішніх справ з залізничними компаніями. 

Більше інформації на веб-сайті Міністерства транспорту Чеської Республіки.

 

Informace pro imigranty a azylanty / Інформація для іммігрантів та шукачів притулку

Přijeli jste do České republiky a potřebujete informace co máte dělat? Ви приїхали до Чехії і вам потрібна інформація про те, що робити?

Souhrnné informace naleznete na webu Ministerstva vnitra / З короткою інформацією можна ознайомитися на сайті Міністерства внутрішніх справ:

v českém jazyce / чеською: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx.

v ukrajinském jazyce / українською: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d


ZKRÁCENÍ LHŮT NA 3 DNY - registrace po příjezdu a změna místa pobytu
Od 2. května 2022 dochází ke zkrácení lhůt na registraci u cizinecké policie po příjezdu a na hlášení změny místa pobytu. Nová lhůta na oba úkony je 3 dny.

To znamená, že je nutné registrovat se osobně u cizinecké policie do 3 dnů po příjezdu na území a hlásit změnu místa pobytu také do 3 dnů. Jak nahlásit změnu místa pobytu.

Скорочення терміну до трьох днів, реєстрація прибуття та зміна місця проживання

З 2 травня 2022 р. скорочуються терміни реєстрації після прибуття, в Поліції у справах іноземців (Cizinecká policie) та повідомлення про зміну місця проживання. Новий термін - 3 дні.

Це означає, що необхідно особисто реєструватися в Поліції у справах іноземців (Cizinecká policie) впродовж трьох днів після прибуття на територію. Також повідомляти про зміну місця проживання до трьох днів. Як повідомити про зміну місця проживання?


informační zelená linka / Інфолінія::

izlu

 


Možnost prodloužení krátkodobých pobytů občanů Ukrajiny na území ČR

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) je možno využít k prodloužení krátkodobých pobytů občanů Ukrajiny na území České republiky (do 90 dnů). Žádosti o prodloužení dlouhodobých pobytů je nutné zasílat na příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MV - Pražská tř. 23, 370 04 České Budějovice).

Можливість продовження короткострокового перебування громадян України на території Чехії

В Обласному центрі допомоги Україні (KACPU) можете отримати допомогу для продовження короткострокової візи(до 90 днів). Запит для продовження довгострокового перебування треба надіслати міграційного відділу поліції Міністерства внутрішніх справ ЧР (OAMP MV - Pražská tř. 23, 370 04 České Budějovice).


Na pracovištích Ministerstva vnitra - OAMP není v rámci běžné agendy vyřizováno bezplatné zdravotní pojištění!!

Pokud jste již ubytováni v soukromí, hotelu, ubytovacím zařízení nebo po změně pobytu je nezbytné též projít procesem v CENTRU KACPU nejpozději do 3 dnů po příjezdu.

Безкоштовне медичне страхування у відділі міграційної політики (ОАМП) Міністерства внутрішніх справ в рамках звичайного порядку денного не надається!!

Якщо ви вже поселилися в приватному готелі чи знайшли інше місце проживання, вам, також, необхідно пройти процедуру в ЦЕНТРІ KACPU не пізніше 3 днів після прибуття.

 

Žádosti a tiskopisy / Заявки та форми

Níže uvedené formuláře a tiskopisy je možné si předem vytisknout a vyplnit ještě před vaším příchodem na KACPU. Urychlíte tím odbavovací proces.

Нижчеподані бланки та форми можна попередньо роздрукувати та заповнити до вашого прибуття в KACPU. Це прискорить процес реєстрації.

Přihlašovací tiskopis cizince (ŘSCP č. 4/2015) / Форма реєстрації для іноземця (ŘSCP № 4/2015)
Žádost o udělení dlouhodobého víza / Заява на довгострокову візу
Čestné prohlášení / Посвідчення під присягою

Hlášení změn / ПІДПИС ТА КОНТАКТНІ ДЕТАЛІ


Dočasná ochrana - doklad (potvrzení) o zajištění ubytování

V souvislosti s novelou zákona „Lex Ukrajina“ nemohou od 28.6.2022 uprchlíci dostat dočasnou ochranu nebo změnu adresy pobytu bez potvrzení o zajištění ubytování od ubytovatele (pokud ubytování nedostanou formou příkazu ze systému HUMPO). Místo tohoto potvrzení mohou doložit i nájemní smlouvu.

Na základě novely zákona č. 65/2022 Sb. (tzv. Lex Ukrajina“), o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, došlo ke změně podmínek udělení dočasné ochrany – potvrzení o zajištění ubytování.

Cizinec žádající o dočasnou ochranu na území České republiky je dnem 28.6.2022 povinen při podání žádosti doložit doklad o ubytování a to zejména „nájemní smlouvou“, „podnájemní smlouvou“ nebo formulářem prohlášení vlastníka nebo jiného ubytovatele „Potvrzení o zajištění ubytování“ (viz odkaz stránky MVCR) Tyto dokumenty musí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii. Orgán udělující dočasnou ochranu bude kontrolovat, zda ubytování bylo poskytnuto v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním.

