Služby

Zobrazeno 1 - 40 z 40
OZZL - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Agenda horního zákona: Stavby v chráněném ložiskovém území

Konzultace k závaznému stanovisku ke stavbě v chráněném ložiskovém území

​​ Rezervovat
​​
Ochrana přírody a krajiny: Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1, případně závazné stanovisko ke kácení podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

​​ Rezervovat
​​
Ochrana přírody a krajiny: Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

​​ Rezervovat
​​

Názorné video s informacemi, jak celý systém funguje

Zobrazeno 1 - 40 z 40