Odpovědi na žádosti o informace 2024

Předmět žádosti

Odpověď ke stažení

Datum podání

Datum vyřízení

Datum zveřejnění

01-Podmínky provozování komunitní kompostárny 01.pdf 02.01.2024 08.01.2024 23.01.2024
02-Financování krajský zdravotnických zařízení 02.pdf 03.01.2024 19.01.2024 24.01.2024
03-Povolení reklamního zařízení 03.pdf 04.01.2024 11.01.2024 23.01.2024
04-Vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 2 ÚP Mirotice 04.pdf 08.01.2024 11.01.2024 23.01.2024
05-Výsledek přezkumného řízení 121350_2023 05.pdf 05.01.2024 15.01.2024 23.01.2024
06-Způsob vyřízení odvolání proti rozhodnutí MěÚ Horní Planá 06.pdf 10.01.2024 22.01.2024 31.01.2024
07-Změna projektu Rekonstrukce silnic Vyšší Brod 07.pdf 11.01.2024 22.01.2024 31.01.2024
08-Jmenování tajemníka MěÚ Vyšší Brod 08.pdf 15.01.2024 19.01.2024 31.01.2024
09-Povolení reklamního zařízení - 24.1.2024 žádost odložena   16.01.2024 24.01.2024 31.01.2024
10-Rozhodnutí ve věci střetu zájmu starosty města Písek 10.pdf 14.01.2024 22.01.2024 31.01.2024
11-Odstraněná reklamní zařízení 11.pdf 21.01.2021 29.01.2024 08.02.2024
12-Zabezpečení přípravy občanů k obraně státu 12.pdf 22.01.2024 24.01.2024 31.01.2024
13-Povolení reklamních zařízení 13.pdf 23.01.2024 29.01.2024 08.02.2024
14-Vydané výjimky podle § 56 zákona č. 114_1992 Sb. 14.pdf 23.01.2024 05.02.2024 08.02.2024
15-Financování lůžek v domovech se zvláštním režimem v Jihočeském kraji za roky 2022-2023 15.pdf 26.01.2024 01.02.2024 08.02.2024
16-Obchvat Nové Chalupy 16.pdf 25.01.2024 07.02.2024 14.02.2024
17-Povolení reklamního zařízení 17.pdf 25.01.2024 07.02.2024 14.02.2024

18-Adresy a kontakty všech obecních a městských úřadů v Jčk   Kontakty obce JK_ aktualizace_17_1_24.xls