Z této povinnosti jsou vyjmuti cizinci, kterým je poskytnuto ubytování orgánem krizového řízení.

Podrobnosti viz stránky MVCR : https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Doklad ke stažení


V případě, že občan Ukrajiny žádá o vízum za účelem strpění pobytu na území pro dítě do patnácti let, pak je možné podat žádost o vízum bez přítomnosti dítěte v místě podání žádosti (KACPU, OAMP). Při podání žádosti o vízum pro dítě mladší patnácti let stačí předložit cestovní doklad nebo jiný doklad totožnosti a průkazovou fotografii.

В випадку, якщо громадянин України хоче отримати візу з ціллю перебування на території для дітей до 15 років, є можливість подати прохання без присутності дитини в місці подання прохання (KACPU, OAMP).  При подачі прохання про візу достатньо пред'явити закордонний паспорт або інший документ що засвідчує особу і фотографію для документів.

Zdravotní péče – základní informace pro občany Ukrajiny / Система охорони здоров'я - основна інформація для громадян України

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

Основна інформація для громадян України про надання медичних послуг

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu. 

У Чеській Республіці кожен медичний працівник повинен надавати невідкладну допомогу в будь-який час і будь-кому, незалежно від страхування чи статусу проживання. Проте, ймовірно, він вимагатиме за це плату.

V případě potřeby neodkladné péče volejte Zdravotnickou záchrannou službu na bezplatné telefonní lince 155 nebo tísňovou linku 112.

Якщо вам потрібна невідкладна допомога, зателефонуйте до служби екстреної медичної допомоги за безкоштовним номером 155 або 112.

Po udělení víza a registrace u zdravotní pojišťovny se běženec stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, za kterého hradí pojistné stát. Má právo čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění, tedy včetně výkonu očkování. 

Після оформлення візи та реєстрації в медичній страховій компанії біженець стає застрахованою особою медичної страхової компанії, за яку держава сплачує страхові внески. Він має право отримувати медичну допомогу в Чеській Республіці в повному обсязі державного медичного страхування, включаючи вакцинацію.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, máte-li komerční pojištění nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb. 

Якщо Ви застраховані за системою державного медичного страхування, маєте комерційне страхування або можете самостійно оплатити допомогу, Ви можете відвідати будь-якого надавача медичних послуг.

Informační linka 1221 – pomoc pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukrajinskými pacienty

Інформаційна лінія 1221 – допомога громадянам України та чеським лікарям у спілкуванні з українськими пацієнтами

f

Podle místa pobytu na území Jihočeského kraje můžete využít kteroukoli ordinaci lékaře. S pomocí pro vyhledání lékaře Vám mohou poradit příbuzní nebo známí, kteří již v České republice pobývají. Dále je možné se obrátit pro dané informace na město nebo obec, kde bydlíte. 

V případě že potřebujete léky, které nejsou volně prodejné, obraťte se na ordinace lékaře, který buď lék předepíše nebo Vám poradí lékaře, na kterého je možné se obrátit. 

Zde je uveden minimální seznam lékařů, kteří sami pomoc ukrajinským občanům nabízejí. Informace o lékařské péči http://lekariproukrajinu.cz/

Залежно від вашого місця проживання в Південночеському краї, ви можете звернутися до будь-якого кабінету лікаря. У пошуках лікаря вам можуть допомогти родичі чи знайомі, які вже проживають в Чехії. Також можна зв’язатися з містом чи муніципалітетом де ви проживаєте.

Якщо вам потрібні ліки, які не відпускаються без рецепта, зверніться до свого лікаря, який або призначить ліки, або проконсультується з лікарем, до якого можна звернутися.

Ось мінімальний список лікарів, які надають допомогу громадянам України. Інформація про медичну допомогу http://lekariproukrajinu.cz/


INFORMACE K OČKOVÁNÍ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Ukrajinští občané – děti, adolescenti dospělí mají nárok na bezplatné očkování podle očkovacího kalendáře a doporučení platných v České republice, včetně nepovinných očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé věkové kategorie. Po udělení víza a registrace u zdravotní pojišťovny se běženec stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, za kterého hradí pojistné stát. Má právo čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění, tedy včetně výkonu očkování. 

Praktičtí lékaři mají informace a doporučení k očkování prostřednictvím profesních sdružení a odborné společnosti. 

Громадяни України – діти, підлітки та дорослі – мають право на безкоштовні щеплення згідно з календарем щеплень та рекомендаціями, що діють у Чеській Республіці, включно з необов’язковими щепленнями, які оплачуються державним медичним страхуванням для окремих вікових категорій. Після оформлення візи та реєстрації в медичній страховій компанії біженець стає застрахованою особою медичної страхової компанії, за яку держава сплачує страхові внески. Він має право отримувати медичну допомогу в Чеській Республіці в повному обсязі державного медичного страхування, включаючи вакцинацію.

Лікарі загальної практики володіють інформацією та рекомендаціями щодо вакцинації через професійні асоціації та професійні товариства.

