Služby

Zobrazeno 1 - 28 z 28
ODSH - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní úřad: Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě

​​
​​
Silniční hospodářství: Povolení připojení k silnici I. třídy

Žádost o připojení nemovitosti k silnici I. třídy dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 11, § 12 a § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších př

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Povolení zvláštního užívání nadrozměrné přepravy

Povolení zvláštního užívání silnic k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy podle § 25 odst. 6 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy – sportovní akce a další druhy zvláštního užívání

Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy pro pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí, ke zřizování a provozu stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, k umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, ke

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy samojízdný pracovní stroj

Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy k jejímu výjimečnému užití samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Reklamní zařízení v ochranném pásmu

Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy dle § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.tříd

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.tříd podle §77 odst. 1 písm. b) a odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu

Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy podle § 77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

​​ Rezervovat
​​

Názorné video s informacemi, jak celý systém funguje

Zobrazeno 1 - 28 z 28