18.pdf 27.01.2024 01.02.2024 08.02.2024
19-Metodika postupu při zjištění rozporu zákona s právním pořádkem ČR 19.pdf 22.01.2024 29.01.2024 08.02.2024
20-Rekonstrukce Žižkovy ulice v Písku 20.pdf 29.01.2024 07.02.2024 14.02.2024
21-Financování garantované sítě sociálních služeb      DOTACE_2020-2023_FINAL.xlsx 21.pdf 30.01.2024 07.02.2024 14.02.2024
22-Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům 22.pdf 31.01.2024 07.02.2024 14.02.2024
23-Dotaz k územnímu plánu Kladruby - Dolní Hořice 23.pdf 05.02.2024 14.02.2024 21.02.2024
24-Pěstounská péče v Jihočeském kraji 24.pdf 05.02.2024 12.02.2024 21.02.2024
25-Kontroly poskytovatelů sociálních služeb 25.pdf 06.02.2024 08.02.2024 14.02.2024
26-Rozklad, stížnost, žaloba proti rozhodnutí ÚOHS 26.pdf 07.02.2024 12.02.2024 21.02.2024
27-Stanoviska kraje k návrhu ÚP obce Přední Výtoň 27.pdf 11.02.2024 19.02.2024 01.03.2024
28-Úhrada nákladů řízení dle rozsudku čj. 55 A 6_2018-51 28.pdf 10.02.2024 13.02.2024 21.02.2024
29-Rozhodnutí KÚ Jčk ve správním řízení čj. KUJCK 11561/2024 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti   13.02.2024 28.02.2024 01.03.2024
30-Dokumentace k Vltavské cyklostezce, etapa č. 04 Zlatá Koruna - Č. Budějovice 30.pdf 15.02.2024 23.02.2024 01.03.2024
31-Počet odvolání proti prvostupňovým rozhodnutím vydaných KÚ Jčk za rok 2023 31.pdf 18.02.2024 04.03.2024 11.03.2024
32,33-Povolení umístění reklamních zařízení 32,33.pdf 18.02.2024 26.02.2024 11.03.2024
34-Povolení připojení pozemku na silnici I. třídy v D. Dvořišti 34.pdf 20.02.2024 26.02.2024 11.03.2024
35-Stanoviska OZZL k nemovitosti v k.ú. Rájov 35.pdf 21.02.2024 28.02.2024 11.03.2024
36-Způsob vyřízení odvolání proti usnesení obce H. Planá 36.pdf 22.02.2024 04.03.2024 11.03.2024
37-Povolení reklamního zařízení 37.pdf 27.02.2024 04.03.2024 11.03.2024
38-Statistické údaje o pěstounské péči za roky 2020-2023 38.pdf 28.02.2024 05.03.2024 11.03.2024
39-Rozhodnutí ve správním řízení čj. KUJCK 11561_2024 39.pdf 28.02.2024 13.03.2024 26.03.2024
40-Nařízení obcí - náprava, pozastavení účinnosti 40.pdf 02.03.2024 05.03.2024 11.03.2024
41-Usnesení zastupitelstva č. 264_2007-ZK27 41.pdf 04.03.2024 05.03.2024 11.03.2024
42-Výstavba bytového domu Dobrá Voda u Č. Budějovic 42.pdf 01.03.2024 08.03.2024 15.03.2024
43-Řešení trasy přístupu na pozemek v PP Hroby 43.pdf 20.02.2024 04.03.2024 11.03.2024
44-Způsob vyřízení stížnosti na nečinnost 44.pdf 05.03.2024 18.03.2024 26.03.2024
45-Provoz informačního systému JASS 45.pdf 07.03.2024 21.03.2024 26.03.2024
46-Využití AI na Krajském úřadě Jihočeského kraje 46.pdf 08.03.2024 15.03.2024 26.03.2024
47-Veřejná zakázka "Pojišťovací makléř" - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti   11.03.2024 25.03.2024 03.04.2024
48-Důvod zamítnutí žádosti o prodloužení vyhrazeného parkování 48.pdf 12.03.2024 15.03.2024 26.03.2024
49-Dotační program Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavanink za rok 2022 49.pdf 14.03.2024 28.03.2024 03.04.2024
50-Značení piktogramovych koridorů pro cyklisty ve Veselí n. L. - odloženo   15.03.2024 18.03.2024 26.03.2024
51-57-Obnova provozu Jindřichohradecké úzkokolejky 51-57.pdf 15.03.2024 28.03.2024 03.04.2024
58-Povolení reklamního zařízení 58.pdf 22.03.2024 04.04.2024 15.04.2024
59-Realizace stavby Východní obchvat N. Bystřice 59.pdf 24.03.2024 03.04.2024 15.04.2024
60-Jednání o úzkokolejce 60.pdf 26.03.2024 09.04.2024 15.04.2024
61-Vyřízení stížnosti postoupené z MV 61.pdf 25.03.2024 03.04.2024 15.04.2024