Výkon očkování je lékařský výkon poskytovaný v ordinaci praktického lékaře pro dospělé i pro děti a dorost, a popřípadě u jiných odborných lékařů. Je třeba se na očkování domluvit s praktickým lékařem v daném území, kde jste ubytováni, popřípadě kde budou děti nastupovat k předškolnímu vzdělávání.

Вакцинація – це медична процедура для дорослих, дітей та підлітків, яка проводиться в кабінеті лікаря сімейної медицини і, при потребі, у лікарів вузької спеціалізації. Про проведення вакцинації необхідно домовитися з лікарем загальної практики в місцевості де ви проживаєте або де діти почнуть навчатися в дошкільному закладі освіти.


V případě nutné hospitalizace uvádíme seznam nemocnic v Jihočeském kraji. 
У випадку необхідної госпіталізації ми надаємо список лікарень Південночеського краю.

NEMOCNICE
ЛІКАРНЯ    
TELEFON
ТЕЛЕФОН
WEB
ОФІЦІЙНА СТОРІНКА

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Лікарня в Чеських Будейовіцах  

B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

387871111 www.nemcb.cz

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Лікарня в Чеському Крумльові

Nemocniční 429
381 01 Český Krumlov

380761111 www.nemck.cz

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Лікарня в Їндржихув Градці 

U nemocnice 380
377 38 Jindřichův Hradec

384376111 www.nemjh.cz

Nemocnice Písek, a.s.
Лікарня в Піску

Karla Čapka 589
397 01 Písek

382772111 www.nemopisek.cz

Nemocnice Prachatice, a.s.
Лікарня в Прахатіце

Nebahovská 1015
383 20 Prachatice

388600111 www.nempt.cz

Nemocnice Strakonice, a.s.
Лікарня в Страконіце

Radomyšlská 336
386 29 Strakonice

383314111 www.nemst.cz

Nemocnice Tábor, a.s.
Лікарня в Таборі

kpt. Jaroše 2000/10
390 03 Tábor

381608111 www.nemta.cz

 


Ukrajinsko-české komunikační karty pro zdravotnická zařízení k poskytování zdravotní péče ukrajinským občanům / Українсько-чеський розмовник для медичних закладів щодо надання медичної допомоги громадянам України

 

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / МЕДИКАМЕНТИ ДЛЯ ДІТЕЙ - УКРАЇНСЬКА МОВА

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / ГІНЕКОЛОГІЯ ТА АКУШЕРСТВО - УКРАЇНСЬКА МОВА

OŠETŘOVATELSTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / ЛІКАРСЬКИЙ ОГЛЯД - УКРАЇНСЬКА МОВА

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА, ТЕРАПІЯ - УКРАЇНСЬКА МОВА

SEZNAM OBTÍŽÍ + STRAVA - UKRAJINSKÝ JAZYK / МОЖЛИВІ ТРУДНОЩІ + ЇЖА - УКРАЇНСЬКА МОВА

Komunikační karta pro lékárnickou péči


Jste stomický pacient a chybí Vám stomické pomůcky? Ви хворий на стому і у вас не вистачає стомічних засобів? 

 

УКРАЇНЦІ ПОВИННІ ПОЧАТИ ЗВЕРТАТИСЯ ДО МЕДИЧНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ, НАРАЗІ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ЇХНЄ АВТОМАТИЧНЕ ПРАВО НА ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ - VZP ČR

Доповнення Закону № 65/2022 Зб., так зване Lex Ukraina 2, змінює умови медичного страхування для українців, які приїхали до Чехії після 24 лютого у зв’язку з військовим конфліктом. Після закінчення терміну 150 днів з дня надання українцям тимчасового захисту в Чеській Республіці, громадяни України віком від 18 до 65 років більше не будуть автоматично зараховуватися до так званих державних застрахованих осіб (за яких держава платить медичне страхування).

Більше інформації

Domácí hospicová péče pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny / Домашній хоспіс для людей, які втекли від війни в Україні

Domácí hospicová péče pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny

Domácí hospice poskytují odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacienta. Jedná se o zdravotní službu poskytovanou lékaři a kvalifikovanými zdravotními sestrami. Součástí péče je i psychologická či duchovní podpora rodiny a pomoc s praktickými záležitostmi, která tato situace s sebou přináší. Služby mobilních hospiců jsou součástí zdravotní péče garantované státem. Tým hospice dojíždí za pacientem do místa, kde pacient žije, a poskytuje péči ve spolupráci s dalšími členy rodiny, aby nemocný mohl důstojně zemřít v domácím prostředí, a to i na ubytovně či v jiném krátkodobém či dočasném ubytování.

Více informací


Домашній хоспіс для людей, які втекливід війни в Україні

Домашні хоспіси забезпечують спеціалізований медичний догляд в домашніх умовах пацієнтам.Це медична послуга, яку надають лікарі та кваліфіковані медсестри. Частиною турботи є такожпсихологічна чи духовна підтримка сім’ї та допомога у вирішенні практичних питань. Послугимобільного хоспісу входять до складу гарантованої державної послуги. Команда хоспісу виїжджаєза місцем проживання пацієнта та надає допомогу у співпраці з іншими членами сім’ї, щобпацієнт міг гідно померти в домашніх умовах, у тому числі в гуртожитку чи іншомукороткостроковому чи тимчасовому житлі.