62-Rozhodnutí o udělení výjimky pro nákladní dopravu 62.pdf 27.03.2024 04.04.2024 15.04.2024
63-Zápis z veřejného projednávání ÚP Boršov n.V. 63.pdf 28.03.2024 03.04.2024 15.04.2024
64-Povolení reklamního zařízení 64.pdf 31.03.2024 09.04.2024 15.04.2024
65-Odvolání proti rozhodnutí KUJCK 24337_2024 65.pdf 28.03.2024 04.04.2024 15.04.2024
66-Povolení reklamního zařízení 66.pdf 03.04.2024 15.04.2024 26.04.2024
67-Smluvní cenové podmínky zajištění pravidelné linkové autobusové dopravy 67.pdf 03.04.2024 11.04.2024 26.04.2024
68-Aplikace pro sociální služby JASS 68.pdf 10.04.2024 18.04.2024 26.04.2024
69-Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 69.pdf 12.04.2024 17.04.2024 26.04.2024
70-Periodika a televizní pořady kraje 70.pdf 17.04.2024 23.04.2024 03.05.2024
71-Stanoviska k rekonstrukci farmy pro výkrm brojlerů Přeštěnice 71.pdf 22.04.2024 26.04.2024 03.05.2024
72-Stanovisko Ministerstva dopravy čj. 37_2018-120-OST_2 72.pdf 22.04.2024 23.04.2024 03.05.2024
73-Studie na postupy při řešení odkanalizování aa čištění odpadních vod v povodí Lipna 73.pdf 26.04.2024 07.05.2024 17.05.2024
74-Datum doručení osvědčení Magistrátu ČB čj. SU_7711_2022-4 74.pdf 26.4.2024 03.05.2024 17.05.2024
75-Výstavba u Rozumova Dvora v ochranném pásmu vysílače 75.pdf 29.04.2024 14.05.2024 24.05.2024
76-Dokument Adaptace Jčk na klimatickou změnu 76.pdf 30.04.2024 06.05.2024 17.05.2024
77-Metodika hostitelské péče pro děti v ústavní výchově 77.pdf 29.04.2024 07.05.2024 17.05.2024
78-Kontrolní vážení vozidel 78.pdf 07.05.2024 22.05.2024 06.06.2024
79-Šetření bezpečnosti v ulici Dr. Stejskala Ledenice 79.pdf 07.05.2024 15.05.2024 24.05.2024
80-Rozhodnutí OZZL čj. 24818_2009_OZZL_9 80.pdf 09.05.2024 15.05.2024 24.05.2024
81-Severní obchvat T. Svinů 81.pdf 15.05.2024 27.05.2024 06.06.2024
82-Závadná reklama 82.pdf 14.05.2024 22.05.2024 06.06.2024
83-Reklamní zařízení Strakonice 83.pdf 15.05.2024 24.05.2024 06.06.2024
84-Dotazník k ochraně oznamovatelů 84.pdf 16.05.2024 23.05.2024 06.06.2024
85-Oprávnění k provozování STK v roce 2023 85.pdf 20.05.2024 27.05.2024 06.06.2024
86-Vyřízení odvolání 86.pdf 20.05.2024 22.05.2024 06.06.2024
87-Nahlížení do zdr. dokumentace během hospitalizace 87.pdf 22.05.2024 31.05.2024 06.06.2024
88-Žádost k projektu Lojzovy Paseky 88.pdf 24.05.2024 29.05.2024 06.06.2024
89-Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 89.pdf 27.05.2024 11.06.2024 24.06.2024
90-Přezkumné řízení ve věci územního opatření o stavební uzávěře 90.pdf 27.05.2024 11.6.2024 24.06.2024
91-Investiční plány kraje 2024-2025 91.pdf 28.05.2024 06.06.2024 14.06.2024
92-Povolení a realizace změn silnice I_39 v úseku Chlum u Volar 92.pdf 28.05.2024 05.06.2024 14.06.2024
93-Kdo jmenuje do funkce hejtmana kraje 93.pdf 07.06.2024 24.06.2024 10.07.2024
94-Kontakty na obce Jčk       Kontakty obce JK_ aktualizace_30_5_24.xls 94.pdf 13.06.2024 19.06.2024 24.06.2024
95-Smluvní pokuta či sankce vůči ČD 2021-2024 95.pdf 13.06.2024 17.06.2024 24.06.2024
96-Poskytovatelé zdrav.služeb v Jčk - obor fyzioterapie 96.pdf 14.06.2024 19.06.2024 24.06.2024
97-Podpora kraje pro útulky pro kočky 97pdf 14.06.2024 24.06.2024 10.07.2024
98-Potvrzení kvalifikačních požadavků pro výkon ÚP činnosti 98.pdf 19.06.2024 24.06.2024 10.07.2024
99-Počet odmítnutých žádostí o informace 99.pdf 18.06.2024 25.06.2024 10.07.2024
100-Pořízení nemovitosti v Písku 100.pdf 19.06.2024 27.06.2024 10.07.2024
         
         
103-Využití AI na KÚ JČK 103.pdf 25.06.2025 02.07.2024 10.07.2024