Більше інформації

Sociální pomoc pro imigranty a azylanty / Соціальна допомога мігрантам та шукачам притулку

Osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, mohou využít sociální služby. Informace o sociálních službách získáte v registru sociálních služeb na https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Všichni poskytovatelé sociálních služeb mají ze zákona o sociálních službách povinnost poskytnout základní sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace osob. Sociální poradenství (základní i odborné) je poskytováno bez úhrady, tj. pro klienty je zdarma.

V Jihočeském kraji je registrováno 5 poskytovatelů sociálních služeb, kteří nabízí své služby cílové skupině imigrantů a azylantů. Podrobné informace naleznete v souborech ke stažení.
1.    Diecézní charita České Budějovice - Poradna pro cizince a migranty, http://www.dchcb.cz
2.    Charita Třeboň - Občanská poradna, http://www.trebon.charita.cz
3.    ICOS Český Krumlov, o.p.s. – Bezplatná poradna mezi paragrafy, http://poradna.krumlov.cz/
4.    Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR - Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, https://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/
5.    Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s. - Linka důvěry České Budějovice, o.p.s., www.rodinnaporadnacb.cz

V Českých Budějovicích sídlí a je provozována: 

Potravinová banka Jihočeského kraje, která distribuuje potraviny odběratelským neziskovým organizacím a sociálním odborům měst. Prostřednictvím těchto institucí se potraviny dostávají lidem v nouzi. Kontakt: https://www.pbjk.cz/           

Nábytková banka Jihočeského kraje, která získává zdravotně nezávadné funkční vybavení domácnosti, případně kancelářských prostor a distribuuje ho uživatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji a samotným neziskovým organizacím. Kontakt: https://nabytkovabankajck.cz/


Особи які опинилися в несприятливій життєвій ситуації, можуть використати соціальні служби
Інформацію про соціальні служби знайдете в реєстрі за цим посиланням https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Згідно з законом про соціальні послуги всі надавачі соціальних послуг забов’язані надавати базові соціальні консультації, які сприяють вирішенню несприятливого соціального положення осіб. Соціальні послуги (базові та професійні) надаються безкоштовно, тобто безкоштовні для клієнтів.

В Південно-чеському краї зареєстровано 5 соціальних служб, котрі пропонують свої послуги для цільової групи населення мігрантів та біженців. Подробиці знайдете в прикріплених файлах для скачування.

1. Єпархія благодійності České Budějovice - консультації для іноземців і мігрантів http://www.dchcb.cz
2. Благодійність Třeboň - громадянська консультація  http://www.trebon.charita.cz
3. ICOS Český Krumlov, o.p.s. - безкоштовна консультація за параграфами ( законами) http://poradna.krumlov.cz/
4. Управління у справах біженців Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки - центр допомоги інтеграції іноземців для Південно-чеського краю https://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/
5. Центр особистих і сімейних відносин і Лінія довіри České Budějovice o.p.s. - www.rodinnaporadnacb.cz

В місті České Budějovice також знаходяться і працюють:

Продуктовий банк Південно-Чеського краю, який продукти дистрибує некомерційним організаціям та соціальним службам міст. За посередництва цієї установи продукти постачаються для людей з надзвичайним станом. Контакт: https://www.pbjk.cz/ 

Меблевий банк Південно-Чеського краю, який отримує безпечне для здоров*я і функціональне обладнання і меблі для дому, іноді офісних приміщень, і розповсюджує серед клієнтів соціальних служб в Південно-чеському краю і самостійних некомерційних організацій. Контакт: https://nabytkovabankajck.cz/


Nabídka pomoci spolků osob se zdravotním postižením lidem se zdravotním postižením přicházejícím z Ukrajiny do ČR - Jedná se o pomoc spolků osob se zdravotním postižením lidem se zdravotním postižením, kteří přicházejí z UA. Svou pomoc nabízejí spolky v ČR osobám se zrakovým postižením, sluchovým postižením, lidem s poruchou autistického spektra a dalším, kteří přicházejí z UA. Tyto spolky pomohou získat kompenzační pomůcky (naslouchadla, vozík, ...), bezbariérové ubytování apod. Nabídka spolků je uveřejněna a aktualizována na stránkách vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Пропозиція допомоги асоціації осіб з обмеженими можливостями для людей з обмеженими можливостями які приїжджають з України до Чехії - Це допомога асоціацій інвалідів людям з інвалідністю, які приїжджають з України. Асоціації в Чехії пропонують свою допомогу людям з вадами зору, слуху, людям з розладами аутичного спектру,тощо, які приїжджають з України. Ці асоціації допоможуть отримати допоміжні засоби  (слухові апарати, інвалідні візки, ...), безбар’єрне житло тощо. Пропозиція асоціації опублікована та оновлена на сайті Урядового комітету з питань інвалідів.


POSTARÁME SE O PĚSTOUNSKÉ RODINY Z UKRAJINY / ДОПОMOЖЕМО УКРАЇНСЬКИМ ПРИЙОМНИМ СІМ'ЯМ
Jak pomoci samotným dětem z Ukrajiny / ДОПОМОГА ДІТЯМ З УКРАЇНИ
Sociální služby pro imigranty a azylanty
Соціальні послуги для іммігрантів та шукачів притулку

Možnost přijetí dětí do mateřských a základních škol / Можливість прийому дітей до дитячих садків та початкових шкіл

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE – podle právního stavu ke dni 21. března 2022
ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ – відповідно до правового статусу станом на 21, березня 2022


MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro děti ve věku od 3 do 6 let 

 • V případě zájmu o přijetí vašeho dítěte kontaktujte nejbližší mateřskou školu v místě vašeho aktuálního pobytu, popř. obec. 
 • V případě, že mateřská škola nebude mít volná místa, kontaktujte městský či obecní úřad v místě vašeho aktuálního pobytu. 

Podmínky přijetí 
Děti narozené do 31. 8. 2017 

 • Po uplynutí 90 dnů pobytu na území České republiky se na dítě vztahuje povinné předškolní vzdělávání – musí nastoupit do mateřské školy. 
 • Pobyt dítěte v mateřské škole je bezplatný. 
 • Rodiče hradí pouze jeho stravování formou dotovaných svačin a obědů. 

Děti narozené po 1. 9. 2017 

 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné doložení potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o provedeném pravidelném očkování. 
 • Rodiče hradí pobyt v mateřské škole i stravování dítěte. 

Pro lepší komunikaci doporučujeme doprovod česky mluvící osoby.
 

ДИТЯЧИЙ САДОК
Для дітей віком від 3 до 6 років

 • Якщо ви зацікавлені в прийомі дитини, зверніться до найближчого дитячого садка за місцем вашого поточного проживання або до органу місцевого самоврядування.
 • Якщо в садочку немає вільних місць, зверніться до органу місцевого самоврядування за місцем вашого поточного проживання.

Умови прийняття
Діти народжені до 31 серпня 2017 р

 • Після 90 днів проживання в Чехії дитина підлягає обов’язковій дошкільній освіті – вона повинна йти в дитячий садок.
 • Перебування дитини в садку є безкоштовне.
 • Батьки оплачують лише харчування у вигляді пільгових перекусок та обідів.

Діти народжені після 01.09.2017р

 • Для зарахування дитини до дошкільного закладу необхідно надати довідку від дитячого лікаря про регулярні щеплення.
 • Батьки оплачують перебування в садку та харчування дитини.

Для кращого спілкування ми рекомендуємо супровід з людиною, яка розмовляє чеською мовою.
 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pro děti ve věku od 6 let 

 • V případě zájmu o přijetí vašeho dítěte do základní školy kontaktujte nejbližší základní školu v místě vašeho aktuálního pobytu, popř obec. 
 • Po uplynutí 90 dnů pobytu na území České republiky se na dítě vztahuje povinné školní vzdělávání – musí nastoupit do základní školy. 
 • Délka studia 9 let. 

Podmínky přijetí 

 • Dítě bude přijato na základě rozhodnutí ředitele školy podle volných míst. 
 • V případě, že základní škola v místě pobytu nebude mít volná místa, kontaktujte městský či obecní úřad v místě vašeho aktuálního pobytu. 

Další informace 

 • Pobyt dítěte v základní škole je bezplatný. 
 • Jakmile se Vaše dítě stane žákem základní školy, má nárok přihlásit se ke stravování formou dotovaných obědů. Stravování je nepovinné. 

Pro lepší komunikaci doporučujeme doprovod česky mluvící osoby.


ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
Для дітей віком від 6 років

 • Якщо ви зацікавлені в тому, щоб прийняли вашу дитину до загальоосвітньої школи, зверніться до найближчої загальоосвітньої школи за вашим поточним місцем проживання або до органу місцевого самоврядування
 • Після 90 днів проживання в Чеській Республіці дитина підлягає обов'язковому шкільному навчанню - вона повинна наступити до початкової школи.
 • Тривалість навчання 9 років.

Умови прийняття

 • Дитина буде зарахована за рішенням директора школи відповідно до наявності вільних місць.
 • Якщо початкова школа за місцем вашого проживання не має вільних місць, зверніться до органу місцевого самоврядування за місцем вашого поточного проживання.

Додаткова інформація

 • Перебування дитини в початковій школі безкоштовне.
 • Як тільки ваша дитина стає учнем початкової школи, вона  має право зареєструватися на пільгові обіди. Харчування в школі є добровільне.

Для кращого спілкування ми рекомендуємо супровід з людиною, яка розмовляє чеською мовою.
 

Volání pro Ukrajince / Дзвінки для українців 

Služba umožní ukrajinským občanům, kteří uprchli před válkou ze své země do České republiky, zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. V rámci projektu Volání pro Ukrajince ji zajišťuje pražská společnost Transkript online.

Jedná se o telefonní konferenci tří stran: 1. klient bez znalosti českého jazyka, 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka, 3. volaná strana (úřad, zdravotní pojišťovna atd.).

Jednotlivé kroky při využití této služby naleznete ZDE.


Послуга дасть можливість українським громадянам, які змушені були виїхати зі своєї країни до Чеської Республіки, безкоштовно, по телефону комунікувати з чеськими державними установами, комерційними і некомерційними суб'єктами на їхній рідній мові. В рамках проекту Дзвінки для українців таку можливість забезпечує пражська компанія Transkript online.
 
Йдеться про тристоронню телефонну конференцію: 1. Клієнт без володіння чеською мовою. 2. Перекладач з володінням чеської і української мови. 3. Сторона які телефонують ( держустанова, страхова ітд)

Всю потрібну інформацію і інструкцію для використання цієї послуги знайдете на https://volaniproukrajince.cz/index.php/volani-pro-ukrajince/#kotva01

volání

Ukrajinské rádio a vysílání České televize v ukrajinštině / Українське Pадіо i Чеськa телебачення

Český rozhlas spustil internetový stream rozhlasového vysílání Ukrajinského Rádia. Naleznete jej na audioportálu a v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz. Český rozhlas také připravuje podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku a další audio obsah.

Чеське радіо запустило інтернет-потік Українського Радіо. Знайти його можна на аудіопорталі та в мобільному додатку mujRozhlas.cz. Чеське радіо також готує подкаст «Новини для українців у Чеській Республіці» та інший аудіоконтент.

Українське Pадіо


Щодня з 19:00 ми транслюємо новини „Події“ Чеського телебачення, які перекладаємо для вас українською. Ви можете стежити за підсумками найважливіших подій дня на веб-сайт: www.ceskatelevize.cz/ukrajinsky aбо за допомогою червоної кнопки на смарттелевізорах)

Чеськa телебачення

Informace pro imigranty, kteří přijeli do ČR s domácími mazlíčky / Інформація для іммігрантів, які приїхали до Чехії з домашніми тваринами

Organizace Home 4 Pets nabízí pomoc se zajištěním/poskytnutím odborné veterinární péče, očipování, umístění do karantény atd.
 
Організація Home 4 Pets пропонує допомогу в наданні / забезпеченні професійної ветеринарної допомоги, чіпування, розміщення в карантині тощо.

Bližší informace - viz přiložený leták / Для отримання додаткової інформації дивіться листівку, що додається:

jhg

 

Specifická pomoc pro LGBT+ / Спеціальна допомога для ЛГБТ+ людей

Спеціальна допомога для ЛГБТ+ людей

LGTB

 

Informace pro Jihočechy a jihočeské obce

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb ve věci úhrad zdravotní péče za občany Ukrajiny https://www.mzcr.cz/manual-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb/

Informace pro jihočeské školy / Заклади шкільної освіти

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)

Jednotný metodický portál MŠMT – garantované informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.


Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky nabízí

 • pomoc s tlumočením a překlady,
 • metodické materiály,
 • adaptační koordinátory,
 • e-poradenství,
 • dokumenty v různých jazycích.

Více informací naleznete na adrese https://cizinci.npi.cz/.


Další informace ke vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny najdete na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Informace pro obce / Інформація для мешканців навколишніх сіл

V případě, že již jsou ve vaší obci ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny, informujete je o nutnosti projít registrací v Centru KACPU.

Registraci v CENTRU KACPU je třeba provést do 30 dní od příchodu uprchlíků do ČR.

Pro přepravu uprchlíků doporučujeme v maximální možné míře využít vzájemnou dobrovolnou pomoc z řad občanů nebo případně využít obcí zřízenou jednotku SDH.

Veřejné sbírky na pomoc Ukrajině / Громадські збірки коштів на допомогу Україні

Charita Česká republika

Člověk v tísni

Adra, o.p.s.

Český červený kříž

Proplácení kompenzačního příspěvku za ubytování po ukončení nouzového stavu

1. Proplacení kompenzačního příspěvku za ubytování poskytované do 30. 6. 2022

Zpětné proplacení kompenzačního příspěvku ubytovatelům za ubytování osob z Ukrajiny za měsíce únor až červen 2022, se kterými uzavřel Jihočeský kraj smlouvu o poskytnutí ubytovacích kapacit, bude ukončeno k 20. 7. 2022. Do této doby je nutné zaslat fakturaci za období do 30. 6. 2022 (poslední faktury budou přijaty 20. 7. 2022; faktury obdržené po tomto datu již nebudou proplaceny).  

Uzavřené smlouvy zůstávají dále v platnosti. Smlouvy, které jsou v procesu uzavírání a nebudou do 30.  6. 2022 uzavřeny, budou považovány za smlouvy uzavřené od 1. 7. 2022

Ubytovatelé, kteří ukončili ubytovávání uprchlíků do 30. 4. 2022 a nemají proplacen kompenzační příspěvek, mohou požádat o proplacení na základě žádosti zde. Termín pro podání žádosti je do 20. 7. 2022; žádosti obdržené po tomto datu již nebudou zpracovávány ani propláceny.

Od 1. 7. 2022 budou smlouvy o poskytnutí ubytovacích kapacit uzavírány se zájemci o poskytnutí ubytování s tím, že kompenzační příspěvek bude poskytován až po uzavření smlouvy. V případě zájmu o ubytování, vyplňte dotazník zde.

Kompenzační příspěvek bude zpětně proplacen za následujících podmínek:

 1. Ubytovatel poskytl ubytování ubytovaným osobám bezplatně.
 2. Ubytované osoby splňovaly podmínky pro poskytnutí nouzového ubytování a to
 3. do ČR přišly po 24. 2. 2022,
 4. měly vízum dočasné ochrany vydané od 23. 3. 2022 nebo vízum dočasného strpění vydané po 24. 2. 2022 do 22. 3. 2022,
 5. měly nahlášeno místo ubytování v daném ubytovacím zařízení.
 6. K žádosti musí být doloženy kopie domovní/ubytovací knihy (lze je nahradit přihlašovacími tiskopisy s podpisy ubytovaných, tzv. ubytovací lístky, řazenými za sebou v čase, doručenkou z aplikace UbyPort, nebo jinými listinnými dokumenty podepsanými cizincem obsahující údaje dle ubytovací knihy), které prokazují, že osoby uvedené ve výkazu ubytovaných osob, na které je žádán kompenzační příspěvek, byly ubytovatelem skutečně ubytovány.

Dotazy k proplacení kompenzačního příspěvku zasílejte na krajský úřad na e-mail: ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz. V předmětu mailu prosím uveďte název ubytovacího zařízení–žádost kompenzační příspěvekPřípadně volejte na čísla 386 720 277, 386 720 367 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

 

2. Kompenzační příspěvek (paušální náhrada) za ubytování poskytované od 1. 7. 2022

Po ukončení nouzového stavu je od 1. 7. 2022 úhrada nákladů za ubytování poskytována formou paušální náhrady na základě zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace zde a prováděcími předpisy Nařízení vlády zde a Usnesení vlády zde.

Od 1. 7. 2022 budou smlouvy o poskytnutí ubytovacích kapacit uzavírány se zájemci o poskytnutí ubytování s tím, že paušální náhrada bude poskytována až po uzavření smlouvy. V případě zájmu o ubytování, vyplňte dotazník zde.

Výše paušální náhrady je stanovena fixně nařízením vlády podle druhu ubytování a druhu provozovatele ve výši od 200 – 250 Kč vč. DPH za ubytovanou osobu a noc a nelze se od ní odchýlit. Může jít i o cenu, která je vyšší, než je cena v místě obvyklá.

 • 200 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší a při poskytnutí stravy nebo potravin; provozovatel může poskytovat základní prostředky osobní hygieny.
 • 200 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, nebo v účelových zařízeních pro ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • 250 Kč při zajištění nouzového ubytování v ostatních případech bez rozdílu typu ubytování a stanovení maximální částky u bytů právnických osob.

Podmínkou pro vyplacení paušální náhrady je, aby ubytování bylo poskytnuto

 1. jako veřejná služba bezplatně ubytovaným osobám, kterým byla udělena dočasná ochrana; za období, v němž je provozovateli vyplácena paušální náhrada nelze za současné právní úpravy požadovat od ubytovaných žádnou další platbu či poplatky (např. za energie, amortizaci, apod.)
 2. v objektech zařazených do evidence nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší (dále jen „databáze HUMPO“). O zařazení objektu do databáze HUMPO rozhoduje Jihočeský kraj;
 3. za osoby, které jsou prostřednictvím HZS kraje zapsány v databázi HUMPO a mají místo pobytu v ČR v místě ubytovacího zařízení.

 

Pozn.: Při přidělení ubytování ubytované osoby obdrží od HZS kraje ubytovací příkaz, který při ubytování odevzdají ubytovateli.  Ubytování je možné bez ubytovacího příkazu, např. u hromadného přeubytování ze zařízení, které již nebude poskytovat ubytování. Zápis provede HZS kraje, a to pouze těch osob, které mají místo pobytu v místě ubytovacího zařízení.

Paušální náhrada se neposkytuje za osoby, které svévolně opustily nebo odmítly přidělené ubytování. Tyto osoby si již ubytování hradí samy.

Poskytnutí paušální náhrady za ubytovanou osobu a noc bude poskytováno výhradně podle údajů vedených v databázi HUMPO. Od 1. 7. 2022 nebude brán zřetel na „čestné prohlášení“ ubytovatele, jako podklad pro fakturaci bude sloužit výhradně výpis z databáze HUMPO, který nahradí dosavadní výkaz evidence ubytovaných – postup zpracování výpisu zdeJe nutné, aby v databázi HUMPO byly důsledně vedeny všechny požadované údaje o ubytovaných osobách.

 • Ubytované osoby s udělenou dočasnou ochranou zapisuje, provádí změny nebo vyřazuje z ubytovacího zařízení v databázi HUMPO HZS kraje na KACPU (krajské koordinační centrum pomoci Ukrajině), kam se ubytované osoby musí osobně dostavit.
 • Pouze v případě hromadné změny ubytování více než 10 osob, které je organizováno HZS kraje, bude na základě žádosti ubytovatele přepis místa ubytování v databázi HUMPO proveden HZS kraje bez nutnosti osobně se dostavit na KACPU (viz bod 3 výše).
 • nástup ubytovaných osob a zejména ukončení jejich pobytu v ubytovacím zařízení zapisuje do databáze HUMPO ubytovatel, a to do půlnoci daného dne (heslo do databáze HUMPO bylo zasláno po podpisu smlouvy).
 • Doba ubytování, která se započítává do nároku na paušální náhrady, je od zápisu ubytované osoby do HUMPO.
 • Jestliže se cizinec v ubytovacím zařízení, kde má hlášený pobyt, nezdržuje déle než 15 dní, zruší údaj o místě hlášeného pobytu Ministerstvo vnitra - odbor azylové a migrační politiky na základě informace policie nebo obce, kde má cizinec místo hlášeného pobytu na území ČR. Místem pobytu cizince se stává adresa příslušného úřadu tzv. ohlašovna. V případě, že ubytovaná osoba se zdržuje více než 15 dní mimo ubytovací zařízení, aniž ubytovatele informovala, ubytovatel této osobě zruší nejpozději 15. den od posledního pobytu rezervaci lůžka a bezprostředně poté provede zápis o ukončení pobytu v databázi HUMPO. Pokud je z okolností patrné, že se ubytovaná osoba již nevrátí, ukončí pobyt v databázi HUMPO i dříve. Do databáze Ministerstva vnitra se údaj o změně pobytu na ohlašovnu provede automaticky.
 • Pokud provozovatel věděl, že ubytovaná osoba odjíždí na delší dobu a rozhodl se mu místo držet, ač mohl ubytování ukončit, neměl by si za dobu nepřítomnosti ubytované osoby paušální náhradu vykazovat.

Údaje o ubytovaných osobách průběžně kontrolujte. Případné požadavky nebo dotazy k ubytovávání a evidenci ubytovaných osob v databázi HUMPO zasílejte HZS kraje přes adresu ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz nebo přímo na HZS kraje na adresu: humpo@jck.izscr.cz. V předmětu mailu prosím uveďte číslo smlouvy–název ubytovacího zařízení–evidence HUMPO (př. 085-penzion Buchta-evidence HUMPO). Případně volejte na číslo: 950 230 400 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

FAKTURU k proplacení paušální náhrady je nutné zaslat na e-mail: ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz do 5., nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, za který uplatňujete nárok na paušální náhradu. Po tomto datu již NENÍ možné faktury proplácet. Rozhodující není datum vystavení faktury, ale datum doručení na krajský úřad.

 

Další informace k ubytování a úhradě paušální náhrady od 1. 7. 2022

 • Udělení dočasné ochrany je vyznačeno vízový štítkem do cestovního dokladu, případně je dočasně učiněn záznam o udělení dočasné ochrany do cestovního dokladu nebo mimo něj.
 • Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana, je povinen hlásit změnu místa pobytu na území ČR do 3 pracovních dnů ode dne změny na Ministerstvo vnitra – odbor azylové a migrační politiky v případě, že předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 15 dní.
 • Ubytovatel hlásí nejpozději do 3 dnů na cizineckou policii místo pobytu ubytované osoby
  v ČR
  , tzn. adresu ubytovacího zařízení, na které bude uplatňována paušální náhrada (viz zde  https://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx). Kontakt na místně příslušné oddělení cizinecké policie lze získat na telefonu stálé služby odboru cizinecké policie v Českých Budějovicích na čísle 974 221 880 (24/7).
 • Ubytovatel není povinen pro potřeby žádosti o proplacení paušální náhrady vést evidenci ubytovaných (ubytovací knihu). Evidenci nahradí výkaz ubytovaných osob vedený v databázi HUMPO. Povinnosti vedení evidence ubytovaných cizinců ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR tímto není dotčena.
 • Cizinec žádající o dočasnou ochranu na území České republiky je dnem 28.6.2022 povinen při podání žádosti doložit doklad o ubytování a to zejména „nájemní smlouvou“, „podnájemní smlouvou“ nebo formulářem prohlášení vlastníka nebo jiného ubytovatele „Potvrzení o zajištění ubytování“ zde. Tyto dokumenty musí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii. Orgán udělující dočasnou ochranu bude kontrolovat, zda ubytování bylo poskytnuto v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním.

      Z této povinnosti jsou vyjmuti cizinci, kterým je poskytnuto ubytování HZS kraje. Podrobnosti viz stránky MVCR: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

 • O vymazání ubytovacího zařízení nebo snížení kapacit v databázi HUMPO před uplynutím doby, na kterou bylo ubytování do databáze HUMPO zařazeno nebo snížení uvedené kapacity provede krajský úřad na základě písemného požadavku ubytovatele s účinností k 15.dni.

 

Krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn provádět u ubytovatele kontrolu dodržování povinnosti a podmínek pro poskytování paušální náhrady.

 

Galerie